OrdetSmag og se
at Herren er god
Sl 34,9

Shafan
Dette siger Herren:
" ... spørg efter de gamle stier .. " Jer.6,16

Jeg udsletter dine overtrædelser som en sky, dine synder som et skylag. Es 44,22
Hans Erik Nissen - ét er nødvendigt

På årets sidste dag går tankerne uvilkårligt tilbage. Hvordan blev det år, som nu er forbi? Hvilke spor satte det i dig, og hvilke spor fik du lov til at sætte?

Hvordan bliver det regnskab, som du skal aflægge for Guds domstol med henblik på de dage, som nu ikke kan gøres om?

Det spørgsmål afhænger af dit forhold til Jesus. Har du taget imod ham som din personlige frelser, skal du ikke stå alene, når Gud holder dom. Jesus vil stå sammen med dig. Han har betalt for alle dine synder. Det betyder, at du ikke selv skal være ansvarlig for alt det onde i dig. Jesus er ansvarlig i dit sted.

Tænk at kunne se tilbage på et år, hvor et skylag dækker over overtrædelser og synder! Du ved, at et tæt skylag skjuler alt. Det gør ingen forskel. Som et vældigt tæppe ligger det over småt og stort.

Det er et malende billede, Esajas bruger. Alligevel kan der i billedet være noget, som gør dig ængstelig. Hvad sker der, når skyen forsvinder? Ser Gud så ikke alt?

Mange kristne frygter, at sådan vil det gå. Gamle synder plager bestandigt. De samles op fra år til år og bæres ind i det næste. Glemselen har ikke lagt sit slør over dem. Er det ikke et udtryk for, at heller ikke Gud har glemt dem?

Det er det ikke. Det skylag, som dækker synden, er Jesu Kristi blod. Hvad blodet har dækket, er renset fra al synd. Der er ikke mere synd tilbage.

Ethvert Guds barn kan i dag se tilbage på et nådeår. Hele året er dækket af nåden. Når Gud skal gøre dit regnskab op, skal du møde nåde over nåde for alt, hvad det svundne år rummer.

Dette er frelsens og syndsforladelsens rigdom. Derfor er tak og lovsang også den rette måde at slutte et år på. Gud skal æres. Lammet skal prises. Helligånden skal ophøjes.

(Andagt af Hans Erik Nissen - ét er nødvendigt - LogosMedia 2008 - Shafan 31-12-20)

Med denne nytårsandagt af Hans Erik Nissen - vil Shafan også ønske alle læsere et godt, velsignet nyt år med Jesus som herre og konge,.

Gør dig nu rede, kristenhed - Salmebogen nr. 362 
Gør dig nu rede, kristenhed,
din nat er overvundet.
For dig er Herrens herlighed
som nytårssol oprundet.
Den Stærkes hånd har bladet vendt,
din sorg er slukt, din jammer endt.
Bliv lys og gør dig rede!
Thi vel er jorden underlagt
det mulm, hvorfor du gruer,
end verden er i mørkets magt,
Guds daggry dog du skuer;
thi for din tro er ordet sandt:
»For dig Guds herlighed oprandt,
og skal den klart oprinde.«
Og om dit lys, som er Guds ord,
skal folkeslag sig samle
at mødes i dit kirkekor,
de unge med de gamle,
mens konger nejer sig i krans
og blændes af den nytårsglans,
som er for dig opgangen.
Es 60,1-6  K.L. Aastrup 1935 og 1938.

Webmaster, Andreas Michelsen

Forside: www.shafan.dk

Bibeltekster er hentet fra den autoriserede oversættelse, 
© Det Danske Bibelselskab 1992  og kan læses på BibelenOnline