OrdetSmag og se
at Herren er god
Sl 34,9

Shafan
Dette siger Herren:
" ... spørg efter de gamle stier .. " Jer.6,16

En anden talsmand

Øivind Andersen - VED KILDEN

»Jeg vil bede Faderen, og han skal give jer en anden talsmand til at være hos jer til evig tid, Sandhedens Ånd, som verden ikke kan tage imod, fordi den ikke ser den og ikke kender den; men I kender den, thi den bliver hos jer og skal være i jer.« Joh. 14 16-17.

For at forstå budskabet om Helligånden må vi først være helt klar over to kendsgerninger.

For det første: Hvem er Guds Ånd?
For det andet: Hvad er Guds Ånd?

På det første svarer Guds ord: Helligånden er en person, Han er Gud. Som Faderen er Gud, som Sønnen er Gud, er Helligånden også Gud. Gud er én. Han er ét væsen. Men denne ene Gud eksisterer som tre personer. Det kan vi ikke forstå med vor tanke, men vi kan forstå det med hjertet.

Når Faderen taler til os i sit ord, ved vi, at det er Gud, der taler. Når Guds Søn, Jesus Kristus, taler til os, ved vi også, at det er Gud, der taler. Det er det samme, når Helligånden taler. Når han minder, åbenbarer, tugter, trøster os, ved vi, at det er Gud, der taler.

På spørgsmålet om, hvad Guds Ånd er, svarer Guds ord her: Han er den anden talsmand. Er der en anden talsmand, må der også være en første talsmand. Den første er Guds Søn, den anden er Helligånden.

Grundtekstens ord for talsmand betyder egentlig tilkaldt og nærmere bestemt tilkaldt til frelse, hjælp, redning og undsætning.

Af de tre personer i Gud er der altså to, der kaldes talsmand, tilkaldt. Det er Faderen, der tilkalder. Han har tilkaldt sin Søn, for at han skulle frelse os ved at gå i vort sted og sone vor synd. Han er blevet vor talsmand hos Faderen og er en soning for vore synder.

Han har tilkaldt Helligånden, for at han skal frelse os ved at bo i os.

Den der får Guds Ånd i sit hjerte, får samtidig både Faderen og Sønnen. Derfor siger Jesus: »Jeg vil ikke efterlade jer faderløse, jeg kommer til jer.«

»Han skal herliggøre mig; thi han skal tage af mit og forkynde jer det.« Joh. 16,14.

Her hører vi, hvad Helligåndens gerning går ud på. Det er at herliggøre Jesus og gøre ham kendt for os. Vi kan ikke af os selv tro på Jesus. Vi er ikke i stand til at forstå Guds ord og tage imod det. Vi er heller ikke i stand til at erkende sandheden om os selv og komme til Jesus med vor synd.

Vi har ikke alene mistet vor gudsfrygt på grund af vor synd, men vi har også mistet selve evnen til at være gudfrygtjg. Derfor har Faderen i sit evige råd tilkaldt sin egen Hellige And, for at han skulle blive os til frelse ved at være i vort hjerte.

Der er en nøje sammenhæng mellem den første og den an-den talsmands gerning. I gammeltestamentlig tid var Guds Søn endnu ikke kommet i kød og blod og hans gerning endnu ikke fuldført. Det skete først, da han som menneske døde for vore synder og stod op af graven igen. Men før den tid kunne menneskene blive frelst ved troen på ham, der skulle komme. Det kunne ske ved de ordninger og institutioner, Gud havde givet Israel.

Det var kun et lille fåtal i Israel, der tog Guds ord alvorligt og kom til troen og til liv i Gud gennem disse ordninger. Størstedelen var et frafaldent folk, klager Gud i sit ord. Men de, der lod sig frelse og bøjede sig for Guds ord, fik også i gammeltestamentlig tid Helligånden, som vi ser af Salmernes bog. Hedningerne kunne også få del i dette, men så måtte de give sig ind under de ordninger, Gud havde givet Israel.

Gud havde givet et løfte om, at dette en dag skulle blive anderledes. Så snart den første talsmands gerning var fuldført, ville det blive muligt for hvem som helst at få Helligånden ved troen på ham.

