OrdetSmag og se
at Herren er god
Sl 34,9

Shafan
Dette siger Herren:
" ... spørg efter de gamle stier .. " Jer.6,16

Klare lys i en mørk verden 1 Joh 2,7-11
Winrich Scheffbuch - Wer Jesus hat, hat das Leben

Mørket viger, og det sande lys skinner allerede.

Som ingen anden har Johannes i Åbenbaringsbogen afvist ethvert lyserødt håb om at verdenshistorien langsomt vendes til det gode. Mørkets uhyggelige magt kan på den sidste dag kun endegyldigt væltes af Gud. Indtil da raser det mere og mere vildt og heftigt og river Guds gode skabning med i fjendskabet mod dets Herre.

Det var under den begyndende forfølgelse af de kristne, Johannes nedskrev denne sætning. Påstanden er dristig: "Mørket forsvinder!" Han mente: Dette sker i dag.

Midt en sukkende menneskeheds katastrofer og lidelser skinner klare lys. Man kan finde disse lys i byer og landsbyer, også i den trøstesløse arbejdslejr, som Johannes for sin tros skyld blev bortført til.

Klart skinner lyset i den broderlige kærlighed fra dem, der midt i den kolde nat tror på Jesus.

Allerede i menighedens første dage var der også blandt kristne mange spor af mørket- Mistro og strid, falsk lære og ærgerrighed kan slukke troens lys.

Men hvor to eller tre i Jesu navn begynder, at tilgive og elske hinanden, skinner et klart lys, som må få mørkets magt til at vige. Denne opdagelse, om hvordan der i Jesu-discipelenes broderkærlighed følger ufattelig styrkende kraft, må gentages igen og igen. Disse svage fyr, som i vore øjne synes små og ubetydelige, er i virkeligheden stærkere end al løgn og magt.

Vi har ikke andre våben hvormed vi kan slå trængsler, uret eller død tilbage end alene Jesu klare lys, som spejler sig i det omsorgsfulde fællesskab, der følger ham.

Hvor der er broderkærlighed kan det ikke slukkes. Ja, det vil endda stråle langt ind i en mørk verden og tiltrække mange.

(Andagt nr 729 af Winrich Scheffbuch - Wer Jesus hat, hat das Leben -Hänssler-Verlag Neuhausen bei Stuttgart 1977 - på Sermon-online - med forfatterens tilladelse -  Shafan 01-06-21)

Webmaster, Andreas Michelsen

Forside: www.shafan.dk

Bibeltekster er hentet fra den autoriserede oversættelse, 
© Det Danske Bibelselskab 1992  og kan læses på BibelenOnline