OrdetSmag og se
at Herren er god
Sl 34,9

Shafan
Dette siger Herren:
" ... spørg efter de gamle stier .. " Jer.6,16

For således elskede Gud

MARTIN LUTHER - SÅ FAST EN BORG

For således elskede Gud verden, at han gav sin enbårne søn, for at enhver, som tror på ham, ikke skal fortabes, men have evigt liv (Joh 3,16).

Betragt i dette vers, hvad Jesus gør og lider for vores skyld.

For vores skyld bliver han menneske og stillet ind under loven under Guds vrede for vores synders skyld. Han bliver stillet ind under døden, tilmed den mest forsmædelige død, hængende i luften på korset. Han bliver fordømt til, som han selv kort forinden siger, at tage Djævelens og hele Helvedes rasende stormløb og forbitrelse på sig, og han må kæmpe med dem, så del i ordets egentligste betydning gælder, at han bliver hengivet. Og dog bliver Jesus hengivet på den måde, at han i denne kamp træder Djævelen og synden, død og Helvede under fode. Ved sin opstandelse og himmelfart bliver han herre over alle ting. Og det giver Jesus os til ejendom, så vi må have både ham og alt, hvad han har udrettet.

Men Jesus giver os sin gave på den måde, at han ikke regner den som en løn, man skal trygle om, eller som en fortjeneste, der skal gengældes, men netop som en gave, som han giver os frivilligt af ren og skær nåde. Modtageren kan og skal her ikke gøre mere end at lukke hånden op, holde den frem og med kærlighed og tak modtage det, der bliver skænket af Gud, som vi trænger så meget til.

Guds gave og nåde er altså langt større, rigere og mægtigere end hele verdens synder. Intet menneskes synd, end ikke alle menneskers uværdighed og velfortjente, evige straf og fordømmelse tilsammen, kan være så stor, at storheden af denne kærlighed og nåde og syndsforladelse ikke højt og dybt, bredt og langt vejer tungere, ja oversvømmer den, som Paulus siger: "Blev synden større, er nåden blevet så meget desto større" (Rom 5,20).

Og som David siger: ”Så høj som himlen er over jorden, så stor er hans nåde mod dem, der frygter ham" (Sl 103,11)

I så uendeligt stor udstrækning tager Gud altså vore synder bort fra os.

Hvordan skulle det være muligt, at der ikke var syndsforladelse for dig, når Gud elsker verden, mens den endnu er sunket ned i al sin synd og ondskab? Når Gud så højt kan elske den verden, der er hans fjende og spotter ham, og når han kan give verden så meget, ja sig selv - hvordan kan du da tro, at han vil lade sin vrede blive over dig og ikke tilgive dine synder, når du søger og råber til ham om nåde?

Hvilket hjerte må nu ikke med glæde vente sig alt godt fra ham, der har bevist så stor en kærlighed, at han har hengivet sin kære søn for de ugudelige - for hele verden og alle mennesker i den, der aldrig har gjort noget godt, og som hver time og hvert øjeblik har handlet imod hans bud? Jesus lærer os her, at vi ikke er fortabte, men har et evigt liv; at Gud har elsket os så højt, at det har kostet ham hans eget elskede barn. Ham har han stødt ned i elendighed til død og Helvede og har ladet ham tømme bægeret helt til bunden.

Og dette er måden, vi bliver salige på. Hvis der havde været en anden vej til Himlen, så havde han også nævnt den. Men der er ingen anden. Lad os derfor holde fast ved ordene her. Lad os støtte os til dem. Lad os lægge vores hjerte helt op af dem, lukke øjnene i og sige: "Om jeg så havde alle de helliges fortjeneste, alle jomfruers renhed og hele Skt. Peters fromhed, så giver jeg ikke en øre for noget af mit eget. jeg må have en anden grundvold, som jeg kan bygge på, nemlig disse ord: 'Gud har givet sin søn, for at enhver, som tror på ham, som Faderen har sendt af kærlighed, skal blive salig'.”

