OrdetSmag og se
at Herren er god
Sl 34,9

Shafan
Dette siger Herren:
" ... spørg efter de gamle stier .. " Jer.6,16

I evighedens lys Åb 4,1-11
Winrich Scheffbuch - Wer Jesus hat, hat das Leben

Derefter så jeg, og se, der var en åben dør ind til himlen; og den røst, jeg først havde hørt tale til mig, og som lød som en basun, sagde: »Kom herop, så vil jeg vise dig, hvad der siden skal ske.«

Den usynlige verden er skjult for vore øjne. Vi kan kun se ud til grænserne af denne forgængelige verden. Men så omgiver et uigennemtrængeligt mørke os.

Vi er ikke interesseret i menneskers drømme, der fortæller historier om verdenen efter døden. Vi er ikke afhængige af formodninger. Her har Gud åbnet en dør for profeten Johannes ind til den usynlige verden. Han vil, at vi i dag ikke skal leve i mørke, men i lyset af hans evige kongedømme. Når vi står ved grave, må dette klare blik på den nærværende mægtige Herre trøste og fastholde os. Det lader os overvinde den korte tid med frygt og lidelse, fordi vi alene har tillid til Herren,der kalder os til sig.

Det sætter hele vort verdensbillede på hovedet. Det, som i dag plager os, er kun timeligt, men ikke evigt. Kun Jesu usynlige verden er evig. Først får Johannes vist, ”hvad der siden skal ske”. Som en frugt, der modnes kommer ondskabens magter til fuld udfoldelse i løbet af verdenshistorien. Men Guds menighed må også modnes til en trofast og samvittighedsfuld tro. Verdens begivenheder udvikler sig konsekvent med en indre nødvendighed indtil den yderste dag.

Dog ser vi endnu mere gennem døren. Der sidder en, som ikke kan beskrives. Gud er ikke en idé eller en fjern tåge. Han er en virkelig person. Fader, konge og dommer. Selv de flammende lyn og tordenen kan ikke forskrække Johannes. Han ved, at Guds magt bevarer ham, og alt må tjener til bedste for ham.

Foran Guds trone hersker en masse uro. Foran den må alle andre kroner lægges ned. Ham alene tilhører al ære. For den, der i dag ser gennem døren, vil lovprisning og tilbedelse ikke forstumme.

(Andagt nr 735 af Winrich Scheffbuch - Wer Jesus hat, hat das Leben -Hänssler-Verlag Neuhausen bei Stuttgart 1977 - på Sermon-online - med forfatterens tilladelse -  Shafan 03-07-21)

Webmaster, Andreas Michelsen

Forside: www.shafan.dk

Bibeltekster er hentet fra den autoriserede oversættelse, 
© Det Danske Bibelselskab 1992  og kan læses på BibelenOnline