OrdetSmag og se
at Herren er god
Sl 34,9

Shafan
Dette siger Herren:
" ... spørg efter de gamle stier .. " Jer.6,16

Se, din konge kommer!

LUDVIG HOPE - Bibelsk Tro nr. 2 1994

«Si til Sions datter: Se, din konge kommer til. deg, saknnodig og ridende  på et asen, på trelldyrets fole.» Les Matt 21,1-9.

Det ene året etter det andre ruller bak oss. Ingen kan stanse tidshjulet. Det går, og vi må gå med.

Årene farer fra oss, det ene fortere enn det andre. Gamle former blir oppløste og gir rom for nye. Foreldre, søsken, slekt og venner bæres i største hast til graven. Vi gråter, og vi glemmer.

Livet yrer omkring oss som maur i tue, mens kjempende og misfornøyde mennesker sender sine dødstrette klager ut i det store rom.

Jorda blir gammel. Folkeslektene blir slitne. Enden på alle ting kommer nær, og Guds høst står for døra.

Midt i alt yrende og jagende liv, med tårer, blod og død, er det ennå et fast og urokkelig fjell som står fast i verdens-fossen uten å flytte seg eller skifte etter tidene.

Det er Jesus Kristus, vår Frelser! Han er i går og i dag den samme, ja, til evig tid.

Enda en gang får Jerusalem se ham innenfor portene sine. Enda en gang vil han by fram Guds rike til dette hårdnakkede folket, Enda en gang vil han banke på den låste døra med sin kjærlige frelserhånd. Enda en gang - i fall det kunne lykkes at kjærlige ord og tårene fra frelserhjertet kunne nå inn i de kolde, innefrosne sjelene. Men nei! Også denne gangen er hjertedøra stengt for frelse og fred.

Et lite øyeblikk tiner folket opp så tungebandet løsner, men så fryser alt sammen til evig is.

Og Jesus satt på asenfolen og gråt. Underlige tårer! Denne eneste dagen i jordlivet hans da han etter menneskelig tankegang kunne ha grunn til å være glad, den dagen gråt han.

Skjærtorsdag og langfredag med lidelsen, spott og dom - da er det ingen tårer í øynene hans. Da vender han seg mot de gråtende menneskene og ber at de ikke skal gråte over ham.

Når kjærligheten bærer lidelse av fri vilje, da trenger den ikke medynk fra andre. Det er egenkjærligheten som går for hver manns dør for å lokke fram medfølelse og tårer.

Hvorfor gråt Jesus på palmesøndag, men ikke på langfredag?

Langfredag går han til Golgata som frelser for verden og løser den bundne slekt ut fra synd, død og Satans rike.

Det er fram mot denne dagen at frelsestrangen har drevet ham. Nå er dagen kommet. Derfor går han frivillig og mild som et lam.

På denne gang bygger han veien for oss heim igjen til Gud. Mens himmelen blir stengt for ham, så åpnes den for oss.

(Artikel af Ludvig Hope i Bibelsk Tro nr. 2 1994  - fra bogen "Ånd og kraft"   Shafan 09-04-22)

Glædelig påskeGlædelig påske
Shafan.dk
Nyt Livs bNyt Liv 22/1lad 2022-nr.1 - PDF format.

Gud eller afgud?
- - Vigtigere end nye veje, fremstød, møderækker osv. er det at finde tilbage til Jesu radikalitet og sige de ord efter, som han har sagt før, i al deres skarphed og rystende alvor. Herren  -   
Hans Erik Nissen

Min ufattelige rigdom i Jesus
  -- Og for Gud bliver du aldrig mere hellig og ren, end du er i troen på Jesus. Det gælder i dag, det gjaldt i går, det gælder i evighed!
Carl Richard Hansen

Brønden
- - Gud er en brønd med levende vand, og alle, som tørster, kan komme og få det gratis, uden betingelser:Den, der tørster, skal komme, og den, der vil, skal få livets vand for intet (Åb 22,17).
Peter Vestergaard Olsen
Bibelsk Tro
Bibelsk Tro nr. 1 2022

Sliter du med åndelig søvn?
Den som sover tar ikke til seg næring. Vi trenger mat for å leve, men en sovende savner ikke dette. Er det slik også i vårt åndelige liv?
Ove Eikje

Den vernende muren for Guds folk Guds folk er i trengsel på samme måte som israelittene var det. Også våre murer er nedrevet. Skremmende mange av Guds folk har mistet sinn og sans for den sunne lære.
Hans Erik Nissen

«Åndsmakt – ikke bare ord» . Er det ikkje det me treng også i vår tid? Erfaringane frå Kina vitna om at det var dei «tome kar» Herren fekk «fylle» med åndsmakt og tillit til Guds ord.
Dag Rune Lid
Bibelsk Tro
Bibelsk Tro nr. 6 2021

Menneskene som vandrer i mørket, skal se et stort lys
En Frelser er født Og for den som vandrer i mørket, ... Syndens og dødens mørke er for den et budskap om glede.
Gunnar Nilsson

Jesus er kommet som et lys til verden ”Jeg er verdens lys”, sa Jesus. Dette lys avslører syndens bedrag og farer. Det viser oss vår virkelige tilstand, at vi av naturen elsker mørket.
Axel Remme

Gud utsletter dine synder Den tåken og skyen som dekker synden, er Jesu Kristi blod. Det blodet har dekket, er renset for all synd. Det er ikke mer synd tilbake.
Hans Erik Nissen
Nyt Livs bNyt Liv 21/3lad 2021-nr.3 - PDF format.

Du er elsket! -  Om julens årsag og betydning: Du er ikke bare støv!  Det blev jul på jord. Jesus kom. Frelseren kom.  
Hans Erik Nissen

Ikke gøre - men høre
  -- Hvordan er det da muligt at blive frelst? Det er det ved at høre et budskab om noget, som Jesus allerede har gjort for at bjærge os hjem til Himlen.
Ove Eikje
Guds kraft - Guds ord og Jesus Kristus er ét. Ved Ordet og troen bor Jesus i vore hjerter (Ef 3,17). Ved Ordet og troen er vi forenede med Jesus (Joh 14,23).
Olav Valen-Sendstad
Nyt Livs bNyt Liv 21/2lad 2021-nr.2 - PDF format.

I må ikke være bekymrede
- - Hver dag jeg lever på denne jord, får jeg lov til at vende mig mod Herren  -                     Hans Erik Nissen
Min nåde er dig nok  -- Du bliver ren og retfærdig for Gud uden gerninger (Rom 4,5)!
Olav Valen-Sendstad
Troens skjold - - Når jeg i troen stiller Jesus mellem mig og Satans pile, er jeg helgarderet, og alle hans pile preller af på Jesus.                                            Peder Mikkelsen