OrdetSmag og se
at Herren er god
Sl 34,9

Shafan
Dette siger Herren:
" ... spørg efter de gamle stier .. " Jer.6,16

I Herrens hænder

C.O.ROSENIUS - SAMLEDE SKRIFTER BIND 7

Mennesket har sin oprindelse i Gud. Hvorfra skulle det ellers være kommet? Dette mærkelige væsen, som hedder mennesket, er båret under Guds hjerte. Thi Gud skabte mennesket i sit billede, skabte det til lighed med Gud, til at være Guds barn og arving, og indblæste det livsånde.

Det er om dette, Herren i Esaj. 54, 4-5 med endnu mere eftertryk minder det Zion, der tror sig svigtet og glemt: »Frygt ej, du skal ikke beskæmmes, vær ej ræd, du skal ikke skuffes! Tbi din ægtemand er din skaber, hans navn er Hærskarers Herre.« Og det er dette, Job i sin dybe nød påberåber sig, når han siger: ››Dine hænder gjorde og danned mig først, så skifter du sind og gør mig til intet! Kom i hu, at du dannede mig som ler, og til støv vil du atter gøre mig.« Job 10, 8_9.

I tider, hvor troens blik har frit udsyn, så vi i lyset fra evangeliet skuer al den kærlighed, hele den fylde af nåde, som er skænket os i Kristus, er denne trøst overflødig. Men i gudsforlathedens mørke, hvor alt andet er skjult for vort blik, er der en hjælp i at mindes dette: Du er jo dog et menneske, båret under Guds bjerte. »Opgiv ej dine hænders værk, «beder David. Sl. 138,8. ››Vi er af Guds slægt,« siger Paulus, »han lod alle folk nedstamme fra eet menneske.« Ap. g. 17, 26_29.

Men frygter vi endda for, at Herren skulle kunne glemme den, han har båret under sit hjerte, skulle den tredie og sidste grund dog vel være tilsträkkelig til at overbevise os om, hvor umuligt dette er.

››Se, i mine hænder bar jeg tegnet dig.« Om end han ville - hvad han dog på det bestemteste nægter- så kan han ikke glemme sine børn på jord. I hans hænder står de tegnet, og derfor kan han ikke undgå daglig at have dem for øje. Hvor skullc han i så fald gøre af sine hænder!

Man kan bære en ring, hvori en andens navn er indgraveret, men det er ikke på den måde, Herren har os tegnet i sine hænder_ Der ligger noget endnu dybere i dette billede. I grundteksten er benyttet et ord, der betegner selve håndfladen. Og i det gamle testamente, hvor Herrens Ãnd, længe før disse ord blev udtalt, har talt profetisk om Messias, klager denne i Sl. 22,17: »De har gennemboret mine hænder og fødder.«
Det er derfor al grund til at give biskop Hersleb ret, når han mener, at ordene: »Se, i mine hænder har jeg tegnet dig,« sigter lil de sårmærker, vor Herre Jesus Kristus bærer efter naglerne, hvormed hans hænder blev gennemboret, de sårmærker, som han mere end een gang efter sin opstandelse benyttede lejligheden til at vise sine disciple.

Hersleb tilføjer: ››Mærkerne efter naglerne i Kristi hænder er ham en stadig pårnindelse om dem, for hvis skyld disse hænder hlev gennemboret. Der har han tegnet os, ikke med blæk, men med sit eget blod, ikke overfladisk, men tværs igennem, íkke med pen eller griffel, men med jernnagler - for at han aldríg skal kunne, hvad han for øvrígt heller ikke vil, nemlig glemme os.«

Det er ì sandhed noget uendelig stort, der står for Herrens tanke, når han síger: ››Se, i mine hænder har jeg tegnet dig. « Og ikke mindre stort er det, at Kristus forlod denne jord og for til hímmels med gennemborede hænder. Men det, der for os har størst praktisk betydning, er, at vi alle for evigt står indtegnet i disse sår som parthavere i den forsoning, der er sket i Kristus. Denne kendsgerning kan ikke rokkes. Om end vi lever som frafaldne, borte fra Herren, og derfor ikke står optegnet i lívets bog, så står vi stadig tegnet i vor frelsers gennemborede hænder. Det betyder, at den forsoníng, han vandt, vandt han også til os. Aldrig bliver den forældet, og íngen kan gøre den ugyldíg. I samme øjeblik, vi atter tager imod den, får vi igen erfare dens frelsende kraft.

