OrdetSmag og se
at Herren er god
Sl 34,9

Shafan
Dette siger Herren:
" ... spørg efter de gamle stier .. " Jer.6,16

Den, som har ... Matt 13,12
Øivind Andersen - VED KILDEN

»Thi den, som har, ham skal der gives, og han skal få oveiflod; men den, som ikke har, fra ham skal endog det tages, som han har-« Mari. 13,12.

Hvem taler Jesus om her? Hvem er det, der har og derfor skal få, sådan at han får overflod?

Hvem er det, der ikke har og derfor bliver berøvet det, han har? Spørgsmålene er alvorlige, for vi hører alle til en af disse to grupper, en tredje mulighed findes ikke!

Vi finder svaret på disse spørgsmål, når vi ser på den sammenhæng, ordet står i. Jesus har netop fortalt lignelsen om Guds ord, om sædemanden, der går ud at så uden at tage hensyn til, hvor sæden falder. Det illustrerer, at Gud vil, at alle mennesker skal have lejlighed til at høre uanset, om de vil tage imod ordet eller ikke. »Gud vil, at alle mennesker skal frelses og komme til erkendelse af sandheden.» 1 Tim 2,4.

Sæden falder på vejen, på stengrund, blandt torne og der, hvor det viser sig, at der er god jord.

Jesus har selv tolket denne lignelse for os. Matt 13, 18-23. Han gør det klart for os, at udgangspunktet i alle fire tilfælde er det samme. Dette er dem, der hører ordet.

Nogle hører uden at lægge mærke til, hvad de hører. Djævelen tager øjeblikkelig ordet fra dem, siger Jesus. Og resultatet bliver: Den, der ikke har! Det, der blev sået på stengrund, kom straks op, fordi der ikke var dyb jord, men da solen stod højt på himmelen, blev det svedet af. Det visnede, fordi det ikke havde rod. Dette, siger Jesus, er dem, der tager imod Guds ord med begejstring, men når hverdagens strid og bekymringer sætter ind på dem, kvæles ordets virkning i hjertet. Og resultatet bliver igen: De, der ikke har! På samme made er det med sæden blandt tidslerne. Her fæster Guds ord rod, men bliver kvalt af denne verdens bedrag og timelige bekymringer. Resultatet bliver igen: Den, der ikke har! Hvilken af disse to grupper hører du til? 

»Den, som har øren, han høre!« siger Jesus igen og igen.

Frelsen kommer af, at vi hører! Kommer Guds ord ikke ind i et menneskes hjerte, er der intet håb om frelse. Og Jesus karakteriserer dette menneske med ordene: Den, som ikke har.

Et sådant menneske kan være religiøst, kristeligt interesseret, være mere eller mindre med i arbejdet for missionen, gå i kirke og i missionshuset, og frem for alt: have anledning til at høre og læse Guds ord. Men bliver Guds ord ikke modtaget og gemt i hjertet, nytter alt dette ingenting! Hvad et menneske end måtte have, skal det altsammen tages fra ham. Ikke mindst alvorligt er det, at den, der ikke bruger anledningerne til at høre Guds ord, vil blive berøvet disse anledninger. Om ikke før, så når dette menneske går ud af denne verden.

Vi har ansvaret for at høre og tage imod Guds ord! Den, der hører Guds ord for at give agt på det og tage det til sig, karakteriserer Jesus med ordene: Den, der har!

Et sådant menneske føler sig selv helt hjælpeløst og ude af stand til at tilegne sig det, det hører. Men er det indstillet på det, det hører, for at tage det til sig, begynder Guds ord at virke inde i dette menneskes hjerte.

Her er det ikke sådan, som når en bonde sår. Han må bearbejde jorden, før han kan så. Nej, her er det selve sæden, der bearbejder jordbunden i hjertet! Guds ord skaffer sig selv plads i hjertet hos den, der er indstillet på at tage det til sig. »Det, du tror på, det har du.« (Luther). Man kan i sandhed sige om den, der tager mod Guds ord, at han har.

»Den, der har Sønnen, har livet.« Joh 3,36. »Han har forløsningen i Jesus Kristus ved hans blod, syndernes forladelse, så rig, som Guds nåde er.« Ef 1,7. Han har barnekår og arveret, alt hvad der behøves til et liv i gudsfrygt!

Og fordi han har, vil han få. Gud giver altid overflod. Vi får ikke alene til os selv, men også sådan, at vi kan give til andre.

