Opstanden
Se, vi går op til Jerusalem,
forklarelsens stad, den skære.
Vor frelser har sagt os, at hvor han er,
dér vil han, at vi skal være.

Den danske Salmebog nr.172
Se, vi går op til Jerusalem
ved hellige fastetide
at skue, hvor Jesus Krist, Guds Søn,
i synderes sted må lide.
Se, vi går op til Jerusalem.
Hvem våger, til dagen bryder,
og smager med Herren den smertens kalk,
vor Fader i Himlen byder?
Se, vi går op til Jerusalem,
til Frelserens kors og pine,
til Lammet, som ofres for verdens skyld,
for dine synder og mine.
Kan du undvære Jesus?

Kan du undvære Jesus,
som kom til jorden ned
den første julenat - for
at give os sin fred?

Kor: Kan du undvære Jesus?
Det vil jeg spørge dig.
Jeg håber, du kan svare
af hele hjertet: Nej.


DET ER FULDBRAGT (3)
Af Hans Erik Nissen - "Det er fuldbragt"

Mange kristne mister livet i Gud, fordi velsig­nelsen i Kristus nedtones. Vor modstander gør alt, hvad han kan, for at forhindre os i at finde ind i den fylde og rigdom, Kristus-velsignelsen rummer. Ved at forskyde centrum fra Jesus til os gør han vores kristendom tung og glædes­løs. Han siger: Jesus har gjort alt sit - nu skal du gøre alt dit.

Skal dit åndelige liv bevares i det uforskyldte, må Jesus igen og igen aftegnes for dine øjne som korsfæstet. Det er det daglige brød for sjæ­len, som får den til at leve. Du har ikke troen én gang for alle. Den blev til og bliver til ved evan­geliet. I mødet med det fuldbragte åbnes dine øjne for den rigdom, du ejer i Jesus. Du ser, at i ham mangler du intet. I ham er du fuldkom­men. Han har gjort alle ting vel. 

Gud har friet dig ud af mørkets magt og sat dig over i sin elskede søns rige. Det er et nåde­rige. I det rige er det alene nåden, der gælder. Da Jesus havde gjort alt sit, havde han gjort alt dit. Der er intet, der endnu skal gøres. Din frelse er fuldbragt. Det endegyldige punktum er sat. Trygt kan du hvile i det, der er fuldbragt af din Gud og stedfortræder.

(Fra "Det er fuldbragt" - reflektioner over Jesu syv korsord - af Hans Erik Nissen - LogosMedia 2008 - Shafan 19-03-12)


DET ER FULDBRAGT (4) 
Af Hans Erik Nissen - "Det er fuldbragt"

Bibelen siger, at frygten for døden gennem hele livet holder mennesker i trældom. Umiddelbart synes det ikke at være tilfældet; men det er vir­keligheden. Døden er en bestemmende magt. Sådan har det været siden syndefaldets dag.

Også for et Guds barn er døden den sidste fjende, men den er samtidig en overvundet fjende. Jesu sejr over døden er din sejr over den. Du dør, når du har draget dit sidst ånde­drag, og så gør du det alligevel ikke. I troen på Jesus er du gået over fra døden til livet. Derfor lever du, selvom du dør. 

Da Jesus gik ind i døden, mistede døden sin magt til at skille dig fra Gud. I døden skal du møde ham, der er det evige liv. Han kommer dig i møde og bærer barnet hjem til sig på ar­men, som vi synger med Ingemann.

Jesus har råbt sit sejrsråb ind i døden. Alt det, der skulle gøres til frelse, er tilendebragt. Du er helt indesluttet og båret af korsets vir­kelighed. Din korsfæstede og opstandne frelser holder dig fast. Når intet kan rive noget ud af hans hånd, kan døden heller ikke gøre det. Den er nu tærsklen ind til det fuldbragte, hvor du ikke længere skal tro, men se. 

Gud har givet dig sejren over døden ved vor Herre Jesus Kristus. Det er en evig sejr, og den vil han aldrig tage fra dig.Kan du undvære Jesus,
som levede på jord
et syndfrit liv for alle?
Tænk, hvilken nåde stor!

Kan du undvære Jesus?
Det levende Guds lam,
som gav sit liv på korset
for al din synd og skam!
Kan du undvære Jesus?
Af graven han opstod.
Han vil dig gerne frelse.
Blot tro og tag imod.

Kan du undvære Jesus,
som beder nu for dig.
Han vil, at du skal følge
ham her på livets vej.

Tekst: Anna Kirstine Haahr.
Mell: Uffe Andersen

Stillet til rådighed af forfatteren.
DET ER FULDBRAGT (5) 
Af Hans Erik Nissen - "Det er fuldbragt"

Paulus skriver til menigheden i Korinth, at de ved, hvad Satan har i sinde. Kunne han skrive det samme til os? Har vi gjort os klart, at vi har en fjende, der går omkring som en brølende løve og leder efter nogle at sluge? Han kommer i mange skikkelser, men det gør ham ikke min­dre farlig. Han tåler ikke, at Kristus æres. Der­for gør han alt, hvad han kan, for at forhindre mennesker i at komme til tro. Når det mislyk­kes, sætter han alt ind på at kvæle troens liv.

Kampen mod Satan er en kamp på liv og død, og den er livslang. Den kan opleves håbløs. Hvad kan vi stille op mod en fjende, som har ondskabens åndemagter i himmelrummet til sin rådighed? 

Sejrherren på korset giver svaret. Slangens hoved er knust. Satan raser som aldrig før. Han ved, at hans tid er kort. Dommen over ham er fældet. Han kan ikke skille dig fra Guds kærlighed i Kristus Jesus. Han kan ikke tage frelser­navnet fra Jesus. Han kan ikke fjerne ham fra Guds højre hånd. Han kan ikke lukke munden på ham, der altid lever og beder for dig. 

Stå Djævelen imod fast i troen. Lever du i det fuldbragte, lever du i sejren over din værste fjende. Ja, Jesu sejr er din sejr.