Så er da ingen nød så stor, at der ikke kan rådes bod på den. Og det er tilstrækkelig godtgjort, at det er umuligt, jeg kan blive glemt af Gud. At holde fast ved dette, selv i tider, hvor alt ser mørkt og fortvivlet ud, det er at ››tage himmeriget med storm« ved ai tro uden at se.

(Uddrag fra afsnittet KRISTI RIGE - SAMLEDE SKRFTER BIND 7 af C.O. ROSENIUS
Luthersk Missionsdforenings Frolag 1953- Shafan 10-09-22)

Nyt Livs bNyt Liv 22/2lad 2022-nr.2 - PDF format.

Ønsker du at ligne Jesus?- - For Jesu Kristi skyld har jeg lov til hver dag at sige: Jeg er død fra synden. Det skete langfredag. Nu lever Kristus i mig (Gal 2,20). -   
Hans Erik Nissen

Bileams vej
  -- Går vi til Guds ord med en målsætning om at få Gud til at sige noget andet end det, vi allerede har hørt og erkendt som sandheden, så er vi inde på falskhedens vej.
Mikkel Vigilius
Korset i kristenlivet - - Vil de kristne ikke markere i liv og færd, at de ikke lever som verdens børn, så vil kristendommen forsvinde fra det gamle ”kristne” Europa.
Carl Fr. Wisløff
Bibelsk Tro
Bibelsk Tro nr. 4 2022

Hva er sannhet?
Slik Gud i begynnelsen skilte mørke fra lys, slik skiller han i sitt ord mellom sannhet og løgn, ondt og godt, rett og galt.
Per Bergene Holm

Mektig livsforvandlende møte! (Jes 6,1-13) – Gud sa ikke at de ville ta skade av å ete av treet – men dø! Du som måtte forkaste Guds ord – prøv å komme utenom det! – konsekvensen av å forkaste Guds ord!
Einar Kristoffersen

Helvete – Guds Flammende Vrede  - Helvete har ingen utløpsdato. Det er ikke lenger håp om frelse for dem som er der. Ja, de kan ikke engang håpe på å bli utslettet. Pinen forutsetter dag og natt uten opphør, i evighetenes evigheter.
Peter Olsen
Bibelsk Tro
Bibelsk Tro nr. 3 2022

Pinsefestens dag
...Da ble de alle fylt med den Hellige Ånd, og de begynte å tale med andre tunger, alt etter som Ånden gav å tale“. (Apg 2,1-4). .
Kristoffer Fjelde

Anfektelse og tvil – Da er det Jesus så gjerne vil komme deg riktig nær. Han prøver å få deg stille, og så hvisker han inn i hjertet ditt: Mitt blod det rant for deg!
Nils Dybdal-Holthe

Bibelens avsluttende samtale og innbydelse (Åp 22, 16-21) Denne renselsen i Jesu blod, skjer ikke bare ved den første omvendelsen, men hver dag. Det er disse som blir bevart. De behøver nådestolen Kristus.
Henric Staxäng
Bibelsk Tro
Bibelsk Tro nr. 2 2022

Jesus måtte dø som vår stedfortreder
Den som følger Jesus og hører ham til, han er to steder. Han er både på korset og samtidig har han stått opp av graven og vandrer i seierens rike.
Per Bergene Holm

Kristi vanære Du akter ikke, som Moses, Kristi vanære for en rikdom, du synes snarere å skjule din kristendom som en skam!
Fredrik Wisløff

Er du forberedt på å dø? Å berede seg selv til døden med egne krefter, kan ikke bestå for Gud, det holder ikke. Når døden virkelig trer oss nær, så forsvinner alt sammen som dugg for solen.
Martin Luther
Nyt Livs bNyt Liv 22/1lad 2022-nr.1 - PDF format.

