OrdetSmag og se
at Herren er god
Sl 34,9

Shafan
Dette siger Herren:
" ... spørg efter de gamle stier .. " Jer.6,16

BIBELFORUM

PROFETEN JOEL OG ENDETIDEN

Artikler fra Bibelsk Tro - af Dag Risdal 1996-97

Profetene og deres kall - Leksjon 1 
Spenningen mellom lov og evangelium - Leksjon 2 
Herrens dag – i lys av Skriften som helhet - Leksjon 3 
Kapittel 2: Herrens dag i fiendehæren - Leksjon 4a
Nåde og oppreisning (2,18-27)- Leksjon 4b 
Kapittel 3: Herrens dag, den endelige og avgjørende - Lektion 5a
Kapittel 3: Dommen over Guds folks fiender (3, 6-21)- Lektion 5b
Hva sier Bibelen om de siste ting?- Lektion 6a
Hva sier Bibelen om de siste ting?- Lektion 6b

(Shafan 23-08-21)

Webmaster, Andreas Michelsen

Forside: www.shafan.dk

Bibeltekster er hentet fra den autoriserede oversættelse, 
© Det Danske Bibelselskab 1992  og kan læses på BibelenOnline