OrdetSmag og se
at Herren er god
Sl 34,9

Shafan
Dette siger Herren:
" ... spørg efter de gamle stier .. " Jer.6,16

Sandhedens ånd

MARTIN LUTHER - SÅ FAST EN BORG

Sandhedens ånd, som verden ikke kan tage imod, fordi den hverken ser eller kender den (Joh 14,17).

Den virkelighed, som vi møder her, hører også med til de kristnes trøst.

For når vi ser os omkring i den store verden, er der utallige mennesker, som foragter og forfølger vores tro. Og det er ikke de dårligste og mindst begavede folk. Det er tit netop de mest forstandige, lærde og mægtige.

Når vi ser det, vækker det let anstød i det svage og lidettroende hjerte. For kan det virkelig passe, at alle "de store” altid tager fejl?

Over for denne anfægtelse afsiger Jesus her den klare og ligefremme dom, at sådan må det nødvendigvis være.

Hvordan kan det være, at ingen af de store kan modtage og kende Helligånden?

Grunden er, at det går sådan til med troen, at vi modtager Jesus og tror på, at vi ved hans blod alene kan blive forløst fra synden. Alene ved hans blod kan vi blive salige. Alene ved hans blod kan vi have en nådig Gud, og alene ved hans blod kan vi blive bevaret. Og vi vil ikke høre om noget andet, nogen kan komme med, som kan tage vores synder bort og gøre os visse på Guds nåde.

Det er dét, som de store ånder ikke kan have med at gøre. For deres forfængelighed og selvtilfredshed gør oprør imod det. De vil selv være så kloge. De vil finde sandheden hos sig selv. De vil selv finde vejen til salighed, og de vil ikke høre tale om nogen anden lærer eller mester.

Derfor kan Helligånden ikke finde rum og plads hos dem, trods alle de store bjælker, der er i deres øje og hjerte, og trods det, at Helligånden klart og tydeligt banker på alle vegne.

Jesus trøster nu sine venner og siger til dem: ”Vær ved godt mod, og vær uforfærdede på trods af det, I ser og erfarer. For I vil aldrig nå dertil, hvor I kan omskabe verden og gøre den from. Det er forfærdeligt, og det gør smerteligt ondt at se så mange fantastiske, lærde, høje og vise mænd modstå Guds ord og Helligåndens åbenlyse sandhed. Men I skal vide, at det kan ikke være anderledes.

Så tab ikke modet, om I så stod helt alene og forladt af alle! For som I hører, er det sådan en slags mennesker, der ikke kan se eller høre sandhedens ånd. Om man så prædíkede sig selv til døde, sang det med høj røst ind i deres ører og malede det så tydeligt som muligt for næsen af dem, så ville det ikke hjælpe noget.

For de kan ikke modtage sandhedens ånd, men hænger fast ved deres egen ånd, som er løgnens ånd." 

Sandhedens ånd, som verden ikke kan tage imod, fordi den hverken ser eller kender den. I kender den, for den bliver hos jer og skal være i jer (Joh 14,17 - fortsat).

Verden kender ikke sandhedens ånd. Men ”I kender den, for den bliver hos jer og skal være i jer”.

Hvordan kender vi Helligånden, og hvordan bliver Helligånden hos os?

Helligånden kender vi, når vi i troen hænger fast ved Jesus og elsker hans ord over alt andet. Hvad vi så gør, lever og lider i troen, det er alt sammen Helligåndens værk, og det skal kaldes godt gjort, godt levet og lidt, for det er velbehageligt for Gud.

Ordene ”den bliver hos jer og skal være i jer" betyder, at den hellige, almindelige kirke og de helliges samfund kan være forvisset om helt til verdens ende ikke at skulle være uden Helligånden. Og den enkelte kristne kan lige så sikkert sige det ved sig selv: "Jeg har Helligånden boende hos mig, og jeg må og skal have Helligånden. For jeg ved jo, at Jesus med sit blod, sin dåb og nadver er hellig. Så må det evangelium, som jeg prædiker med munden, hører med ørerne og tror med hjertet, også være helligt. Og når jeg har det evangelium, så må jeg også sige, at Helligånden er i mig.”

