skrevet
Shafan
Dette siger Herren:
" ... spørg efter de gamle stier .. "
Jer.6,16

Ret omvendelse Luk.13,1-5
Frits Larsen -  Luthersk Missionsforenings Højskole   Hillerød  1923-62.
1.    Hvordan bliver man ret omvendt?
       Du skal omvende dig! men hvordan?
       Jeg vil gerne omvende mig, men hvordan?
       Kan du da omvende dig?
       Er du rettelig omvendt?
2.    Jesus siger: Dersom I ikke omvender jer. Omvende burde hedde: Gøre bod. Omvendelse betyder:
        a)    At komme til ret indsigt om sig selv.
        b)    At vende sig til en anden.
        Omvendelse er ændret selvbedømmelse - hvor ved vi lidt om os selv - om det dybe i os.
        Kan man da klare det? Jeremias siger: Omvend du mig, så bliver jeg omvendt (gml. oversættelse)(Jer.31,18)
3.    Det middel, Gud bruger, er loven
        Rom.2,20  I loven har du udtrykket for erkendelsen og sandheden.
        Rom.3,20 Ved loven kommer erkendelsen af synd.
        Loven er Guds hellige vilje. Ved den erkender vi vor indre synd. Lys over indersiden.
        Matt.5 .."Du må ikke slå ihjel" -  Den, som siger: Du dåre .. (den, der siger: Tåbe! skal dømmes til Helvedes ild. Matt.5,22 )
        Guds pile sårer.
4.    Hvad er da sand bod?
        a)    Det er at fælde dommen over ens egen person og ens handlinger. Det er fra Gud. Selvforbedring fører væk fra Gud.
               Farisæerglæde er usund. Loven kom og jeg døde. Kald det urent, som er urent. Døm din person, når Gud dømmer dig.
        b)    Det er at blive stadig ringere i ens egne øjne og i sig selv Jer.11,19 .  Ved falsk bod vokser man. Læser, beder, bliver mere                    from og vokser. Sand bod fører en ad de ydmyge veje - små tanker om sig selv er omvendelsens frugt.
        c)    Det er at synden bliver overflydende større. Synden bliver en plage i hjertet. Det gamle æbles bitre galde.
               Det er så hårdt, at jeg ikke kan bede. Jeg kan ikke være min tjeneste bekendt. Kender du den udvikling?
               Hvor synden er blevet stor er nåden endnu større.
        d)    Sand bod er sådan, at man ikke kan finde fred i den. Mange har ro i, at de er omvendt, blev det engang.
               Hvad er det for en ro? - Dødens!
               Kan du komme i sand bod, brister al tillid til gamle oplevelser.
        e)    Sand bod driver til Jesus, som loven tugter til Kristus. Sårer Guds pile, så læger også hans ord. David og Natan(2.Sam.12,13)
               Omvendelse er at fortvivle på sig selv. At se kulden og vende sig til Jesus.
Just som jeg er - i denne stund,
så kold og død og ond i grund.
At finde alt, som fattes mig
i salig overflod hos dig.
Jeg kommer, o Guds lam!
Charlotte Elliot 36,3
         f)    Sand bod - at stå for Gud som den, man er, er ikke af os, men af Gud - og den bevæger ikke Gud til nåde.
Nåden - nåden - den er fri,
Alle vil den byde, kalde.
Alle kunne frelste bli´.
Nåden strækker til for alle.
Mærk blot, at ved nådetronen
er ej spørgsmål om personen.
112

                Vi bliver aldrig nåden værdige. Den er fri - den er af evighed.
                Forsoningen sprang af Guds hjerte -
                Ingen bad om, ingen har angret til det. Nåden - den er fri.
                Vi blev forligt, da vi var fjender - vi flyr til en anden - det er omvendelse.
5.    Som Guds børn må vi leve i bod. Der har vi svigtet:
        a)    Broderstrid - fornærmethed, ærejagt - slpahed - kritik - kulde - ligegyldighed -                    verdslighed beror på, at vi ikke gør bod.
               Det er evangelium for de troende, at det gamle menneske er korsfæstet.
        b)    Anden svigten er, at vi finder fred i vore erfaringer og vor fromhed - og mister Kristi retfærdigheds kræfter.
Se ej på mig, se på din søn, thi jeg er sort i grund.
Jeg veget er fra dine bud og brudt har dit forbund.
Min bedre eller værre stund jo lige er for dig.
Thi hver en stund jeg syndig er. O Gud, se ej på mig!

Lina Sandell 127,2
                - min bedre eller værre stund.
        c)    Som kristen folk må vi gøre bod.
               Dersom I ikke omvender jer, skal I omkomme ligeså. Luk.13,5

(Fra manuskriptsamling "bibeltimer og prædikener" af Frits Larsen  -  venligst stillet til rådighed af familien til gengivelse på Shafan. - 9.07.08
Sangene er fra "Åndelige sange og salmer" 1939
)