OrdetSmag og se
at Herren er god
Sl 34,9

Shafan
Dette siger Herren:
" ... spørg efter de gamle stier .. " Jer.6,16

Syndernes forladelse

C.O.ROSENIUS - SAMLEDE SKRIFTER BIND IV

Alle synder - de være store eller små i menneskers øjne - alle uden undtagelse bliver de forladt. Thi det hedder om Gud: »Han, som tilgiver alle dine misgerninger.« Sl. 103, 3. »Han, som tilgiver brøde, overtrædelse og synd.« 2 Mos 34, 7.

Alle til hobe er synderne kastet på Kristus. Han gik i vort sted, betalte vor skyld og gjorde det så fuldkomment, at ikke en eneste synd står tilbage. Følgelig er forladelse for al synd forhvervet til alle.

Og Gud forlader alle vore synder på een gang. Ikke: i dag denne, i morgen hin, men alle på een gang og for evigt. Han har kastet vore synder i havets dyb, fjernet dem fra os så langt, som østen er fra vesten, slettet vor misgerning som en tåge, vore synder som en sky.

Ved retfærdiggørelsen af tro tager Gud hele mennesket til nåde og skænker det hele Kristi retfærdighed. Men Kristi retfærdighed strækker til for enhver synd, fortidige og nutidige såvel som fremtidige, og bliver mennesker tilregnet, så længe de bliver l troen. »Vi har forløsning ved Jesu Kristi blod, syndernes forladelse, så rig som Guds nåde er.« Ef 1,7. Derfor kan den, som tror, eje vished om sin salighed, også når han fejler og forser sig. Thi han grunder ikke sin vished på egne gode gerninger eller ufuldkomne nådegaver, men på syndernes fuldkomne forladelse. Sker det, at han vakler, så skyldes det, at han ikke fæster blikket på Kristus alene, og bor i syndernes forladelse som i sit hjem, men vender sind og tanke mod andre ting eller søger efter noget hos sig selv, han kan sætte sin lid til.

»Så længe et menneske - på trods af, at han intet føler - alligevel finder alt i Kristus,« siger Francke, »så længe lever hjertet i den himmelske fred og bliver af Gud vederkvæget og styrket. Men så snart hjertet hovmoder sig og ikke i syndernes forladelse alene søger og finder sin salighed, betræder man en vej, som er fuld af uro og smerte.«

Det er derfor i høj grad fornødent, at vi fastholder den erkendelse, vi engang kom til: at vi af naturen er gudløse, fortabte og fordømte mennesker, at vi synder selv ved vore bedste gerninger og ville være redningsløst fortabte, hvis Gud tog sig for at gå i rette med os. Som de elendige stakler vi er, nøgne og blinde og ribbet for alt, må vi derfor bestandig hylle os i Kristi retfærdighed. Vor trøst og vor glæde må vi finde alene deri, at vi har syndernes forladelse og ved, at ligesom himmelen hvælver sig over jorden, er vi omgivet og omsluttet af en evig og uforanderlig nåde.

Nybegyndere i kristendommen vil som regel søge ikke så lidt trøst i den forandring, der er sket med dem, eller de nådegaver, der er skænket dem af Gud, og stiller store krav, både til sig selv og til andre, når det gælder helliggørelsen. Men da de søger deres tilfredsstillelse mere ved disse bække end ved selve kilden, mere regner med deres helliggørelse end med syndernes forladelse, mister de snart både saft og kraft. Uro og uvished sniger sig ind, fordi det mere og mere går op for dem, hvor ufuldkomment alt deres eget er. Og efterhånden ved de knap nok, hvad de skal tro om deres stilling i det hele taget.

Det gælder om at blive ved selve kilden, hvile i syndernes forladelse og sætte sin lid til nåden alene. Også i vor stræben efter hellighed må forladelsen altid være det første. Den er grundlaget og forudsætningen for alt. Vor Herre Jesus har selv sagt det i Joh 15,5, at »skilt fra mig kan I slet intet gøre

Måtte da han, som er troens banebryder og fuldender, selv hjælpe os at få denne tro i eje og bevare den til vor sidste stund!

(Uddrag fra SAMLEDE SKRIFTER  IV . Visheden om syndernes forladelse af C.O.ROSENIUS - 
LUTHERSK MISSIONSFORENINGS  FORLAG 1952  Shafan 25-07-22)

Nyt Livs bNyt Liv 22/2lad 2022-nr.2 - PDF format.

Ønsker du at ligne Jesus?- - For Jesu Kristi skyld har jeg lov til hver dag at sige: Jeg er død fra synden. Det skete langfredag. Nu lever Kristus i mig (Gal 2,20). -   
Hans Erik Nissen

Bileams vej
  -- Går vi til Guds ord med en målsætning om at få Gud til at sige noget andet end det, vi allerede har hørt og erkendt som sandheden, så er vi inde på falskhedens vej.
Mikkel Vigilius
Korset i kristenlivet - - Vil de kristne ikke markere i liv og færd, at de ikke lever som verdens børn, så vil kristendommen forsvinde fra det gamle ”kristne” Europa.
Carl Fr. Wisløff
Bibelsk Tro
Bibelsk Tro nr. 4 2022

Hva er sannhet?
Slik Gud i begynnelsen skilte mørke fra lys, slik skiller han i sitt ord mellom sannhet og løgn, ondt og godt, rett og galt.
Per Bergene Holm

Mektig livsforvandlende møte! (Jes 6,1-13) – Gud sa ikke at de ville ta skade av å ete av treet – men dø! Du som måtte forkaste Guds ord – prøv å komme utenom det! – konsekvensen av å forkaste Guds ord!
Einar Kristoffersen

