Opstanden
Se, vi går op til Jerusalem,
forklarelsens stad, den skære.
Vor frelser har sagt os, at hvor han er,
dér vil han, at vi skal være.

Den danske Salmebog nr.172
Se, vi går op til Jerusalem
ved hellige fastetide
at skue, hvor Jesus Krist, Guds Søn,
i synderes sted må lide.
Se, vi går op til Jerusalem.
Hvem våger, til dagen bryder,
og smager med Herren den smertens kalk,
vor Fader i Himlen byder?
Se, vi går op til Jerusalem,
til Frelserens kors og pine,
til Lammet, som ofres for verdens skyld,
for dine synder og mine.
HVAD  SER  DU ?   -  -   Med ønsket om en velsignet påske - lad os se hen til Jesus.
Jeg løfter mine øjne

Jeg løfter mine øjne op
mod evighedens bjergetop,
når al min trøst forsvunden er,
til Gud om hjælp er mit begær;
jeg tror på ham så visselig,
han vil og kan forsvare mig.

 - ( Sl 121 Hans Thomissøn 1565) -

Følger med til urtegården

Følger med til retterstedet,
se hans kors, og se hans blik!
Se hans tørre læber vædet
ynkelig med galdedrik!
Se ham rolig, mild og skøn!
Lær at dø af Davids søn!

James Montgomery 1820 og 1825. N.F.S. Grundtvig 1837. Salmebog nr.182
Her ser jeg da et lam at gå
1. Her ser jeg da et lam at gå,
som sig til døden skynder,
et tåligt lam, som bærer på
al verdens sorg og synder;
til offerstedet står hans hu,
han siger: Se, her står jeg nu
for Adams æt at stride!
Man viser alle piner frem;
han svarer: Gerne, hvert et lem
er færdigt til at lide.
4. På korsets træ de pinte ham
med nagler og med spyde;
hvor så man fra det offerlam
det røde blod at flyde,
hvor så man da hans hjerte slå,
hver åre som en bæk at gå,
hans hoved sig at hælde!
Guds Lam! hvorledes skal jeg dig
så dyb og ubegribelig
en kærlighed gengælde?
Joh 1,29  Paul Gerhardt 1647. Hans Adolph Brorson 1735. Salmebogen nr.190
Jeg skuer et underfuldt syn

I det fjerne jeg skuer et underfuldt syn,
som griber mit hjerte med magt,
for jeg skuer det gamle ærværdige kors,
hvorpå synderes dødsdom var lagt.

Til det gamle ærværdige kors,
til det mægtige kors vil jeg fly
og på knæ ved dets blodstænkte fod
søge nåde og frelse på ny.

George Bennard:
Det gamle ærværdige kors
Se, hvor nu Jesus træder

Se, hvor nu Jesus træder
hen til den morderstad,
enddog man ham bereder
så grumt et blodebad.

Enddog med Guddoms-øje
sit fængsel, kors og nød
forud han skuer nøje,
ja, ser sin visse død.

Salmebogen nr.176  - Matt 21,1-9
Thomas Kingo 1689.
Jesus se til os i nåde
Jesus, se til os i nåde,
Herre ved Guds højre hånd!
Løs dog snart den store gåde,
at dit ord er liv og ånd!
Hos de få, som for dig græde,
vis, at du er selv til stede!
Ser vi til vort eget hjerte,
templet for din Ånd på jord,
fluks vi føle må med smerte,
dånet dér er livets ord,
dine løfter, skygger lige,
flagrer i de dødes rige.

N.F.S. Grundtvig 1834. Bearbejdet 1943 og 1947. Salmebog nr.387 
Hvad ser du ?
Dine dages tal beror ene og alene på Gud, som har skabt alt - og opretholder det indtil Hans time, som vi ikke kender.
Den kan komme brat - Der skal komme en dag, hvor alt mit eget - alle mine gode gerninger - al mit stræb for at skaffe mig en nådig gud - alle mine anstrengelser for at behage en gud - alt skal brænde op.
Synden - det at mennesket er født ondt - med ondt begær - onde tanker - et ondt hjerte - er noget, vi aldrig kan slippe fra - det er synden - og dermed døden, som vi er prisgivet - men Jesus tilbyder et pladsbytte.

