OrdetSmag og se
at Herren er god
Sl 34,9

Shafan
Dette siger Herren:
" ... spørg efter de gamle stier .. " Jer.6,16

En ny og levende vej

Øivind Andersen - VED KILDEN

»Da vi nu, brødre, ved Jesu blod har frimodighed til at gå ind i helligdommen, idet han har indviet os en ny og levende vej gennem forhænget, det vil sige hans jordiske legeme, og da vi har en stor præst over Guds hus, så lad os træde frem med et oprigtigt hjerte i troens fulde vished.« Hebr. 10, 19-22.

Da Jesus døde på korset, revnede forhænget i templet fra øverst til nederst. Det er Guds egen anskuelsesundervisning om, at ved Jesu død er vejen ind til ham uden videre åben for alle mennesker, fordi Jesus har sonet al verdens synd.

I Jesu blod har vi frimodighed til at gå ind i helligdommen. Jesu sonoffer har fjernet det, der spærrer og skiller mellem Gud og os. Jesus er vor repræsentant og stedfortræder - vor ypperstepræst for Gud. Efter at han døde på korset, ophører tempeltjenesten i Jerusalem. Der behøves ikke længere nogen jordisk ypperstepræst. Adgangen ind til Gud er åben for alle.

Frimodigheden til at træde frem for Gud ligger altså ikke i vore følelser. Den, der er af sandheden, føler sig dømt og anklaget over for Gud på grund af sin synd. Det er Gud selv, der viser os, hvordan vi egentlig er. Han afslører os og lader os i vor samvittighed føle dommen over vor synd. Da føler vi os alt andet end frimodige. Vi føler det, som om Gud vil forkaste os, og som om det er den eneste retfærdige følge af vor synd og utroskab.

Her kommer ordet til os med budskabet om frimodighed i Jesu blod. Retten til at træde frem for Gud ligger i ham - ikke i os! Jesus er selv vor frimodighed og adgang. Ef. 3,12.

Hvad vi end kan opdage om os selv og vor tilstand, hvor mørkt det end kan se ud for os, har vi ved Jesus Kristus denne adgang lige ind til Gud!

Men så gælder det også om at bruge denne adgang! Gør vi ikke det, er vi fortabt. Men benytter vi den, er vi frelst! Vi skal træde frem med oprigtige hjerter: lægge alt åbent frem for Gud, netop sådan som vi er og har det. Tal ud med ham om din synd! Og du må gøre det i troens fulde vished.

Denne vished er ikke en følelse, men en urokkelig tillid til, at det, Gud har sagt, det står han ved!

(Andagt 31 marts - af Øivind Andersen  fra   VED KILDEN - DANSK LUTHERSK FORLAG  1978 Shafan 02-04-22)

Nyt Livs bNyt Liv 22/1lad 2022-nr.1 - PDF format.

Gud eller afgud?
- - Vigtigere end nye veje, fremstød, møderækker osv. er det at finde tilbage til Jesu radikalitet og sige de ord efter, som han har sagt før, i al deres skarphed og rystende alvor. Herren  -   
Hans Erik Nissen

Min ufattelige rigdom i Jesus
  -- Og for Gud bliver du aldrig mere hellig og ren, end du er i troen på Jesus. Det gælder i dag, det gjaldt i går, det gælder i evighed!
Carl Richard Hansen

Brønden
- - Gud er en brønd med levende vand, og alle, som tørster, kan komme og få det gratis, uden betingelser:Den, der tørster, skal komme, og den, der vil, skal få livets vand for intet (Åb 22,17).
Peter Vestergaard Olsen
Bibelsk Tro
Bibelsk Tro nr. 1 2022

Sliter du med åndelig søvn?
Den som sover tar ikke til seg næring. Vi trenger mat for å leve, men en sovende savner ikke dette. Er det slik også i vårt åndelige liv?
Ove Eikje

Den vernende muren for Guds folk Guds folk er i trengsel på samme måte som israelittene var det. Også våre murer er nedrevet. Skremmende mange av Guds folk har mistet sinn og sans for den sunne lære.
Hans Erik Nissen

«Åndsmakt – ikke bare ord» . Er det ikkje det me treng også i vår tid? Erfaringane frå Kina vitna om at det var dei «tome kar» Herren fekk «fylle» med åndsmakt og tillit til Guds ord.
Dag Rune Lid
Bibelsk Tro
Bibelsk Tro nr. 6 2021

Menneskene som vandrer i mørket, skal se et stort lys
En Frelser er født Og for den som vandrer i mørket, ... Syndens og dødens mørke er for den et budskap om glede.
Gunnar Nilsson

Jesus er kommet som et lys til verden ”Jeg er verdens lys”, sa Jesus. Dette lys avslører syndens bedrag og farer. Det viser oss vår virkelige tilstand, at vi av naturen elsker mørket.
Axel Remme

Gud utsletter dine synder Den tåken og skyen som dekker synden, er Jesu Kristi blod. Det blodet har dekket, er renset for all synd. Det er ikke mer synd tilbake.
Hans Erik Nissen
Nyt Livs bNyt Liv 21/3lad 2021-nr.3 - PDF format.

Du er elsket! -  Om julens årsag og betydning: Du er ikke bare støv!  Det blev jul på jord. Jesus kom. Frelseren kom.  
Hans Erik Nissen

Ikke gøre - men høre
  -- Hvordan er det da muligt at blive frelst? Det er det ved at høre et budskab om noget, som Jesus allerede har gjort for at bjærge os hjem til Himlen.
Ove Eikje
Guds kraft - Guds ord og Jesus Kristus er ét. Ved Ordet og troen bor Jesus i vore hjerter (Ef 3,17). Ved Ordet og troen er vi forenede med Jesus (Joh 14,23).
Olav Valen-Sendstad
Nyt Livs bNyt Liv 21/2lad 2021-nr.2 - PDF format.

I må ikke være bekymrede
- - Hver dag jeg lever på denne jord, får jeg lov til at vende mig mod Herren  -                     Hans Erik Nissen
Min nåde er dig nok  -- Du bliver ren og retfærdig for Gud uden gerninger (Rom 4,5)!
Olav Valen-Sendstad
Troens skjold - - Når jeg i troen stiller Jesus mellem mig og Satans pile, er jeg helgarderet, og alle hans pile preller af på Jesus.                                            Peder Mikkelsen