Gud eller afgud?
- - Vigtigere end nye veje, fremstød, møderækker osv. er det at finde tilbage til Jesu radikalitet og sige de ord efter, som han har sagt før, i al deres skarphed og rystende alvor. Herren  -   
Hans Erik Nissen

Min ufattelige rigdom i Jesus
  -- Og for Gud bliver du aldrig mere hellig og ren, end du er i troen på Jesus. Det gælder i dag, det gjaldt i går, det gælder i evighed!
Carl Richard Hansen

Brønden
- - Gud er en brønd med levende vand, og alle, som tørster, kan komme og få det gratis, uden betingelser:Den, der tørster, skal komme, og den, der vil, skal få livets vand for intet (Åb 22,17).
Peter Vestergaard Olsen
Bibelsk Tro
Bibelsk Tro nr. 1 2022

Sliter du med åndelig søvn?
Den som sover tar ikke til seg næring. Vi trenger mat for å leve, men en sovende savner ikke dette. Er det slik også i vårt åndelige liv?
Ove Eikje

Den vernende muren for Guds folk Guds folk er i trengsel på samme måte som israelittene var det. Også våre murer er nedrevet. Skremmende mange av Guds folk har mistet sinn og sans for den sunne lære.
Hans Erik Nissen

«Åndsmakt – ikke bare ord» . Er det ikkje det me treng også i vår tid? Erfaringane frå Kina vitna om at det var dei «tome kar» Herren fekk «fylle» med åndsmakt og tillit til Guds ord.
Dag Rune Lid
Bibelsk Tro
Bibelsk Tro nr. 6 2021

Menneskene som vandrer i mørket, skal se et stort lys
En Frelser er født Og for den som vandrer i mørket, ... Syndens og dødens mørke er for den et budskap om glede.
Gunnar Nilsson

Jesus er kommet som et lys til verden ”Jeg er verdens lys”, sa Jesus. Dette lys avslører syndens bedrag og farer. Det viser oss vår virkelige tilstand, at vi av naturen elsker mørket.
Axel Remme

Gud utsletter dine synder Den tåken og skyen som dekker synden, er Jesu Kristi blod. Det blodet har dekket, er renset for all synd. Det er ikke mer synd tilbake.
Hans Erik Nissen
Nyt Livs bNyt Liv 21/3lad 2021-nr.3 - PDF format.

Du er elsket! -  Om julens årsag og betydning: Du er ikke bare støv!  Det blev jul på jord. Jesus kom. Frelseren kom.  
Hans Erik Nissen

Ikke gøre - men høre
  -- Hvordan er det da muligt at blive frelst? Det er det ved at høre et budskab om noget, som Jesus allerede har gjort for at bjærge os hjem til Himlen.
Ove Eikje
Guds kraft - Guds ord og Jesus Kristus er ét. Ved Ordet og troen bor Jesus i vore hjerter (Ef 3,17). Ved Ordet og troen er vi forenede med Jesus (Joh 14,23).
Olav Valen-Sendstad
Nyt Livs bNyt Liv 21/2lad 2021-nr.2 - PDF format.

I må ikke være bekymrede
- - Hver dag jeg lever på denne jord, får jeg lov til at vende mig mod Herren  -                     Hans Erik Nissen
Min nåde er dig nok  -- Du bliver ren og retfærdig for Gud uden gerninger (Rom 4,5)!
Olav Valen-Sendstad
Troens skjold - - Når jeg i troen stiller Jesus mellem mig og Satans pile, er jeg helgarderet, og alle hans pile preller af på Jesus.                                            Peder Mikkelsen