OrdetSmag og se
at Herren er god
Sl 34,9

Shafan
Dette siger Herren:
" ... spørg efter de gamle stier .. " Jer.6,16

Bønnens vej

Winrich Scheffbuch - WER JESUS HAT, HAT DAS LEBEN

Abraham kendte vejen,og benyttede den i forbindelse med situationen i Sodoma.
Her følger forfatterens indlæg:

Ansvar for verden.

1 Mos 18,16-33 – Abraham trådte nærmere og sagde: »Vil du virkelig udrydde retfærdige sammen med uretfærdige? Måske er der halvtreds retfærdige i byen. Vil du så virkelig udrydde dem og ikke tilgive stedet på grund af de halvtreds retfærdige, som er i den? v23-24

Abraham blev stående foran Herren.

Hvorfor interesserede Abraham sig overhovedet for Sodoma: Han havde da ingen jord, intet fritidshus, ingen bankkonto der. Hvad angik begivenhederne der i det hele taget ham?

Nogle mener, at det er et tegn på stor fromhed, når man ikke bekymrer sig om hvad der sker i verden, hvis man ikke påvirkes personligt af det. Men Abraham var kaldet til at være budbringer om Guds velsignelse til verden. Derfor interesserede det ham, hvad der skete i den gudløse by, Sodoma.

Men alvorlig talt, hvad kunne han udrette? Han var jo kun en enkelt. Abraham opfyldte sit verdensansvar i forbønnen. Også selvom nogle i opstemthed over deres store medansvar kun smiler hovmodigt, ved vi, at Gud har veje og midler til at vende nationers historie. Abraham bad meget ydmygt og vidste, at han kun var støv og aske. Men han talte frimodigt, fordi det fortabte Sodoma bekymrede ham. Og jo mægtigere de magter, der styrter byen ned i afgrunden er, desto dristigere overgav Abraham det til sin Gud.

Er vi bevidste om, at vi må gå i forbøn for en verden under Guds vrede, fordi vi kender til hans barmhjertighed?  Abraham nævnte tal. Om 50 retfærdige i Sodoma kunne opveje denne gudløse bys ugerninger . Men Abraham bliver selv usikker. Selv 10 retfærdige ville ikke opveje synden. Hvor langt kan man så gå ned? 5-4-3-2-1? Gud ville for sin retfærdigheds skyld ikke udslette Sodoma.

Så langt kunne Abraham ikke tænke . Den ene retfærdige fandtes heller ikke i Sodoma. Lot var ikke denne ene. Vor verden bliver bevaret for den ene retfærdiges skyld. For Jesu skyld. Hvor burde det anspore os til i forbøn at kæmpe for denne verden, så længe den opretholdes af Guds tålmodighed.

(Andagt nr 407 af Winrich Scheffbuch -  Wer Jesus hat, hat das Leben -Hänssler-Verlag Neuhausen bei Stuttgart 1977 - på Sermon-online)

***

Deraf lærer vi, at også vi må benytte forbøn for vor verden i dag.
Det er dog værd at minde om, hvor bønnevejen går. Det er i Jesu navn, vi må bede og komme til den almægtige Gud. Ham der har skabt alt. Ikke en hjemmestrikket gud, men den levende og virkende gud, som vi kun kan komme til i kraft af Jesu forsoningsdød på korset.

Gud er hellig, vi må frygte og elske ham; frygt for den levende Guds vrede over synden, men elske ham gennem Jesu fuldbragte offer for dig og mig. Med Jesus som ledsager kan vi elske og prise ham.

1) Hil dig, Frelser og Forsoner!
Verden dig med torne kroner,
du det ser, jeg har i sinde
rosenkrans om kors at vinde,
giv dertil mig mod og held!
7) Du, som har dig selv mig givet,
lad i dig mig elske livet,
så for dig kun hjertet banker,
så kun du i mine tanker
er den dybe sammenhæng!
9) Ja, jeg tror på korsets gåde,
gør det, Frelser, af din nåde.
Stå mig bi, når fjenden frister!
Ræk mig hånd, når øjet brister!
Sig: vi går til Paradis!

 Salmebogen nr. 192 - Arnulf af Louvain før 1250.N.F.S. Grundtvig 1837.

Mange falske røster taler om bøn og Gud, men udenom Jesus er der imgen vej til Gud, som vi møder i hans eget ord, Bibelen.

