OrdetSmag og se
at Herren er god
Sl 34,9

Shafan
Dette siger Herren:
" ... spørg efter de gamle stier .. " Jer.6,16

Herrens stier er altid godhed og troskab for dem, der holder hans pagt og hans lov. Sl 25,10
Hans Erik Nissen - ét er nødvendig

Nogle kristne kan ikke forstå, at der er stier i Guds rige. De tror, at Gud udelukkende har veje. Når de møder noget vanskeligt og tungt, mener de, at Gud har forladt dem. Da kommer Satan og frister til modløshed og bitterhed.

Men Gud har veje, og han har stier. Det siger han klart i sit ord. Undertiden leder han dig på veje, hvor det ikke er svært at synge lovsange. Til andre tider er det ikke sådan. Det kan du ikke forstå, men da må du tro ham på hans ord.

Du skal give agt på, hvad Herren siger: »Herrens stier er altid godhed og troskab.« Der står ikke, at de for det meste er det. Nej, på dem møder Gud dig altid med nåde og trofasthed. Der står heller ikke, at dette gælder alle mennesker. Det gælder kun dem, der holder hans pagt og hans lov.

Der er kristne, som bruger denne indskrænkning til at berøve sig selv både hjælp og trøst. De siger, at de ikke har holdt Guds pagt og lov. Derfor kan løftet ikke gælde dem.

Har du det sådan, må jeg spørge dig: Hvad vil det sige at holde Guds pagt og hans lov?

Du må ikke tage fejl af lovens pagt og nådens pagt. Ingen kunne fuldkomme lovens pagt. Derfor sendte Gud sin søn som forsoner og stedfortræder. Gud oprettede en ny pagt. Det er nådepagten, som du er inde under, når du tror på Jesus. Gennem sit hellige og fejlfrie ord vidner Gud om sin søn, der har opfyldt loven i dit sted.

Er du en af Herrens fattige små, der søger nåde og forladelse i Jesus, er du under Guds nådepagt. Og Gud tager sig af dig på alle måder.

På de trange, mørke stier møder han dig med godhed og troskab. Du kan ikke se det i dag, men i Herrens time skal dine øjne åbnes. Det er kun godhed og troskab der følger dig, så længe du lever, og du skal bo i Herrens hus alle dine dage!

(Andagt af Hans Erik Nissen - "ét er nødvendigt" - LogosMedia 2008   Shafan 09-11-21)

Webmaster, Andreas Michelsen

Forside: www.shafan.dk

Bibeltekster er hentet fra den autoriserede oversættelse, 
© Det Danske Bibelselskab 1992  og kan læses på BibelenOnline