OrdetSmag og se
at Herren er god
Sl 34,9

Shafan
Dette siger Herren:
" ... spørg efter de gamle stier .. " Jer.6,16

Troen gør aktiv
Winnrich Scheffbuch - "Wer Jesus hat, hat das Leben"

Er I så uforstandige? I begyndte dog i Ånden, vil I nu ende i kødelighed? (Gal 3,1-14)

Hvad kan du gøre? Klagerne over en doven og inaktiv kristendom stopper ikke. Mange har gjort sig det behageligt. De åbenlyse opgaver mod næsten forsømmes. Kun få lader sig kalde til tjeneste.

Må man ikke betone opgaverne tydeligere? I budene har Gud tydeligt udtrykt sin vilje.

Burde man ikke i forkyndelsen tydeligere understrege, at hver enkelt kristen selv skal arbejde med på den fuldstændige frelse?

Nej! Den, der taler sådan, ødelægger troen. Paulus er ikke bange for denne hårde dom i kampen for de galatiske kirker Men også Jesus har på dette spørgsmål øvet en ualmindelig hård modstand mod farisæerne.

Det er en meget alvorlig fristelse, som her tilslører tankegangen. Paulus taler om en trolddom, der forvirrer alt. Det står jo meget værre til med os, end at vi med nogle forbedringer, kan redde os ud af vor fortabthed. Det er kun djævelen, der kan føre os til en sådan tangegang. Han vil blænde os, så vi ikke erkender vor fortvivlede situation. Han foregøgler os, at så slem er syndens magt heller ikke, Vi burde blot anstrenge os rigtig meget, så ville vi selv kunne overvinde skaderne. Paulus kan hele tiden kun pege på den Korsfæstede. Så fortabte er vi, at kun Jesus gennem sin død kan fri os fra den Ondes magt. Kun han kan rette trægheden og overvinde vort køds dovenskab. Han vil som herre frembringe de nye gerninger, hans ånds frugter.

Vores skrøbelige vilje giver os ingen støtte! Den, der bygger på den er fortabt. Med energi og udholdenhed kan ingen gøre det godt. Men nu kan den svage bygge på Jesu sejr over synden. Det han har begyndt, vil han også fuldføre. Det opmuntrer til at være aktiv for ham og i hans navn.

(Andagt fra "Wer Jesus hat, hat das Leben" af Winrich Scheffbuch - Hänssler-Verlag Neuhausen bei Stuttgart 1977 - på Sermon-online - med forfatterens tilladelse - Shafan 29-08-20)

Webmaster, Andreas Michelsen

Forside: www.shafan.dk

Bibeltekster er hentet fra den autoriserede oversættelse, 
© Det Danske Bibelselskab 1992  og kan læses på BibelenOnline