Dette siger Herren:
" ... spørg efter de gamle stier .. " Jer.6,16
Shafan

Og lyset skinner i mørket
Shafan/   - Winrich Scheffbuch, "Wer Jesus hat, hat das Leben"

Og lyset skinner i mørket I begyndelsen var Ordet, og Ordet var hos Gud, og Ordet var Gud. Han var i begyndelsen hos Gud. Alt blev til ved ham, og uden ham blev intet til af det, som er. I ham var liv, og livet var menneskers lys. Og lyset skinner i mørket, og mørket greb det ikke. Joh 1,1-5 

Man kan vel sige, at mørket hænger over os, der lever i en verden under den ondes herredømme. Som følge af syndefaldet og vore mange fejltrin som mennesker ved ikke at lytte til Gud og hans ord, rammes vi af Guds vrede. Satan hersker over denne verden, men han er underlagt den egentlige hersker, vor hellige Gud i Himlen. Det er ham, der har al magt – ham må vi bøje os for i ydmyghed og tilbedelse. 

Mange ser sig desværre blinde på mørket – lever i blinde, fordi de ikke ser lyset. Det sande lys – det, der kan lyse op og viser vej. 

Vi har brug for lys – uden lys dør du – og det er desværre, hvad vi opdager. Mange frygter for alt det, som findes af ondt i denne verden – og stirrer sig blinde på det – ser ikke andet. Det er en farlig vej. 

Vi har et lys, som skinner i mørket – Jesus Kristus – livets sol – livet. Han har åbnet en vej til det evige lys – ja han er det selv. Du finder ham i Bibelen – Hans sande ord – der hvor du læser om, hvordan han blev født – levede – og gik i døden for dig og mig – løskøbte os fra Satans magt. 

Lad denne indledning til nedenstående andagt af Winrich Scheffbuch  være min adventshilsen med ønsket om en velsignet jul i Herrens lys. (Shafan)

Guds verdensmission (Es 60,1-7) 

Rejs dig, bliv lys, for dit lys er kommet, Herrens herlighed er brudt frem over dig. 

Over verdensskyerne ligger nattens mørke. Fanget under byrden af lidelser, død og skyld famler menneskeheden i mørke. Man er på udkig efter et meningsfuldt liv med megen glæde. Men mange bliver presset dybere og dybere ned i smerte og sorg. Alvorlige skuffelser har gjort dem bitre og hårde. 

Nu er det meningsløst at posere midt om natten og med værdighed højlydt kræve: "Bliv lys!" Ingen kan fortrænge dødens skygger. Som om den kristne kunne bagatellisere det! Menneskehedens uløselige lidelser lader os kun stille sukke. 

Men nu har Gud sønderrevet det mørke. Jesus Kristus er verdens lys. Ingen behøver famle rundt i mørket. Den der vil følge Jesus har livets lys. Det er ikke os, der skal tænde lys. Vi kan jo ikke engang fjerne vor karakters mørke pletter. Hvordan ville vi bære lys ind i en mørk verden? Når dagen er brudt frem, må vi åbne vinduernes skodder så lyset kan trænge ind. Vi må åbne os vidt, så Jesus kan flytte ind og tage bolig i os. Han vil stille al vor mørke skyld frem i hans tilgivelses klare lys. Han vil gennem dødens gru lade opstandelsens håb lyse. Når mennesker giver rum for Jesus i deres liv, vil Han fylde deres liv med sin pragt. 

Dette udvirker en stor tiltrækning på mennesker i verdens mørke. Guds folk kan ikke holde deres glæde for sig selv. Det underfulde budskab, at Jesus er solen, der bryder gennem al mørke, .må bæres ud til jordens  fjerneste egne.   

(Andagt af winrich Scheffbuch - Wer Jesus hat, hat das Leben -Hänssler-Verlag Neuhausen bei Stuttgart 1977 - på Sermon-online - med forfatterens tilladelse - Shafan 21-11-20)

Webmaster, Andreas Michelsen

Forside: www.shafan.dk

Bibeltekster er hentet fra den autoriserede oversættelse, 
© Det Danske Bibelselskab 1992  og kan læses på BibelenOnline