OrdetSmag og se
at Herren er god
Sl 34,9

Shafan
Dette siger Herren:
" ... spørg efter de gamle stier .. " Jer.6,16

Kald på mig

Øivind Andersen - VED KILDEN

»Så siger Herren, som skabte jorden og dannede den, idet han grundfæstede den, han, hvis navn er Herren: Kald på mig, så víl jeg svare dig og k?mdgøre dig store og lønlíge ting, du ikke kender« Jer. 33, 2-3.

Vi er ikke af os selv i stand til at forstå Guds ord. Vi er heller ikke i stand til at forstå os selv og vor egen situation. Vi har ingen evne til at hjælpe os ud af de vanskeligheder, vi selv bringer os ind i gennem vor synd og vor utroskab mod Gud. Hvis vi kommer i nød, sygdom eller andre ting, der fører os ind i en håbløs situation, hvor vi ingen udvej ser,  synes hele livet at blive et eneste meningsløst kaos. Så fristes vi til at opgive alt håb. Så er stillingen kritisk, for at opgive håbet er det farligste, et menneske kan gøre.

I denne situation og over for alt det, der er umuligt for os, er det, Gud taler de ord, der står over denne andagt. Hører vi på ham og tager hans ord til os, er vor situation så vist ikke håbløs.

Han er den, der gør det, han vil, og udtænker det, der kan hjælpe os. Han skuer møje og kvide for at tage det i sin hånd, siger hans ord. Sl. 10,14. Han ved udvej, hvor ingen udvej ?ndes, og giver hjælp, hvor der ingen hjælp er. Han er Herren, vor Gud, den Almægtige, der har skabt himmel og jord, og som sætter alt det, han vil, i værk.

Det er ham, der siger: »Kald på mig, så vil jeg svare dig.«
Du, der synes, at alt er håbløst: Hører du denne opfordring fra din skaber og frelser? Vil du ikke gøre brug af den? Tror du ikke, at han, der beder dig om at kalde på ham, holder sit løfte? Tror du ikke, han ved råd for dine vanskeligheder? Han forsikrer gang på gang i sit ord, at han er trofast. Han er til at stole på!

Du kan være forvisset om, at den, der stoler på ham, ikke bliver skuffet!

»Jeg víl kundgøre dig store og lønlige ting, du ikke kenden« Jer. 33,3.

Dette svar får den, der råber til Gud.

Vi er ikke ud fra vore egne forudsætninger i stand til at forstå Guds ord. Dette kan føles som en vanskelighed. Det kan også føles som en hindring for vort liv med Gud og for, at Gud skal kunne bruge os i sin tjeneste.

Denne følelse er pinefuld, men den er sund og god for en kristen. Den giver os den rigtige indstilling både til os selv og til Gud og til den gerning, han har sat os i.

Vi har ikke kendskab til alt, hvad der er nødvendigt at vide for vort liv med Gud og for vor gerning i Guds rige. Hvis vi ikke indser det, vil det gå helt galt med os.

Lad os derfor se den sandhed i øjnene, at vi ud fra os selv mangler den vigtigste forudsætning for vort åndelige liv og for vor gerning. Så bliver vort hjerte åbent for Herrens løfter til os: »Jeg vil kundgøre dig store og lønlige ting, du ikke kender.«

Dette skal du tage til dig, du der altid kommer til kort med dig selv og ofte ikke ved ud eller ind om, hvad du skal tænke og gøre. Gud har givet dig denne opfordring: »Kald på mig, så vil jeg svare dig«

Alt det, Gud ønsker, vi skal være og gøre, vil han selv virke i og gennem os. Han vil selv åbenbare sit ord for os. Han giver os den Änd, som er af Gud, for at vi skal kende det, der er givet os af Gud, og være i stand til at tage det til os og gøre brug af det.

Men du må lære at søge svaret i Guds eget ord, når du kalder på ham. For det er gennem sit ord, han opfylder dette løfte om at forkynde os ting, vi ikke kender.