Det er det, som er sket - Jesus - Gud i menneskeskikkelse - har overvundet døden.
Han stod op - vandt over dødens magt. Denne sataniske magt er brudt - eksisterer ikke for den, der kommer til Jesus.
Jesus kan du møde i Ordet - Bibelen - Guds Ord.
Det er levende og virkende - Det dømmer - og rummer et evangelium, som frikender enhver, der tror på Jesu fuldbragte værk.
Han har taget dommen over mig på sig. Min synd - mit skyldbrev blev naglet til det kors, hvor Jesus led døden.
Hans blod udslettede det - mine synder er kastet i havets dyb - fjernet - så langt som østen er fra vesten.
Tænk over det - ((Vi har en nordpol og en sydpol - men ikke nogen østpol / vestpol -))
Ved du, at Gud er uafhængig?
Ved du, at du er født i synd?
Ved du, at Gud ej tåler synden?
Han er kærlighed.

Ser du de store syndebjerge?
Ser du din egen syndeskyld?
Ser du, at Gud Han hader synden?
Aldrig ser Han fejl.

Ved du, din syndemur er fjernet?
Ved du, at Gud forsonet er?
Ved du, at Jesus dig har løskøbt?
Han forsoning er.
Vi må komme til Jesus med alt det, der tynger, når vi bliver stillet ind under Guds lys - og Bibelens klare budskab overbeviser os om vor magtesløshed.
Når Helligånden åbenbarer Guds hellighed og min egen intethed, så jeg får brug for en stedfortræder - peger Han på,  at jeg må komme til Jesu kors, bekende min synd og tage imod frelsen - uforskyldt - af nåde  - vejen til Himlen er åbnet.
Andreas Michelsen
Lad os løfte vore øjne - og se hen til det, Gud har gjort -

Se hen til det, som Gud har gjort,
når du vil nåde finde.
Trods al din synd i småt og stort
kan du hans frelse vinde.

Axel Remme - "Se hen til .. "
Oplad mine øjne, at jeg maa skue de underfulde ting i din lov.. Slm.119,18

Ser du, at Gud har skabt og købt dig
Se da ej på dit eget "jeg".
Se blot i sorg og glæde opad.
Se til Jesus Krist.

Led mig, da kære far og hyrde.
Led mig, som du det finder ret
Led mig ad veje underfulde
hjem til dig oh Gud.
Andreas
Der er liv i et blik
på Guds blødende Lam,
der er frelse, o synder, for dig!
Vend dit øje mod korset
i troen og bliv frelst,
se på ham, som her ofrede sig.
Se, se, se og lev!
Der er liv i et blik
på det blødende Lam,
der er frelse, o synder for dig!
(Sange og Salmer)

Ser du din frelser på korset, ser du den kamp, han har?
Ensom, forladt af alle, ja af sin egen far.
Det var for vore synder, at han på korset hang,
kun for at frelse verden fra nød og undergang.

Ser du de naglede hænder, ser du hans sides sår?
Se, kære ven, som endnu borte fra Jesus går,
kom med din synd til Jesus, han som dig elsked så,
skynd dig og modtag frelsen, som du i dag kan få.

Skal du i Himmelen se ham, se ham som brudgom kær,
Vær da beredt, for dagen synes nu ganske nær.
Alle, som på ham venter, ind gennem døren går,
alle, som har fundet frelsen i Jesu sår.

O, min kære Jesus, aldrig fatter jeg,
at du kunne lide korsets død for mig.
Tak, at lyset skinner altid klart derfra,
tak for hver, som finder dig på Golgata.

Op mod hjemmet
mit øje skuer,
evig stråler,
evig stråler solen der.
O, vandringslandet er mørkt og farligt,
jeg snubler ofte, forvildes snarligt.
Op mod hjemmet
mit øje skuer,
evig stråler,
evig stråler solen der.

(Mary Shindler 1841 (str. 1, 4 og 5)
Salmebogen 567,v.4)
O, tænk hvor stort,
at jeg har smagt Guds nåde,
må tro, at han min synd har helt forladt.
Jeg skuer ind i korsets store gåde,
og dagen afløst har den mørke nat.
(Ukendt forfatter - Sange og Salmer)

Se ej på mig, se ej på mig,
se på din Søn, o Gud,
se på hans sår og se mig an
i hans forsoningsskrud!
Thi om du ser mig uden det,
ej findes håb for mig,
da kan jeg ej bestå en dag,
et øjeblik for dig.
Se ej på mig, se på din Søn,
se på din nådepagt,
og lær du mig at se mig ren
i Sønnens bryllupsdragt.
Han er min fred, min salighed,
mit alt jeg har i ham.
Se ej på mig, se på din Søn,
som dækker al min skam.
Lina Sandell 1864 - Sange og Salmer  nr.620,v1 og 4
Jeg vil slutte denne påskehilsen med et citat fra Luk.24,31:
"Da åbnedes deres øjne, og de genkendte ham;..."
Andreas