OrdetSmag og se
at Herren er god
Sl 34,9

Shafan
Dette siger Herren:
" ... spørg efter de gamle stier .. " Jer.6,16

Bed, så skal der gives jer Luk 11,9 - andagt

Øivind Andersen - VED KILDEN

»Bed, så skal der gives jer; søg, så skal I finde; bank på, så skal der lukkes op for jer.« Luk 11,9.

Det er Jesus meget om at gøre, at vi skal forstå disse ord. Det viser selve hans udtryksmåde. Og desuden har han gentaget ordene flere gange ved forskellige lejligheder.

Det er en tredobbelt opfordring med et tredobbelt løfte. Og som om det ikke skulle være nok, tilføjer han en tredobbelt forsikring om, at den der beder, han får, den der søger, han finder, den der banker på, for ham bliver der lukket op! Det, Jesus her giver os, er tre forskellige udtryk for og tre forskellige anvendelser af bøn.

Bed! Det er sagt til dem, der mangler alt, og ikke ved, hvor de skal få det fra. Det er jo netop vor situation som kristne. Hvad det end drejer sig om af det, vi skal være og gøre som kristne, står vi som tiggere over for Gud. Det er helt bogstaveligt, sådan som Jesus siger: »Uden mig kan I slet intet gøre.« Denne følelse af afmagt og hjælpeløshed ikke mindst over for de opgaver, Gud selv har lagt. på os, kan virke lammende på os. Ser vi på os selv, fører det blot til mismod og nederlag. Selvoptagethed er altid farlig. Jesus vil netop ikke, at vi skal se på os selv! Vi skal se på ham, der er troens ophavsmand og fuldender, og på de løfter, han har givet os. Vi har en Far i Himmelen som er rig nok for alle dem, der kalder på ham. Bed! siger Jesus, så får du. Det gælder, forsikrer han, enhver der beder.

Bruger du den ret? Tager du dig tid til at bede?
Hvis du ikke bruger den ret, Gud har givet dig, kan du heller ikke vente at få det, han lover dig.

Men tager du dig først tid til at bede, vil du få rigelig tid til bøn, og løftet, som er knyttet til at bede, bliver opfyldt på dig i langt højere grad, end du troede muligt!

Søg! siger Jesus. Det er den anden anvendelse, han giver os af bønnen.

En kristen er ofte i den situation, at han ikke kan finde vej frem. Han spørger: Hvor går min vej nu? Hvad skal jeg egentlig gøre, sådan som stillingen er? Hvad er Guds mening og vilje med mig? Vi kan ikke mindst komme i sådanne vanskeligheder i den gerning, Gud har sat os i.

Så føles det som en lidelse, at vi ikke kender svaret på vore spørgsmål. Men i virkeligheden er det vor store lykke, at vi ikke selv er i stand til at finde vejen. Kunne vi det, fik Herren jo ikke lov at lede os. Men netop fordi vi ikke ser eller forstår, kan Herren selv få lov at give os lys og få lov at lede os. Men så må vi bruge den ret, han har givet os: »Søg, så skal I finde!«

At søge er det samme som at bruge bønnen og lægge alle vore spørgsmål frem for Herren og søge svaret i hans eget ord. Så vil Herren selv give os svar på alle spørgsmål, han ser, vi trænger til at få svar på. Han vil også selv lede os den vej, han vil, at vi skal gå. Det slår ikke fejl, for Jesus forsikrer os, at enhver, der søger, han finder. »Bank på, så skal der lukkes op for jer.« Det er den tredje anvendelse, Jesus her giver os af bønnen.

En kristen kender godt til, hvor lukket det kan være for ham. Ikke mindst hænder det at én, der har taget mod Herrens kald og er slået ind på den vej, Herren har ledet ham til, oplever, at netop den vej synes helt lukket. Vi kan også opleve, at onde mennesker og modstandere af Guds rige spærrer vejen for os. Der er i det hele taget utallige situationer, hvor en kristen kan opleve, at der er lukket. Bank på! siger Jesus. Bed! Læg det, der er lukket for dig, frem for Herren. Du har hans egen forsikring om, at han vil lukke op.

