skrevet
Shafan
Dette siger Herren:
" ... spørg efter de gamle stier .. "
Jer.6,16

Joh. 17,1 - 11 Fuldført gerning.
Frits Larsen -  Luthersk Missionsforenings Højskole   Hillerød  1923-62.
   
Joh.17,1 - 11   "Sådan talte Jesus; og han så op mod himlen og sagde: »Fader, timen er kommet. Herliggør din søn, for at Sønnen kan herliggøre dig, ligesom du har givet ham magt over alle mennesker, for at han kan give evigt liv til alle dem, du har givet ham.  Og dette er det evige liv, at de kender dig, den eneste sande Gud, og ham, du har udsendt, Jesus Kristus. Jeg har herliggjort dig på jorden ved at fuldføre den gerning, du har givet mig at gøre. Fader, herliggør mig nu hos dig med den herlighed, jeg havde hos dig, før verden var til. Jeg har åbenbaret dit navn for de mennesker, du gav mig fra verden. De var dine, og du gav dem til mig, og de har holdt fast ved dit ord. Nu forstår de, at alt, hvad du har givet mig, er fra dig. For de ord, du gav mig, har jeg givet dem, og de har taget imod dem, og de har i sandhed forstået, at jeg er udgået fra dig, og de er kommet til tro på, at det er dig, der har udsendt mig.  Jeg beder for dem; ikke for verden beder jeg, men for dem, du har givet mig, for de er dine; alt mit er dit, og dit er mit, og jeg er herliggjort i dem.  Jeg er ikke længere i verden, men de er i verden, og jeg kommer til dig. Hellige fader, hold dem fast ved dit navn, det du har givet mig, for at de kan være ét ligesom vi."

Dette er den ejendommeligste bøn i verden. Sønnen, som vidste alt, lægger alt over i faders hænder.
Sønnen, som kender Faderen, så han kan åbenbare ham, søger ind til ham i fortrolig bøn.
Luther siger: "Selv om denne bøn lyder enkel og ligetil, er den i virkeligheden dyb, rig og omfattende."
Melanchton: "Der har ikke med menneskerøst været nævnt noget så ophøjet, helligt og modent mættet som denne bøn."
Jesus løftede sine øjne mod himlen. Det var ikke synderen, der krøb, men sønnen, som talte frit ud. Sønnen lovpriser og takker. Jesus beder: "Herliggør din søn." Før ham sejrrigt gennem kors og grav til himlen for menneskenes skyld. Da ærer sønnen dig ved at bringe mange fordømte hjem til salighed. "Du har givet ham magt over alle mennesker. Og det skal forstås bogstaveligt. Jesus skulle bære alle.  Alle var afhængige af ham. Frelseren.
Han skulle vinde evigt liv til alle og derefter give det til hver enkelt. Det er indblik i det evige råd: Fra evighed hører vi til sønnen - han fuldbyrder frelsen for os alle og giver hver, som tror, evigt liv. Og evigt liv er indbegrebet af alt det, Gud har ordnet for os i Jesus: Forsoning, retfærdighed, retfærdiggørelse, forløsning, himmel, så intet mere skiller fra Faderen.
Alt det findes i sønnen. Sola Christum. Uden for ham er det store tomrum.
Det er det evige liv at kende...... Frelsen er enkelt at kende Gud og den han sendte.... men altså kende af hjertet.
Kende Gud som sin far og Jesus som sin bror.
Uden Jesus er Gud fortærende ild. Der er ingen frelsende vorherretro.

Jesus har fuldendt gerningen.

Han har åbenbaret faderens navn: Hellig over synden ved loven - Elskende, barmhjertig gennem sønnen.
Du må ved loven kende Gud, så du intet ved at dække dig med for ham. Du må slå dine øjne ned i tavshed. Du må foran den hellige Gud ane tolderbønnens indhold.
Og Skriften er den eneste kilde og autoritet for at lære Gud at kende, siger Luther. Kender du dig selv?
Og du må ved Jesus i Ordet lære den nåde at kende, som er i Faderen og åbenbaret i hans navn ved Jesus. Kender du Jesus som den, der har fuldbragt alt dit. Der mangler intet. Alt er fuldkomment for dig.

Nu lov og pris, jeg ved ej mer,
som står tilbage - alt er færdigt.
Hvad helst hos mig jeg føler, ser
er lammet dog den ære værdigt,
at det for mig har sonet alt
og tusindfold for mig betalt
alt, ja alt.
(C.O.Rosenius)

Og det er 100% - ikke 75% Gud kan ikke engang finde noget ufærdigt.
Den Jesus må du kende. Der er ingen kompromis. Alt eller intet.
Og nu har Jesus dig og din sag. Han ved, at nu skal han sætte de mennesker, som er skrækkelig skrøbelige ind i alle de herlige gaver, han har, og så skal de gå med det eneste frelsende budskab til verden.
De skal hades, forfølges, overfaldes af Satan, skamme sig, tabe modet, falde i fristelse og de skal endda blive i verden, som er dem ond.
Guds riges komme til verden til hedningefolk skal ske gennem dem.
Og Jesus den forunderlige ven, den uforlignelige frelser og hyrde, som nu skal slippe sine, kaster al sin opmærksomhed på de små og fattige venner. Det er dyrebart.
Guds søn, eet med faderen, ved, at han nu skal herligggøres i sine fattige venner. De har da også stolet på ham. De har holdt dit ord. De har modtaget det. De har troet, at jeg var udsendt. De skal hverken blive glemt eller narrede.
"Jeg beder for dem", siger han. Jesus gør noget særligt for dem, som tror ham, noget han ikke gør for vantro. Han går imellem og hjælper. Han gør. Han gør virkelig forskel. Det må du vantro finde dig i.
Han har frelst os alle, købt alle til Gud, givet sit blod for os alle, han er i helligdommen for hele slægten, men, men.....
hans bøn for de troende er en stor hemmelighed til troendes bevarelse.
I kære troende venner, I af Herren elskede brødre og søstre
Jesus våger daglig over dig. Han har daglig omhu for dig - ber for dig. Han fører dig hver dag, leder din fod uden om skarpe sten. Du frelses ved hans liv.
Han kan fuldkomment frelse.... fordi han lever altid.... Hebr.7,25
Det er Jesus, som fører os igennem. Og kære broder og søster: Jesus er herliggjort i dig - også i din kærlighed til missionen, som han har helliget sig.
Og hør din frelsers bøn:
Hellige fader, bevar dem i dit navn. Det er eneste gang, han har sagt det ord: Hellige fader.
Bevar dem i dit navn. Bevar dem fra at falde fra mig.
Fra al falsk lære
fra at gå til i svære fristelser
fra at knuses i forfølgelser
fra alle djævelens angreb
for han ved, at vi alle er svage. At vi bevares er hele hans ønske. Men det er også indbefattet i det navn, han åbenbarede og fik.
Din bevarelse er med i det store køb, men det er ingen selvfølge.
Bliv i Jesus, og du herliggør ham
Bliv i Jesus og du bevares.

(Fra manuskriptsamling "bøn" af Frits Larsen  -  venligst stillet til rådighed af familien til gengivelse på Shafan. - 05.09.07)