OrdetSmag og se
at Herren er god
Sl 34,9

Shafan
Dette siger Herren:
" ... spørg efter de gamle stier .. " Jer.6,16

Tungens magt (Jak 3,1-12)
Winrich Scheffbuch, "Wer Jesus hat, hat das Leben"

Intet menneske kan tæmme tungen, det rastløse onde, fuld af dødbringende gift.

Ord bør man ikke lægge på guldvægte. Sådan siger et ordsprog. Jesus har dog en anden mening. Han agter livet så højt, at hvert ord, som vi taler lægges på hans guldvægt. På dommens dag må der gøres regnkab over hvert unødigt ord Matt 16,36. Hvorfor er Gud så ubarmhjertig hård? Gud overlader ikke det gode og skønne menneske, han har skabt, til fordærv. Når han river mennesker ud af mørkets magt, må også den tunge, der hidtil har været misbrugt til at ødelægge og såre blive befriet til skønnere opgaver.

Tungen råder over en ualmindelig magt. Den kan sammenlignes med et skibs ror. Selvom motorerne driver skibet fremad, så bestemmer roret skibets kurs.Først når et menneske med sin tunge lovpriser Gud og bekender Jesus som herre, er han reddet ((Rom 10,10) En tro alene i hjertet er for lidt.

Tungen bliver af Jakob sammenlignet med en ild. Også her kan man meget nemt forklare tungens ødelæggende magt. Et ondt ord kan virke som en ildspåsættelse og anrette umenneskelige skader. Men nu tager vor herre denne tunge i sin tjeneste, fordi han har givet den sådan en stor magt. Alene gennem hans vidners bekendende ord, tændte Gud store vækelsesbål. Tilsidst sammenligner Jakob tungen med en giftsprøjte. Et skarpt og hadefuldt ord kan såre mennesker dødeligt. Tænk hvilken forandring, når dette vigtige instrument bliver brugt som værktøj af Gud. Et ord kan vække mennsker til nyt liv.

Hvor megen ulykke kan et menneske ikke udrette under indflydelse af ødelæggende magter. Hvor megen mere frelse kan Jesus ikke virke, når han helliger vor krop med alle led, til at tjene retfærdigheden.

((Andagt af Winrich Scheffbuch - Wer Jesus hat, hat das Leben -Hänssler-Verlag Neuhausen bei Stuttgart 1977 - på Sermon-online - med forfatterens tilladelse - Shafan 16-01-21) )

Webmaster, Andreas Michelsen

Forside: www.shafan.dk

Bibeltekster er hentet fra den autoriserede oversættelse, 
© Det Danske Bibelselskab 1992  og kan læses på BibelenOnline