Foran den, hvis kraft er lille, og som har holdt fast ved Jesu ord og ikke fornægtet hans navn, har Jesus åbnet en dør, som ingen kan lukke. Åb 3, 7-8.

(Andagter 11&12 maj af Øivind Andersen fra VED KILDEN Dansk Luthersk Forlag 1978 Shafan 12-05

+-22)

Nyt Livs bNyt Liv 22/1lad 2022-nr.1 - PDF format.

Gud eller afgud?
- - Vigtigere end nye veje, fremstød, møderækker osv. er det at finde tilbage til Jesu radikalitet og sige de ord efter, som han har sagt før, i al deres skarphed og rystende alvor. Herren  -   
Hans Erik Nissen

Min ufattelige rigdom i Jesus
  -- Og for Gud bliver du aldrig mere hellig og ren, end du er i troen på Jesus. Det gælder i dag, det gjaldt i går, det gælder i evighed!
Carl Richard Hansen

Brønden
- - Gud er en brønd med levende vand, og alle, som tørster, kan komme og få det gratis, uden betingelser:Den, der tørster, skal komme, og den, der vil, skal få livets vand for intet (Åb 22,17).
Peter Vestergaard Olsen
Bibelsk Tro
Bibelsk Tro nr. 1 2022

Sliter du med åndelig søvn?
Den som sover tar ikke til seg næring. Vi trenger mat for å leve, men en sovende savner ikke dette. Er det slik også i vårt åndelige liv?
Ove Eikje

Den vernende muren for Guds folk Guds folk er i trengsel på samme måte som israelittene var det. Også våre murer er nedrevet. Skremmende mange av Guds folk har mistet sinn og sans for den sunne lære.
Hans Erik Nissen

«Åndsmakt – ikke bare ord» . Er det ikkje det me treng også i vår tid? Erfaringane frå Kina vitna om at det var dei «tome kar» Herren fekk «fylle» med åndsmakt og tillit til Guds ord.
Dag Rune Lid
Bibelsk Tro
Bibelsk Tro nr. 6 2021

Menneskene som vandrer i mørket, skal se et stort lys
En Frelser er født Og for den som vandrer i mørket, ... Syndens og dødens mørke er for den et budskap om glede.
Gunnar Nilsson

Jesus er kommet som et lys til verden ”Jeg er verdens lys”, sa Jesus. Dette lys avslører syndens bedrag og farer. Det viser oss vår virkelige tilstand, at vi av naturen elsker mørket.
Axel Remme

Gud utsletter dine synder Den tåken og skyen som dekker synden, er Jesu Kristi blod. Det blodet har dekket, er renset for all synd. Det er ikke mer synd tilbake.
Hans Erik Nissen
Nyt Livs bNyt Liv 21/3lad 2021-nr.3 - PDF format.

Du er elsket! -  Om julens årsag og betydning: Du er ikke bare støv!  Det blev jul på jord. Jesus kom. Frelseren kom.  
Hans Erik Nissen

Ikke gøre - men høre
  -- Hvordan er det da muligt at blive frelst? Det er det ved at høre et budskab om noget, som Jesus allerede har gjort for at bjærge os hjem til Himlen.
Ove Eikje
Guds kraft - Guds ord og Jesus Kristus er ét. Ved Ordet og troen bor Jesus i vore hjerter (Ef 3,17). Ved Ordet og troen er vi forenede med Jesus (Joh 14,23).
Olav Valen-Sendstad
Nyt Livs bNyt Liv 21/2lad 2021-nr.2 - PDF format.

I må ikke være bekymrede
- - Hver dag jeg lever på denne jord, får jeg lov til at vende mig mod Herren  -                     Hans Erik Nissen
Min nåde er dig nok  -- Du bliver ren og retfærdig for Gud uden gerninger (Rom 4,5)!
Olav Valen-Sendstad
Troens skjold - - Når jeg i troen stiller Jesus mellem mig og Satans pile, er jeg helgarderet, og alle hans pile preller af på Jesus.                                            Peder Mikkelsen