skrevet
Shafan
Dette siger Herren:
" ... spørg efter de gamle stier .. "
Jer.6,16

Satans magt.
Frits Larsen -  Luthersk Missionsforenings Højskole   Hillerød  1923-62.

   
1.Pet.5,8-9:  Vær årvågne og på vagt! Jeres modstander, Djævelen, går omkring som en brølende løve og leder efter nogen at sluge; stå ham imod, faste i troen, I ved jo, at de samme lidelser rammer jeres brødre her i verden.
Kol.1,13: Han friede os ud af mørkets magt og flyttede os over i sin elskede søns rige; i ham har vi forløsningen, syndernes forladelse.

Satan er en person, et faktum.

Vi læser Job 1,6:  En dag kom gudssønnerne og trådte frem for Herren; blandt dem var også Satan.
Zak.3,1-2:   Så lod han mig se ypperstepræsten Josva, som stod foran Herrens engel, mens Satan stod på hans højre side for at anklage ham.
Det onde har magt i dag. Men hvor stammer det fra? Er hele verden i den ondes vold? Slipper ingen af os uden om. 1.Joh.5,19: Vi ved, at vi er af Gud, og at hele verden ligger under for den Onde.
Gik Jesus mod "Denne verdens fyrste"? Skulle Jesus nedbryde djævelens gerninger eller tog han fejl?
Regnede Jesus med onde ånder?
Regner vi med, at vi er sat ind i kamp mod ondskabens åndehær Ef.6,12: Thi for os står kampen ikke mod kød og blod, men mod myndigheder og magter, mod verdensherskerne i dette mørke, mod ondskabens åndemagter i himmelrummet.
Er der forskel på det, en missionær oplever, og det, vi oplever i Danmark? Skal vi regne med, at selve Satan angriber i vort trosliv og vor vennekreds. Det er uhyggeligt.
Var den sataniske person allerede med i edens have, da synden afsløredes, eller er det en myte. Den hellige skrift taler om Satan, Den gamle slange, djævelen, Dragen, denne verdens fyrste. Satan hele verdens forfører Åb.12,9:  Den blev styrtet, den store drage, den gamle slange, som hedder Djævelen og Satan, og som forfører hele verden – styrtet til jorden, og dens engle blev styrtet ned sammen med den.
Verdens fyrste kommer  Joh.14,30: Jeg skal ikke tale meget med jer mere, for verdens fyrste kommer; og mig kan han intet gøre,
Verdens fyrste kastes ud  Joh.12,31: Nu fældes der dom over denne verden, nu skal denne verdens fyrste jages ud.
De onde ånders fyrste  Luk.11,15: Men nogle af dem sagde: »Det er ved dæmonernes fyrste, Beelzebul, at han uddriver dæmonerne.«
Der er to skriftsteder, som tolkes, som gælder de Satan:
Es.14,12-15: Tænk, at du faldt fra himlen, du strålende morgenstjerne! Du er slynget til jorden, du som besejrede folkene.
Du sagde ved dig selv: »Jeg vil stige op til himlen,højt over Guds stjerner rejser jeg min trone;jeg tager sæde på bjerget, hvor guderne samles, i det yderste nord.Jeg stiger op over skybankerne,gør mig lige med den Højeste.«Men du er blevet styrtet i dødsriget, ned i afgrundens dyb.
Ez.28,13-18: Du var i Eden, i gudshaven. Alle slags ædelsten sad på din dragt: rubin, topas og månesten, krysolit, shoham og jaspis, safir, granat og smaragd; udhamret og dekoreret kunstarbejde i guld blev anbragt på dig, den dag du blev skabt. ....

I begge skriftsteder er der tale om, at Babels konge og Tyrus konge falder på deres hovmod, rigdom og ophøjelse. De kastes begge til jorden.
Mange teologer regner ikke med Satan her. Men der er en åbenbaring i disse kapitler. Scofield taler rent ud om Satan her "Verdens fyrste". At nægte, at det gælder Satan, er også at nægte, at Es.53 gælder Jesus.
Folket faldt for giftige slanger i ørkenen, men frelstes ved at se på kobberslangen. Dette billede bruger Jesus om sig selv. Sådan også med Es.14 og Ezek.28.
Satan faldt på sit hovmod. Og han fik mange engle i følge "Ondskabens åndehær i det himmelske."
Mennesket var optaget af Guds jeg, men Satan fik dem til at tænke på deres eget "jeg". David tæller folket 1.Krøn.21 . Satan trådte op mod Israel, og han lokkede David til at holde folketælling i Israel.
Satan kommer i slangedragt = ukendelig = naturlig = tvivleren = mon Gud har sagt - kundskabens træ - videnskaben på skillevejen - mistanken vækkes. Den onde sæd slår rod. "I skal ikke dø!" - pilen sad der. "I bliver som Gud."
Kender I disse fristelser? Dit eget  "jeg jegesen fra jegestad." Livets træ tabte sin værdi. Nu var det bedst uden for haven.
Kender I dette? Blive fri for Gud. - De så de var nøgne.
Satan triumferer i Guds verden. Med "jeget" følger man Satan. Inden aften kom Guds evangelium.
Kun Gud kan tale til os om Satan. Satan var kerub, blev denne verdens tidsånd. " Hele verden er i den ondes magt" 1.Joh.5,19 Satan kan byde Jesus verdens riger Matt.4,8-9 "Alt dette vil jeg give dig."
Og Satan falder an på Job - samtalen mellem Gud og Satan  Job.2,1-7.
Tænk hvad der sker - Job som affald (Gud havde tilladt - ikke forårsaget lidelsen) Herren forvandler Jobs fangenskab. Satans magt er altid fastlagt.  Job ved, at hans genløser lever Job.19,25.