(Andagt af Øivind Andersen - VED KILDEN D.9-10 febr. -  Shafan 02-03-22)
Nyt Livs bNyt Liv 22/1lad 2022-nr.1 - PDF format.

Gud eller afgud?
- - Vigtigere end nye veje, fremstød, møderækker osv. er det at finde tilbage til Jesu radikalitet og sige de ord efter, som han har sagt før, i al deres skarphed og rystende alvor. Herren  -    Hans Erik Nissen

Min ufattelige rigdom i Jesus
  -- Og for Gud bliver du aldrig mere hellig og ren, end du er i troen på Jesus. Det gælder i dag, det gjaldt i går, det gælder i evighed!
Carl Richard Hansen

Brønden
- - Gud er en brønd med levende vand, og alle, som tørster, kan komme og få det gratis, uden betingelser:Den, der tørster, skal komme, og den, der vil, skal få livets vand for intet (Åb 22,17).                          Peter Vestergaard Olsen
Bibelsk Tro
Bibelsk Tro nr. 1 2022

Sliter du med åndelig søvn?
Den som sover tar ikke til seg næring. Vi trenger mat for å leve, men en sovende savner ikke dette. Er det slik også i vårt åndelige liv?
Ove Eikje

Den vernende muren for Guds folk Guds folk er i trengsel på samme måte som israelittene var det. Også våre murer er nedrevet. Skremmende mange av Guds folk har mistet sinn og sans for den sunne lære.
Hans Erik Nissen

«Åndsmakt – ikke bare ord» . Er det ikkje det me treng også i vår tid? Erfaringane frå Kina vitna om at det var dei «tome kar» Herren fekk «fylle» med åndsmakt og tillit til Guds ord.
Dag Rune Lid
Bibelsk Tro
Bibelsk Tro nr. 6 2021

Menneskene som vandrer i mørket, skal se et stort lys
En Frelser er født Og for den som vandrer i mørket, ... Syndens og dødens mørke er for den et budskap om glede.
Gunnar Nilsson

Jesus er kommet som et lys til verden ”Jeg er verdens lys”, sa Jesus. Dette lys avslører syndens bedrag og farer. Det viser oss vår virkelige tilstand, at vi av naturen elsker mørket.
Axel Remme

Gud utsletter dine synder Den tåken og skyen som dekker synden, er Jesu Kristi blod. Det blodet har dekket, er renset for all synd. Det er ikke mer synd tilbake.
Hans Erik Nissen
Nyt Livs bNyt Liv 21/3lad 2021-nr.3 - PDF format.

Du er elsket! -  Om julens årsag og betydning: Du er ikke bare støv!  Det blev jul på jord. Jesus kom. Frelseren kom.  
Hans Erik Nissen

Ikke gøre - men høre
  -- Hvordan er det da muligt at blive frelst? Det er det ved at høre et budskab om noget, som Jesus allerede har gjort for at bjærge os hjem til Himlen.
Ove Eikje
Guds kraft - Guds ord og Jesus Kristus er ét. Ved Ordet og troen bor Jesus i vore hjerter (Ef 3,17). Ved Ordet og troen er vi forenede med Jesus (Joh 14,23).
Olav Valen-Sendstad
Nyt Livs bNyt Liv 21/2lad 2021-nr.2 - PDF format.

I må ikke være bekymrede
- - Hver dag jeg lever på denne jord, får jeg lov til at vende mig mod Herren  -                     Hans Erik Nissen
Min nåde er dig nok  -- Du bliver ren og retfærdig for Gud uden gerninger (Rom 4,5)!
Olav Valen-Sendstad
Troens skjold - - Når jeg i troen stiller Jesus mellem mig og Satans pile, er jeg helgarderet, og alle hans pile preller af på Jesus.                                                      Peder Mikkelsen 
Bibelsk Tro
Bibelsk Tro nr. 5 2021

Er Jesus sannheten?
Er det mulig å tro på Jesus uten å tro på hans ord, uten fullt ut å ta på alvor hans utsagn og hans apostlers utsagn?
Af Per Bergene Holm

Korsfestet med Kristus - til seier Det verste for alle ærlige kristne er ikke den synd vi har gjort, heller ikke det vi har forsømt, men det som vi er i oss selv.
Øivind Andersen

Guds tanker og veier Lærer du lydighet av det du lider? Takker du ham for hans tanker og veier? Takker du for alt?
Lars Fossdal