Så lad os med frimodighed træde frem for Ham. Han. som kan stormen binde, hvem bølgen lyde må - som .vi møder det i salmen: "Befal du dine veje"

Andreas  Shafan 23-03-22)

Bibelsk Tro
Bibelsk Tro nr. 2 2022

Jesus måtte dø som vår stedfortreder
Den som følger Jesus og hører ham til, han er to steder. Han er både på korset og samtidig har han stått opp av graven og vandrer i seierens rike.
Per Bergene Holm

Kristi vanære Du akter ikke, som Moses, Kristi vanære for en rikdom, du synes snarere å skjule din kristendom som en skam!
Fredrik Wisløff

Er du forberedt på å dø? Å berede seg selv til døden med egne krefter, kan ikke bestå for Gud, det holder ikke. Når døden virkelig trer oss nær, så forsvinner alt sammen som dugg for solen.
Martin Luther
Nyt Livs bNyt Liv 22/1lad 2022-nr.1 - PDF format.

Gud eller afgud?
- - Vigtigere end nye veje, fremstød, møderækker osv. er det at finde tilbage til Jesu radikalitet og sige de ord efter, som han har sagt før, i al deres skarphed og rystende alvor. Herren  -   
Hans Erik Nissen

Min ufattelige rigdom i Jesus
  -- Og for Gud bliver du aldrig mere hellig og ren, end du er i troen på Jesus. Det gælder i dag, det gjaldt i går, det gælder i evighed!
Carl Richard Hansen

Brønden
- - Gud er en brønd med levende vand, og alle, som tørster, kan komme og få det gratis, uden betingelser:Den, der tørster, skal komme, og den, der vil, skal få livets vand for intet (Åb 22,17).
Bibelsk Tro
Bibelsk Tro nr. 1 2022

Sliter du med åndelig søvn?
Den som sover tar ikke til seg næring. Vi trenger mat for å leve, men en sovende savner ikke dette. Er det slik også i vårt åndelige liv?
Ove Eikje

Den vernende muren for Guds folk Guds folk er i trengsel på samme måte som israelittene var det. Også våre murer er nedrevet. Skremmende mange av Guds folk har mistet sinn og sans for den sunne lære.
Hans Erik Nissen

«Åndsmakt – ikke bare ord» . Er det ikkje det me treng også i vår tid? Erfaringane frå Kina vitna om at det var dei «tome kar» Herren fekk «fylle» med åndsmakt og tillit til Guds ord.
Dag Rune Lid
Bibelsk Tro
Bibelsk Tro nr. 6 2021

Menneskene som vandrer i mørket, skal se et stort lys
En Frelser er født Og for den som vandrer i mørket, ... Syndens og dødens mørke er for den et budskap om glede.
Gunnar Nilsson

Jesus er kommet som et lys til verden ”Jeg er verdens lys”, sa Jesus. Dette lys avslører syndens bedrag og farer. Det viser oss vår virkelige tilstand, at vi av naturen elsker mørket.
Axel Remme

Gud utsletter dine synder Den tåken og skyen som dekker synden, er Jesu Kristi blod. Det blodet har dekket, er renset for all synd. Det er ikke mer synd tilbake.
Hans Erik Nissen
Nyt Livs bNyt Liv 21/3lad 2021-nr.3 - PDF format.

Du er elsket! -  Om julens årsag og betydning: Du er ikke bare støv!  Det blev jul på jord. Jesus kom. Frelseren kom.  
Hans Erik Nissen

Ikke gøre - men høre
  -- Hvordan er det da muligt at blive frelst? Det er det ved at høre et budskab om noget, som Jesus allerede har gjort for at bjærge os hjem til Himlen.
Ove Eikje
Guds kraft - Guds ord og Jesus Kristus er ét. Ved Ordet og troen bor Jesus i vore hjerter (Ef 3,17). Ved Ordet og troen er vi forenede med Jesus (Joh 14,23).
Olav Valen-Sendstad
Nyt Livs bNyt Liv 21/2lad 2021-nr.2 - PDF format.

I må ikke være bekymrede
- - Hver dag jeg lever på denne jord, får jeg lov til at vende mig mod Herren  -                     Hans Erik Nissen
Min nåde er dig nok  -- Du bliver ren og retfærdig for Gud uden gerninger (Rom 4,5)!
Olav Valen-Sendstad
Troens skjold - - Når jeg i troen stiller Jesus mellem mig og Satans pile, er jeg helgarderet, og alle hans pile preller af på Jesus.                                            Peder Mikkelsen