Men Satan har magt.

Gud og Satan, - liv og død - himmel og helvede, men vor tid regner kun med videnskab og fremgang. Man glemmer, at Jesus ord er: "I har djævelen til far" Joh.8,44. Satan narrer hele verden. Ef.2,2: "I vandrede efter denne verdens tidsånd efter hans vis, som hersker over luftens magt, over den ånd, som nu er virksom i genstridighedens børn."
Vi gjorde kødets og tankernes vilje. Vi levede i vort "Jeg". Mere magt til os. Mere velstand. Mere pral. Mere fornøjelse. Mere " J E G " - denne verdens tidsånd.
Hvordan taler man videnskabeligt om onde ånder?
Der er tale om sjælelige fænomener, om det psykiske, om psykose, om psykoter, om telepati, om hypnose m.m. Vort bevidsthedsliv er den mindste del af vort sjæleliv. Det ubevidste er mere. Det viser drømmene. Det siger hypnosen. Hvad får man ikke i drømme?
Telepati (tankeoverføring) er virkelig. Spiritisme har et virkeligt grundlag, men dets symbol er slangen, og Gud har forbudt samtale med døde. Vi har kamp med en åndehær.
Djævelen indgår i Judas hjerte - Satan for i ham. Satan har sine planer:
Paulus advarer mod hans anslag 2.Kor.2,11: "for at vi ikke skal bedrages af Satan; vi ved jo, hvad han har i sinde." 2.Tim.2,26, "Jeres modstander, Djævelen, går omkring som en brølende løve og leder efter nogen at sluge"  1.Pet.5,8

Satan bedrager.

Han lokker med fred og ingen fare -  Løgnens fader. Joh.8,44: "I har Djævelen til fader, og I er villige til at gøre, hvad jeres fader lyster. Han har været en morder fra begyndelsen, og han står ikke i sandheden, for der er ikke sandhed i ham. Når han farer med løgn, taler han ud fra sig selv; for løgner er han og fader til løgnen."
Han slår med blindhed - 2.Kor.4,4 :"for dem, der ikke tror; deres tanker har denne verdens gud blindet, så de ikke ser lyset, der stråler fra evangeliet om Kristi herlighed, Kristus, som er Guds billede." - (vi ser ikke det sande, resultatet)
Satan er ikke i krig med kunsten, litteraturen, kulturen, civilisationen, fremskridtet, - religionen, - men han hader Gud.
Satan vil selv tilbedes. Mange hylder ham i alle slags lokaler og tidsskrifter. Jesus skulle tilbede ham.
Satan er snu. Han kan få forbudt frugt til at se flot ud, så den frister, så den tillades, så den ikke er farlig, men smager godt. Tænk på alle nederlag mod et 6. bud - på samleje for ganske unge, på troløshed i ægteskab, tænk på former for tyveri, for usande oplysninger osv. Træet er fint at se - - -
Satan får forbuden frugt til at stråle. Satan siger: "Det bør du have". Vi ser ikke klart, at Satan står bag kulisserne og hvisker, og tisker. Denne verdens Gud ryster civilisationen.
Satan lever af halve sandheder. Satan siger, vi skal være fri, men glemmer, at vi skal høre Jesus til. Jesus taler modsat Satan: "Den, som har, skal få mere, den som ikke har, skal miste det, han synes at have."  Jesus beder om en gave, men Satan siger: "Det er for meget, det går ikke nu." Og vi lytter til hans list.
Jeg slæber for familien, men overhører Jesu kald på min hjælp. Det er ofte Satans list.
Jesus sultede i 40 dage i ørkenen. Satan ville hjælpe ham. Men tabte.
"Der er ikke sandhed i Satan", siger Jesus. Når han taler er det altid delvis løgn. Måske havde han en lang samtale med Judas. Han hviskede eventuelt: "Se, hvor Jesus tillader den kvinde at ødsle med salven, med pengene." -  "Du kan godt forråde Jesus for de 30 sølvpenge. Jesus klarer sig nok. Du får 30 sølvpenge i kassen. Det er en ny chance. Du bliver æret for det."  -
"Sandsynligvis vil Jesus nu gribe tøjlerne og blive kongelig messias. Så har du hjulpet ham på vej." - -
"Kom nu, Judas. Så går vi." Og Judas vågnede.
Pengene sved. De brændte ham. Judas hængte sig. En bedraget mand.
Satan skjuler sig for os under bedraget. Jesus siger, at Satan ville sigte diciplene som hvede, men Jesus bad for Peter. Peter kendte ikke Satan i fristelsen. Vist var Peter hurtig i løfter og i livet. Men han mente det med Jesus. - Og Satan sætter helvedes magt ind. Men tabte.