Skal du blive bevaret, må du dristigt stole på disse ord og frimodigt kaste din tros anker på denne grund, som er hans eget ord. For dette ord kan ingen djævel, død eller Helvede undertrykke. Dette ord vrister Faderen fri fra Djævelen, Helvede, døden og alt, som vil forhindre det. Lad det derfor gå, som det vil, når bare du siger: ”Her står Guds ord! Det er min klippe og mit anker, som jeg bygger på, og det skal blive stående! Og når det bliver stående, så bliver jeg også stående."

For Gud kan ikke lyve. Og før himmel og jord forgår, skal ikke det mindste bogstav eller en eneste tøddel forgå af hans ord, før alt er sket.

(Andagter af Martin Luther 10 og 11 august i SÅ FAST EN BORG  - Luthersk Missions Bibelskoles Elevforenings Forlag - i kommission hos Nyt Livs Forlag 2017 - Shafan 15-08-22
Nyt Livs bNyt Liv 22/2lad 2022-nr.2 - PDF format.

Ønsker du at ligne Jesus?- - For Jesu Kristi skyld har jeg lov til hver dag at sige: Jeg er død fra synden. Det skete langfredag. Nu lever Kristus i mig (Gal 2,20). -   
Hans Erik Nissen

Bileams vej
  -- Går vi til Guds ord med en målsætning om at få Gud til at sige noget andet end det, vi allerede har hørt og erkendt som sandheden, så er vi inde på falskhedens vej.
Mikkel Vigilius
Korset i kristenlivet - - Vil de kristne ikke markere i liv og færd, at de ikke lever som verdens børn, så vil kristendommen forsvinde fra det gamle ”kristne” Europa.
Carl Fr. Wisløff
Bibelsk Tro
Bibelsk Tro nr. 4 2022

Hva er sannhet?
Slik Gud i begynnelsen skilte mørke fra lys, slik skiller han i sitt ord mellom sannhet og løgn, ondt og godt, rett og galt.
Per Bergene Holm

Mektig livsforvandlende møte! (Jes 6,1-13) – Gud sa ikke at de ville ta skade av å ete av treet – men dø! Du som måtte forkaste Guds ord – prøv å komme utenom det! – konsekvensen av å forkaste Guds ord!
Einar Kristoffersen

Helvete – Guds Flammende Vrede  - Helvete har ingen utløpsdato. Det er ikke lenger håp om frelse for dem som er der. Ja, de kan ikke engang håpe på å bli utslettet. Pinen forutsetter dag og natt uten opphør, i evighetenes evigheter.
Peter Olsen
Bibelsk Tro
Bibelsk Tro nr. 3 2022

Pinsefestens dag
...Da ble de alle fylt med den Hellige Ånd, og de begynte å tale med andre tunger, alt etter som Ånden gav å tale“. (Apg 2,1-4). .
Kristoffer Fjelde

Anfektelse og tvil – Da er det Jesus så gjerne vil komme deg riktig nær. Han prøver å få deg stille, og så hvisker han inn i hjertet ditt: Mitt blod det rant for deg!
Nils Dybdal-Holthe

Bibelens avsluttende samtale og innbydelse (Åp 22, 16-21) Denne renselsen i Jesu blod, skjer ikke bare ved den første omvendelsen, men hver dag. Det er disse som blir bevart. De behøver nådestolen Kristus.
Henric Staxäng
Bibelsk Tro
Bibelsk Tro nr. 2 2022

Jesus måtte dø som vår stedfortreder
Den som følger Jesus og hører ham til, han er to steder. Han er både på korset og samtidig har han stått opp av graven og vandrer i seierens rike.
Per Bergene Holm

Kristi vanære Du akter ikke, som Moses, Kristi vanære for en rikdom, du synes snarere å skjule din kristendom som en skam!
Fredrik Wisløff

Er du forberedt på å dø? Å berede seg selv til døden med egne krefter, kan ikke bestå for Gud, det holder ikke. Når døden virkelig trer oss nær, så forsvinner alt sammen som dugg for solen.
Martin Luther
Nyt Livs bNyt Liv 22/1lad 2022-nr.1 - PDF format.