For det er sikkert og vist, at du ikke kan have nogen tro eller nogen god tanke eller kan gøre nogen kærlighedsgerning, hvis Helligånden ikke er hos dig og virker i dig.

( MARTIN LUTHER - fra SÅ FAST EN BORG d 28-29 maj - Luthersk Missions Bibelskoles Elevforenings Forlag  -

I kommission hos Nyt Livs Forlag 2017  Shafan 28-05-22)

Nyt Livs bNyt Liv 22/1lad 2022-nr.1 - PDF format.

Gud eller afgud?
- - Vigtigere end nye veje, fremstød, møderækker osv. er det at finde tilbage til Jesu radikalitet og sige de ord efter, som han har sagt før, i al deres skarphed og rystende alvor. Herren  -   
Hans Erik Nissen

Min ufattelige rigdom i Jesus
  -- Og for Gud bliver du aldrig mere hellig og ren, end du er i troen på Jesus. Det gælder i dag, det gjaldt i går, det gælder i evighed!
Carl Richard Hansen

Brønden
- - Gud er en brønd med levende vand, og alle, som tørster, kan komme og få det gratis, uden betingelser:Den, der tørster, skal komme, og den, der vil, skal få livets vand for intet (Åb 22,17).
Peter Vestergaard Olsen
Bibelsk Tro
Bibelsk Tro nr. 1 2022

Sliter du med åndelig søvn?
Den som sover tar ikke til seg næring. Vi trenger mat for å leve, men en sovende savner ikke dette. Er det slik også i vårt åndelige liv?
Ove Eikje

Den vernende muren for Guds folk Guds folk er i trengsel på samme måte som israelittene var det. Også våre murer er nedrevet. Skremmende mange av Guds folk har mistet sinn og sans for den sunne lære.
Hans Erik Nissen

«Åndsmakt – ikke bare ord» . Er det ikkje det me treng også i vår tid? Erfaringane frå Kina vitna om at det var dei «tome kar» Herren fekk «fylle» med åndsmakt og tillit til Guds ord.
Dag Rune Lid
Bibelsk Tro
Bibelsk Tro nr. 6 2021

Menneskene som vandrer i mørket, skal se et stort lys
En Frelser er født Og for den som vandrer i mørket, ... Syndens og dødens mørke er for den et budskap om glede.
Gunnar Nilsson

Jesus er kommet som et lys til verden ”Jeg er verdens lys”, sa Jesus. Dette lys avslører syndens bedrag og farer. Det viser oss vår virkelige tilstand, at vi av naturen elsker mørket.
Axel Remme

Gud utsletter dine synder Den tåken og skyen som dekker synden, er Jesu Kristi blod. Det blodet har dekket, er renset for all synd. Det er ikke mer synd tilbake.
Hans Erik Nissen
Nyt Livs bNyt Liv 21/3lad 2021-nr.3 - PDF format.

Du er elsket! -  Om julens årsag og betydning: Du er ikke bare støv!  Det blev jul på jord. Jesus kom. Frelseren kom.  
Hans Erik Nissen

Ikke gøre - men høre
  -- Hvordan er det da muligt at blive frelst? Det er det ved at høre et budskab om noget, som Jesus allerede har gjort for at bjærge os hjem til Himlen.
Ove Eikje
Guds kraft - Guds ord og Jesus Kristus er ét. Ved Ordet og troen bor Jesus i vore hjerter (Ef 3,17). Ved Ordet og troen er vi forenede med Jesus (Joh 14,23).
Olav Valen-Sendstad
Nyt Livs bNyt Liv 21/2lad 2021-nr.2 - PDF format.

I må ikke være bekymrede
- - Hver dag jeg lever på denne jord, får jeg lov til at vende mig mod Herren  -                     Hans Erik Nissen
Min nåde er dig nok  -- Du bliver ren og retfærdig for Gud uden gerninger (Rom 4,5)!
Olav Valen-Sendstad
Troens skjold - - Når jeg i troen stiller Jesus mellem mig og Satans pile, er jeg helgarderet, og alle hans pile preller af på Jesus.                                            Peder Mikkelsen