skrevet
Shafan
Dette siger Herren:
" ... spørg efter de gamle stier .. "
Jer.6,16

Ånden og Kristus hører sammen
Frits Larsen -  Luthersk Missionsforenings Højskole   Hillerød  1923-62.

Kristus er levendegjort i Ånd 1.Pet.3,18  og retfærdiggjort i Ånd 1.Tim.3,16  En levendegørende Ånd. - 1.Kor.15,45
a)    Kristus har skaffet forsoning ved sit legeme - åbenbaret i kød. - Et legeme beredte du mig Hebr.10,5   Gud i Kristus i menneskedragt. Bar vore synder på sit legeme.  1.Pet.2,24
    Ypperstepræsten lagde sine hænder på offerdyret og overførte folkets synd. Med offerdyrets død og opbrænden forsvandt folkets synd 3.Mos.4,29    Vor synd var på og med ham på offeralteret.
Der er een midler . . 1.Tim.2,5-6  som gav sig til genløsning. Jesus er fuldendt gennem lidelser Hebr.2,10   Han måtte gennem alle prøvelser - hans legeme blev ført gennem alle lidelser:
Han måtte dø slavedøden på et kors  -  trælledøden  -
Vor synd er domfældt i hans kød. Så er synden taget bort - bortskaffet med hans offer. Hebr.9,28   Borttaget verdens synd. Har tusindfold for mig betalt - alt - Din synd er borttaget.
b)    Kristus blev retfærdiggjort i Ånd. Oprejst fra de døde. Ellers havde vi været i vore synder og troen forgæves.1.Kor.15,17
Jesus er retfærdiggjort af Gud og med ham er vi retfærdiggjort. Kristi værk er for Gud. Inde i helligdommen Hebr.9,12 Der vidnes om vor retfærdighed. Kristi værk er for hele verden. Det er det, Ånden bærer ud.

Ren og retfærdig, Himmelen værdig
er jeg i verdens frelser alt nu.
Ordet forkynder, at míne synder
kommer han aldrig mere i hu.
Og jeg er frelst og salig, fordi
Sønnen har gjort mig virkelig fri!
Fri nu af nøden, dommen og døden.
Amen, halleluja!
(Ole Brattekaas 1895)

Ånden tager af Hans og forkynder os. Der hviler mit hjerte. Det er Guds søn, vi har som Frelser ved Guds højre hånd - Lammet.
c)    Ved den retfærdiggjorte Frelser giver Ånden os frelsesvished. Den kommer af Ordet, hvori Kristus er. Mange ved og tror, hvad der står i Ordet. Mange ved vejen men har ikke liv i Gud, i den opstandne Frelser - ingen Åndens vidnesbyrd. - Man slutter sig til, at det er ret. Frelsesvished knytter sig oftest til et enkelt ord. Dine synder er dig forladte. Der er ingen fordømmelse. Du er min.
Jesu Guds søns blod.
Ånden griber det og lægger det ind i hjertet. Hvad var det, der løste dig. Ånden gør Jesus virkelig. I Ham får vi frelsesvished. Ånden har en hel frelse at arbejde med. Han elsker mig.
Jeg din ven fremfor andre venner. Tænk at være elsket. Ånden skaber tak i hjertet. Ånden lærer os, at det med Jesus er usvigeligt - at Ordet er al tillid værd.
Den retfærdighed, vi har, er den, vi ikke har - nemlig den vi har i Kristus - på den objektive sandhed kan vi subjektivt fryde os og med glæde ofre os.
Ånden giver frelsesvished i Kristus og i Ordet. - men aldrig i troen eller i bønnen eller åndsoplevelser. Den kan være lige tryg i alle hjertets vekslinger.
Ånden kan kun give frelsesvished, fordi Kristus er retfærdiggjort for mig.

(Fra manuskriptsamling "Aanden" af Frits Larsen  -  venligst stillet til rådighed af familien til gengivelse på Shafan. - 08.02.08)