skrevet
Shafan
Dette siger Herren:
" ... spørg efter de gamle stier .. "
Jer.6,16

Små citater.
Frits Larsen -  Luthersk Missionsforenings Højskole   Hillerød  1923-62.
   
Det er lige så svært at bedrage sig selv uden at mærke det, som det er svært at bedrage andre, uden at de bemærker det.

”Det var jo en ret god prædiken mod enden”, sagde en, ” og der skal vel altid bruges en god del fyld”

Der er forskel på en kobbertråd og en kobbertråd, der går en stærk strøm igennem.

Hvad røg er for bier er Guds Ord for Satan (Luther)

De afløvede træer er kun som et røntgenfotografi af sommeren.

Den, der sejler bare for at sejle, behøver intet søkort; men den, der sejler for at nå havn, må være kendt med havet og sikker på sit skib

Når vi svømmer i vandet, ånder vi i luften. Vi eksisterer i tiden, men ånder i evigheden.

En synder elskes ikke, fordi han er skøn, men han er skøn, fordi han elskes.

En mand spurgte en lille dreng:”Hvornår er en mand fuldvoksen.” Drengen svarede:”Når man er holdt op med at vokse i begge ender og er begyndt at vokse på midten.”

Ikke for godt.  Du kan ikke læse for meget i Bibelen, og hvad du læser, kan du ikke læse for godt, og hvad du læser godt, kan du ikke forstå for godt, og hvad du forstår godt, kan du ikke efterleve for godt. (Luther)

Den, som har travlt med det evige, ser stjernerne. Den, som har travlt med det timelige, ligner ham, der kører ved sine lygter en mørk nat. Han ser sin egen lygtes lys, men ingen stjerner.

En dag Blomquist talte sammen med pastor Jacobsen i Toftlund. Præsten sluttede og talte bare om arbejde. Så foreslog han: Arbejd thi natten kommer.
”Nej”, sagde Blomquist, ”man kan arbejde sig til død, man må også have føde.

De ældre missionsfolk sagde, at Bibelen er Guds ord, nu må man lempe sig efter historisk forskningsresultater og sige: Guds ord står i Bibelen (en grundtvigsk præst)

Om en prædikant sagde en af vennerne: Han talte noget om Gud, lidt om Kristus, meget om Den Hellige Ånd, men mest om sig selv. Bagefter solgte han er billede af sig selv for 1 kr.

En lille dreng fik et par seler. Han var vældig stolt af det. Så skulle han på w.c. Og det kneb med at klare det nu. Han bad:”Kære Gud, vil du hjælpe mig med de seler, bare dem bagpå” Det andet kunne han selv.

Gud bruger os, når vi er svage nok til at blive brugt af ham.

Vi troede så længe på oplysningen, at det endte med mørklægning.

Fuglen tjener en herre helt. Tvivlrådigheden kommer af, at man tjener to herrer helt.

Gud giver hver fugl føden, men kaster den ikke i reden til den.

Man kan aldrig komme uden om menneskesønnen hverken i flugt eller i følge med ham.

Den, der drager underet i tvivl, drager sig selv i tvivl.

Mine fejltrin
1.
Mine fejltrin i livet er mange,
mine synder i hjertet end fler.
Mine øjne af tårer er blændet,
men den åbnede dør jeg ser.
2.
Jeg ved, jer er svag og ringe,
jeg ser det nu bedre end før;
men siden min Jesus mig beder så mildt,
går jeg ind ad den åbne dør.
3.
Jeg er ringest blandt dem, han kender
jeg er svagest af alle, som tror.
Men jeg kommer, fordi han har bedt mig,
og han kan ej forglemme sit ord.
4.
Mine fejtrin i nåde han skjuler,
mine synder vil han slette ud.
Og min fod, som så vaklende skælver
får gå ind gennem porten til Gud.

Situationen i dag

Alt består endnu, men ingen tror rigtigt på det.

Staten er der, men ingen har rigtig tillid til den.

Det usynlige åndelige bånd, som holdt alt sammen, er der ikke mere.

Tiden er moden til at gå under, men rede til at opstå igen.

Begreberne har tabt i indhold. Der gemmer sig megen had og trods bag skinlydighed.

Der gemmer sig stolthed og tomhed bag ydmyghed – Det ydre er ikke lig det indre.

Det er masseorganisationernes tidalder.

Mennesker har tabt følelsen af at have brug for en forløsning.


(Frit -  fra manuskriptsamling "Små citater / Anekdoter" af Frits Larsen  -  venligst stillet til rådighed af familien til gengivelse på Shafan. - 20.12.07)