OrdetSmag og se
at Herren er god
Sl 34,9

Shafan
Dette siger Herren:
" ... spørg efter de gamle stier .. " Jer.6,16

Ved Herrens fødder

Tormod Vågen - I KONGENS NÆRHED

Hun satte sig ved Herrens fødder og lyttede til hans ord (Luk 10,.39).

Der var vel ingen af de mennesker, Jesus mødte, som i ån­delig forstand kendte ham så godt som Maria. For hun holdt uendeligt meget af ham. Første gang vi ser hende sammen med Jesus, sidder hun ved hans fødder. Hvilket godt sted at være! Der er han Mesteren og hun ele­ven. Der bliver han stor, og hun bliver lille.

Hvad foretog Maria sig mon så der ved Mesterens fød­der?

Bad hun?

Det gjorde hun nok sommetider, ja ofte. Bønnen åbner for al åndelig kraft ind i vores liv. I samme grad som vi be­der, erfarer vi Gud. Men der står nu ikke noget om, at hun bad.

Takkede hun så?

Er det stort at bede, er det ikke mindre stort at takke. På Jesu tid var der engang ti, der bad, men kun én fik sagt tak. Måske er det kun ti procent i dag også? Men der står ikke, at Maria takkede.

Sang hun lovsange?

Hvis Jesus sætter pris på bøn og tak, så sætter han end­nu mere pris på lovsang! Lovsang, der ophøjer Herren og pri­ser hans uendelige godhed. Men heller ikke det siges der noget om. Når Gud vil have skrevet om et ret forhold til Jesus, kommer det til udtryk, som det sker her: Hun lyt­tede til hans ord.

Det er vel noget af det største, et menneske kan nå til. Da er det ikke os, der er centrum, men Jesus. Martha sled og slæbte for at tjene Jesus. Men Maria sad bare der og lod ham tjene sig.

Lad os lære af hende at finde dette sted. Først når Jesus har tjent os, får vores tjeneste værdi. For kun det vi selv har fået hos ham, kan vi tjene andre med. Alt vores eget er syndigt og urent. Derfor må Frelseren give os det, vi giver videre til andre.

Lad os hver dag, når alle de mange opgaver melder sig, vælge det sted, hvor Maria hørte Jesu ord. Da skal han sør­ge for, at ingen tager det hellige sted fra os.

Lad ingen dag gå, uden at han får lov at lægge et ord ned i dybet af din sjæl! Da vil han sørge for, at det sætter frugt i tjeneste.

Jesus, giv dit ord må være,
trofast gemt i hjertet mit.
Lad det gode frugter bære
så jeg ærer navnet dit.

(Andagt af Tormod Vågen - I KONGENS NÆRHED - Nyt Livs Forlag 2018- Shafan 17-09-22)

Nyt Livs bNyt Liv 22/2lad 2022-nr.2 - PDF format.

Ønsker du at ligne Jesus?- - For Jesu Kristi skyld har jeg lov til hver dag at sige: Jeg er død fra synden. Det skete langfredag. Nu lever Kristus i mig (Gal 2,20). -   
Hans Erik Nissen

Bileams vej
  -- Går vi til Guds ord med en målsætning om at få Gud til at sige noget andet end det, vi allerede har hørt og erkendt som sandheden, så er vi inde på falskhedens vej.
Mikkel Vigilius
Korset i kristenlivet - - Vil de kristne ikke markere i liv og færd, at de ikke lever som verdens børn, så vil kristendommen forsvinde fra det gamle ”kristne” Europa.
Carl Fr. Wisløff
Bibelsk Tro
Bibelsk Tro nr. 4 2022

Hva er sannhet?
Slik Gud i begynnelsen skilte mørke fra lys, slik skiller han i sitt ord mellom sannhet og løgn, ondt og godt, rett og galt.
Per Bergene Holm

Mektig livsforvandlende møte! (Jes 6,1-13) – Gud sa ikke at de ville ta skade av å ete av treet – men dø! Du som måtte forkaste Guds ord – prøv å komme utenom det! – konsekvensen av å forkaste Guds ord!
Einar Kristoffersen

Helvete – Guds Flammende Vrede  - Helvete har ingen utløpsdato. Det er ikke lenger håp om frelse for dem som er der. Ja, de kan ikke engang håpe på å bli utslettet. Pinen forutsetter dag og natt uten opphør, i evighetenes evigheter.
Peter Olsen
Bibelsk Tro
Bibelsk Tro nr. 3 2022

Pinsefestens dag
...Da ble de alle fylt med den Hellige Ånd, og de begynte å tale med andre tunger, alt etter som Ånden gav å tale“. (Apg 2,1-4). .
Kristoffer Fjelde

Anfektelse og tvil – Da er det Jesus så gjerne vil komme deg riktig nær. Han prøver å få deg stille, og så hvisker han inn i hjertet ditt: Mitt blod det rant for deg!
Nils Dybdal-Holthe

Bibelens avsluttende samtale og innbydelse (Åp 22, 16-21) Denne renselsen i Jesu blod, skjer ikke bare ved den første omvendelsen, men hver dag. Det er disse som blir bevart. De behøver nådestolen Kristus.
Henric Staxäng
Bibelsk Tro
Bibelsk Tro nr. 2 2022

Jesus måtte dø som vår stedfortreder
Den som følger Jesus og hører ham til, han er to steder. Han er både på korset og samtidig har han stått opp av graven og vandrer i seierens rike.
Per Bergene Holm

Kristi vanære Du akter ikke, som Moses, Kristi vanære for en rikdom, du synes snarere å skjule din kristendom som en skam!
Fredrik Wisløff

Er du forberedt på å dø? Å berede seg selv til døden med egne krefter, kan ikke bestå for Gud, det holder ikke. Når døden virkelig trer oss nær, så forsvinner alt sammen som dugg for solen.
Martin Luther
Nyt Livs bNyt Liv 22/1lad 2022-nr.1 - PDF format.

Gud eller afgud?
- - Vigtigere end nye veje, fremstød, møderækker osv. er det at finde tilbage til Jesu radikalitet og sige de ord efter, som han har sagt før, i al deres skarphed og rystende alvor. Herren  -   
Hans Erik Nissen

Min ufattelige rigdom i Jesus
  -- Og for Gud bliver du aldrig mere hellig og ren, end du er i troen på Jesus. Det gælder i dag, det gjaldt i går, det gælder i evighed!
Carl Richard Hansen

Brønden
- - Gud er en brønd med levende vand, og alle, som tørster, kan komme og få det gratis, uden betingelser:Den, der tørster, skal komme, og den, der vil, skal få livets vand for intet (Åb 22,17).
Peter Vestergaard Olsen