Helvete – Guds Flammende Vrede  - Helvete har ingen utløpsdato. Det er ikke lenger håp om frelse for dem som er der. Ja, de kan ikke engang håpe på å bli utslettet. Pinen forutsetter dag og natt uten opphør, i evighetenes evigheter.
Peter Olsen
Bibelsk Tro
Bibelsk Tro nr. 3 2022

Pinsefestens dag
...Da ble de alle fylt med den Hellige Ånd, og de begynte å tale med andre tunger, alt etter som Ånden gav å tale“. (Apg 2,1-4). .
Kristoffer Fjelde

Anfektelse og tvil – Da er det Jesus så gjerne vil komme deg riktig nær. Han prøver å få deg stille, og så hvisker han inn i hjertet ditt: Mitt blod det rant for deg!
Nils Dybdal-Holthe

Bibelens avsluttende samtale og innbydelse (Åp 22, 16-21) Denne renselsen i Jesu blod, skjer ikke bare ved den første omvendelsen, men hver dag. Det er disse som blir bevart. De behøver nådestolen Kristus.
Henric Staxäng
Bibelsk Tro
Bibelsk Tro nr. 2 2022

Jesus måtte dø som vår stedfortreder
Den som følger Jesus og hører ham til, han er to steder. Han er både på korset og samtidig har han stått opp av graven og vandrer i seierens rike.
Per Bergene Holm

Kristi vanære Du akter ikke, som Moses, Kristi vanære for en rikdom, du synes snarere å skjule din kristendom som en skam!
Fredrik Wisløff

Er du forberedt på å dø? Å berede seg selv til døden med egne krefter, kan ikke bestå for Gud, det holder ikke. Når døden virkelig trer oss nær, så forsvinner alt sammen som dugg for solen.
Martin Luther
Nyt Livs bNyt Liv 22/1lad 2022-nr.1 - PDF format.

Gud eller afgud?
- - Vigtigere end nye veje, fremstød, møderækker osv. er det at finde tilbage til Jesu radikalitet og sige de ord efter, som han har sagt før, i al deres skarphed og rystende alvor. Herren  -   
Hans Erik Nissen

Min ufattelige rigdom i Jesus
  -- Og for Gud bliver du aldrig mere hellig og ren, end du er i troen på Jesus. Det gælder i dag, det gjaldt i går, det gælder i evighed!
Carl Richard Hansen

Brønden
- - Gud er en brønd med levende vand, og alle, som tørster, kan komme og få det gratis, uden betingelser:Den, der tørster, skal komme, og den, der vil, skal få livets vand for intet (Åb 22,17).
Peter Vestergaard Olsen
Bibelsk Tro
Bibelsk Tro nr. 1 2022

Sliter du med åndelig søvn?
Den som sover tar ikke til seg næring. Vi trenger mat for å leve, men en sovende savner ikke dette. Er det slik også i vårt åndelige liv?
Ove Eikje

Den vernende muren for Guds folk Guds folk er i trengsel på samme måte som israelittene var det. Også våre murer er nedrevet. Skremmende mange av Guds folk har mistet sinn og sans for den sunne lære.
Hans Erik Nissen

«Åndsmakt – ikke bare ord» . Er det ikkje det me treng også i vår tid? Erfaringane frå Kina vitna om at det var dei «tome kar» Herren fekk «fylle» med åndsmakt og tillit til Guds ord.
Dag Rune Lid
Bibelsk Tro
Bibelsk Tro nr. 6 2021

Menneskene som vandrer i mørket, skal se et stort lys
En Frelser er født Og for den som vandrer i mørket, ... Syndens og dødens mørke er for den et budskap om glede.
Gunnar Nilsson

Jesus er kommet som et lys til verden ”Jeg er verdens lys”, sa Jesus. Dette lys avslører syndens bedrag og farer. Det viser oss vår virkelige tilstand, at vi av naturen elsker mørket.
Axel Remme

Gud utsletter dine synder Den tåken og skyen som dekker synden, er Jesu Kristi blod. Det blodet har dekket, er renset for all synd. Det er ikke mer synd tilbake.
Hans Erik Nissen
Nyt Livs bNyt Liv 21/3lad 2021-nr.3 - PDF format.

Du er elsket! -  Om julens årsag og betydning: Du er ikke bare støv!  Det blev jul på jord. Jesus kom. Frelseren kom.  
Hans Erik Nissen

Ikke gøre - men høre
  -- Hvordan er det da muligt at blive frelst? Det er det ved at høre et budskab om noget, som Jesus allerede har gjort for at bjærge os hjem til Himlen.
Ove Eikje
Guds kraft - Guds ord og Jesus Kristus er ét. Ved Ordet og troen bor Jesus i vore hjerter (Ef 3,17). Ved Ordet og troen er vi forenede med Jesus (Joh 14,23).
Olav Valen-Sendstad
Nyt Livs bNyt Liv 21/2lad 2021-nr.2 - PDF format.

I må ikke være bekymrede
- - Hver dag jeg lever på denne jord, får jeg lov til at vende mig mod Herren  -                     Hans Erik Nissen
Min nåde er dig nok  -- Du bliver ren og retfærdig for Gud uden gerninger (Rom 4,5)!
Olav Valen-Sendstad
Troens skjold - - Når jeg i troen stiller Jesus mellem mig og Satans pile, er jeg helgarderet, og alle hans pile preller af på Jesus.                                            Peder Mikkelsen