Dette løfte er opfyldt for os. I dag kan Helligånden herliggøre Jesus for osl

(Andagter af Øivind Andersen - fra bogen "Ved Kilden" - Dansk Luthersk Forlag 1978 -  Shafan 04-07-22)

Glædelig pinseGlædelig pinse
Shafan.dk
Nyt Livs bNyt Liv 22/1lad 2022-nr.1 - PDF format.

Gud eller afgud?
- - Vigtigere end nye veje, fremstød, møderækker osv. er det at finde tilbage til Jesu radikalitet og sige de ord efter, som han har sagt før, i al deres skarphed og rystende alvor. Herren  -   
Hans Erik Nissen

Min ufattelige rigdom i Jesus
  -- Og for Gud bliver du aldrig mere hellig og ren, end du er i troen på Jesus. Det gælder i dag, det gjaldt i går, det gælder i evighed!
Carl Richard Hansen

Brønden
- - Gud er en brønd med levende vand, og alle, som tørster, kan komme og få det gratis, uden betingelser:Den, der tørster, skal komme, og den, der vil, skal få livets vand for intet (Åb 22,17).
Peter Vestergaard Olsen
Bibelsk Tro
Bibelsk Tro nr. 1 2022

Sliter du med åndelig søvn?
Den som sover tar ikke til seg næring. Vi trenger mat for å leve, men en sovende savner ikke dette. Er det slik også i vårt åndelige liv?
Ove Eikje

Den vernende muren for Guds folk Guds folk er i trengsel på samme måte som israelittene var det. Også våre murer er nedrevet. Skremmende mange av Guds folk har mistet sinn og sans for den sunne lære.
Hans Erik Nissen

«Åndsmakt – ikke bare ord» . Er det ikkje det me treng også i vår tid? Erfaringane frå Kina vitna om at det var dei «tome kar» Herren fekk «fylle» med åndsmakt og tillit til Guds ord.
Dag Rune Lid
Bibelsk Tro
Bibelsk Tro nr. 6 2021

Menneskene som vandrer i mørket, skal se et stort lys
En Frelser er født Og for den som vandrer i mørket, ... Syndens og dødens mørke er for den et budskap om glede.
Gunnar Nilsson

Jesus er kommet som et lys til verden ”Jeg er verdens lys”, sa Jesus. Dette lys avslører syndens bedrag og farer. Det viser oss vår virkelige tilstand, at vi av naturen elsker mørket.
Axel Remme

Gud utsletter dine synder Den tåken og skyen som dekker synden, er Jesu Kristi blod. Det blodet har dekket, er renset for all synd. Det er ikke mer synd tilbake.
Hans Erik Nissen
Nyt Livs bNyt Liv 21/3lad 2021-nr.3 - PDF format.

Du er elsket! -  Om julens årsag og betydning: Du er ikke bare støv!  Det blev jul på jord. Jesus kom. Frelseren kom.  
Hans Erik Nissen

Ikke gøre - men høre
  -- Hvordan er det da muligt at blive frelst? Det er det ved at høre et budskab om noget, som Jesus allerede har gjort for at bjærge os hjem til Himlen.
Ove Eikje
Guds kraft - Guds ord og Jesus Kristus er ét. Ved Ordet og troen bor Jesus i vore hjerter (Ef 3,17). Ved Ordet og troen er vi forenede med Jesus (Joh 14,23).
Olav Valen-Sendstad
Nyt Livs bNyt Liv 21/2lad 2021-nr.2 - PDF format.

I må ikke være bekymrede
- - Hver dag jeg lever på denne jord, får jeg lov til at vende mig mod Herren  -                     Hans Erik Nissen
Min nåde er dig nok  -- Du bliver ren og retfærdig for Gud uden gerninger (Rom 4,5)!
Olav Valen-Sendstad
Troens skjold - - Når jeg i troen stiller Jesus mellem mig og Satans pile, er jeg helgarderet, og alle hans pile preller af på Jesus.                                            Peder Mikkelsen