Gud eller afgud?
- - Vigtigere end nye veje, fremstød, møderækker osv. er det at finde tilbage til Jesu radikalitet og sige de ord efter, som han har sagt før, i al deres skarphed og rystende alvor. Herren  -   
Hans Erik Nissen

Min ufattelige rigdom i Jesus
  -- Og for Gud bliver du aldrig mere hellig og ren, end du er i troen på Jesus. Det gælder i dag, det gjaldt i går, det gælder i evighed!
Carl Richard Hansen

Brønden
- - Gud er en brønd med levende vand, og alle, som tørster, kan komme og få det gratis, uden betingelser:Den, der tørster, skal komme, og den, der vil, skal få livets vand for intet (Åb 22,17).
Peter Vestergaard Olsen
Bibelsk Tro
Bibelsk Tro nr. 1 2022

Sliter du med åndelig søvn?
Den som sover tar ikke til seg næring. Vi trenger mat for å leve, men en sovende savner ikke dette. Er det slik også i vårt åndelige liv?
Ove Eikje

Den vernende muren for Guds folk Guds folk er i trengsel på samme måte som israelittene var det. Også våre murer er nedrevet. Skremmende mange av Guds folk har mistet sinn og sans for den sunne lære.
Hans Erik Nissen

«Åndsmakt – ikke bare ord» . Er det ikkje det me treng også i vår tid? Erfaringane frå Kina vitna om at det var dei «tome kar» Herren fekk «fylle» med åndsmakt og tillit til Guds ord.
Dag Rune Lid
Bibelsk Tro
Bibelsk Tro nr. 6 2021

Menneskene som vandrer i mørket, skal se et stort lys
En Frelser er født Og for den som vandrer i mørket, ... Syndens og dødens mørke er for den et budskap om glede.
Gunnar Nilsson

Jesus er kommet som et lys til verden ”Jeg er verdens lys”, sa Jesus. Dette lys avslører syndens bedrag og farer. Det viser oss vår virkelige tilstand, at vi av naturen elsker mørket.
Axel Remme

Gud utsletter dine synder Den tåken og skyen som dekker synden, er Jesu Kristi blod. Det blodet har dekket, er renset for all synd. Det er ikke mer synd tilbake.
Hans Erik Nissen
Nyt Livs bNyt Liv 21/3lad 2021-nr.3 - PDF format.

Du er elsket! -  Om julens årsag og betydning: Du er ikke bare støv!  Det blev jul på jord. Jesus kom. Frelseren kom.  
Hans Erik Nissen

Ikke gøre - men høre
  -- Hvordan er det da muligt at blive frelst? Det er det ved at høre et budskab om noget, som Jesus allerede har gjort for at bjærge os hjem til Himlen.
Ove Eikje
Guds kraft - Guds ord og Jesus Kristus er ét. Ved Ordet og troen bor Jesus i vore hjerter (Ef 3,17). Ved Ordet og troen er vi forenede med Jesus (Joh 14,23).
Olav Valen-Sendstad
Nyt Livs bNyt Liv 21/2lad 2021-nr.2 - PDF format.

I må ikke være bekymrede
- - Hver dag jeg lever på denne jord, får jeg lov til at vende mig mod Herren  -                     Hans Erik Nissen
Min nåde er dig nok  -- Du bliver ren og retfærdig for Gud uden gerninger (Rom 4,5)!
Olav Valen-Sendstad
Troens skjold - - Når jeg i troen stiller Jesus mellem mig og Satans pile, er jeg helgarderet, og alle hans pile preller af på Jesus.                                            Peder Mikkelsen