Satan kommer som lysets engel.

I en amerikansk skole viste børnene en sær opførsel, når de kom hjem. De købte billig chokolade af en ukendt mand. I den var æltet en form for morfin. Og børnene skulle siden blive brugbare morfinister, der skulle bruge mere og mere. Sådan er Satan. Han giver os synden i små doser, vi en dag hænger på. Vi snakker lidt om andres fejl. En dag sidder vi selv i det. Vi smager lidt på en synd, når mørket kommer, vi tænker og tænker, og en dag ligger vi der.
Vor prædiken er tit i fare. Vi vil gerne selv magte den time, så der er mening og værdi i det.

"Fik du ikke noget at tænke over i den prædiken", sagde en prædikant til mig i Hillerød. Jeg studsede. Jeg undredes. For jeg havde tænkt: "Du skulle aldrig have lov at holde en sådan tale, helt uden evangelisk indhold." Og en dag blev han trukket tilbage.
Og jeg talte en dag i Hillerød om forskellige ofre i G.T. En gammel troende kvinde gik i rette med mig for den. Og det var berettiget. Jeg blev virkelig ydmyget af det. Det var, som Satan havde narret mig. Og Jesus bad for mig. Jeg slap fri.
Forkynder vi evangeliet på talerstol, i privatliv, i skolestue og søndagsskole.

Tænk at synge:
Lad os bruge den kostbare tid
tjene Herren med al vor flid
så skal vi nok komme hjem.
Eller sige i søndagsskolen: "Kan I nu opføre jer godt, børn, så skal I nok komme til Himlen."
Være prædikant og ikke være i stand til at forkynde evangeliet, det uforskyldte, betingelsesløse, guddommelige.
Være prædikant, tale om bjergprædikenen og ikke begribe dens indhold.
Tale Guds Ord og ikke anerkende, at der er en fortabelse til. Er det ret.
Satan siger: Der er ingen fortabelse.
Satan siger: Jesus var bare en god mand.
Satan siger: Forsoning eksisterer ikke.
Satan siger: Dåben alene frelser.
Satan siger: Du skal blive syndfri.
Men Satan kan efterligne Gud. Han kan også gøre under.
Åb.13 omtaler et dyr ligt et lam med 2 horn: "Jeg så et andet dyr komme op af jorden; det havde to horn som et lam, men talte som en drage." Åb.13,11
Bøn kan gøres efter, så det ligner bøn. Korset - efterlignes, så Jesus er et eksempel.

Satan forstyrrer åndeligt liv.

Ved det nordiske indremissionsmøde i Oslo sagde provst Rapeli, Finland: "Det antikristelige er stærkt hos os. Avisartikler vil rykke troen ud. Ærkebiskop og kirke angribes hårdt. Tro, hjem og fædreland øver ikke tiltrækning for de unge mere. Kristen kundskab savnes i folket."
Lignende i Sverige, Norge og Danmark.
Skadevirkningerne i den teologiske verden er betydelige.
Satan kan gøre undre, så det kan narre de udvalgte. Og han hævder, at tegn og undre er de højeste beviser for ånd.
Undre findes i alle religioner. Undre får os til at overvurdere os selv. Paulus blev bortrykket og så det utrolige, men Gud gav ham en torn og sagde: "Min nåde er dig nok."
Den kristne må tage sit kors op. Bære Jesu dødsmærker på legemet. Bære Jesu dødelse i legemet. "Altid bærer vi den død, Jesus led, med i legemet, for at også Jesu liv kan komme til syne i vort legeme." 2.Kor.4,10
Tag Guds fulde rustning på  "Ifør jer Guds fulde rustning, så I kan holde stand mod Djævelens snigløb."Ef.6,11
Kristus lever nu i mig "Jeg lever ikke mere selv, men Kristus lever i mig, og mit liv her på jorden lever jeg i troen på Guds søn, der elskede mig og gav sig selv hen for mig."  Gal.2,20 Herlighedens håb.

Guds fred skal bevare jeres hjerter og jeres tanker i Kristus Jesus Fil.4,7

Bevare betyder "at sætte skildvagt omkring sindet". Vort sind behøver Guds beskyttelse mod Satans og endetidens bedrageri.
Satan lokker med fred og sikkerhed, med fællesskab og fredens samdrægtighed,
men Jesus siger: "Våg og bed."  - "Hold fast ved mit ord."
 Kol.1,13: "Han friede os ud af mørkets magt og satte os over i sin elskede søns rige."

(Fra manuskriptsamling "prædikener og bibeltimer" af Frits Larsen  -  venligst stillet til rådighed af familien til gengivelse på Shafan. - 16.11.07)