(Andagter af Øiovind Andersen fra VED KILDEN - 25.- 26 april. - DANSK LUTHERSK FORLAG 1978   Shafan 28-04-22)

Nyt Livs bNyt Liv 22/1lad 2022-nr.1 - PDF format.

Gud eller afgud?
- - Vigtigere end nye veje, fremstød, møderækker osv. er det at finde tilbage til Jesu radikalitet og sige de ord efter, som han har sagt før, i al deres skarphed og rystende alvor. Herren  -   
Hans Erik Nissen

Min ufattelige rigdom i Jesus
  -- Og for Gud bliver du aldrig mere hellig og ren, end du er i troen på Jesus. Det gælder i dag, det gjaldt i går, det gælder i evighed!
Carl Richard Hansen

Brønden
- - Gud er en brønd med levende vand, og alle, som tørster, kan komme og få det gratis, uden betingelser:Den, der tørster, skal komme, og den, der vil, skal få livets vand for intet (Åb 22,17).
Peter Vestergaard Olsen
Bibelsk Tro
Bibelsk Tro nr. 1 2022

Sliter du med åndelig søvn?
Den som sover tar ikke til seg næring. Vi trenger mat for å leve, men en sovende savner ikke dette. Er det slik også i vårt åndelige liv?
Ove Eikje

Den vernende muren for Guds folk Guds folk er i trengsel på samme måte som israelittene var det. Også våre murer er nedrevet. Skremmende mange av Guds folk har mistet sinn og sans for den sunne lære.
Hans Erik Nissen

«Åndsmakt – ikke bare ord» . Er det ikkje det me treng også i vår tid? Erfaringane frå Kina vitna om at det var dei «tome kar» Herren fekk «fylle» med åndsmakt og tillit til Guds ord.
Dag Rune Lid
Bibelsk Tro
Bibelsk Tro nr. 6 2021

Menneskene som vandrer i mørket, skal se et stort lys
En Frelser er født Og for den som vandrer i mørket, ... Syndens og dødens mørke er for den et budskap om glede.
Gunnar Nilsson

Jesus er kommet som et lys til verden ”Jeg er verdens lys”, sa Jesus. Dette lys avslører syndens bedrag og farer. Det viser oss vår virkelige tilstand, at vi av naturen elsker mørket.
Axel Remme

Gud utsletter dine synder Den tåken og skyen som dekker synden, er Jesu Kristi blod. Det blodet har dekket, er renset for all synd. Det er ikke mer synd tilbake.
Hans Erik Nissen
Nyt Livs bNyt Liv 21/3lad 2021-nr.3 - PDF format.

Du er elsket! -  Om julens årsag og betydning: Du er ikke bare støv!  Det blev jul på jord. Jesus kom. Frelseren kom.  
Hans Erik Nissen

Ikke gøre - men høre
  -- Hvordan er det da muligt at blive frelst? Det er det ved at høre et budskab om noget, som Jesus allerede har gjort for at bjærge os hjem til Himlen.
Ove Eikje
Guds kraft - Guds ord og Jesus Kristus er ét. Ved Ordet og troen bor Jesus i vore hjerter (Ef 3,17). Ved Ordet og troen er vi forenede med Jesus (Joh 14,23).
Olav Valen-Sendstad
Nyt Livs bNyt Liv 21/2lad 2021-nr.2 - PDF format.

I må ikke være bekymrede
- - Hver dag jeg lever på denne jord, får jeg lov til at vende mig mod Herren  -                     Hans Erik Nissen
Min nåde er dig nok  -- Du bliver ren og retfærdig for Gud uden gerninger (Rom 4,5)!
Olav Valen-Sendstad
Troens skjold - - Når jeg i troen stiller Jesus mellem mig og Satans pile, er jeg helgarderet, og alle hans pile preller af på Jesus.                                            Peder Mikkelsen