Opstanden
Se, vi går op til Jerusalem,
forklarelsens stad, den skære.
Vor frelser har sagt os, at hvor han er,
dér vil han, at vi skal være.

Den danske Salmebog nr.172
Se, vi går op til Jerusalem
ved hellige fastetide
at skue, hvor Jesus Krist, Guds Søn,
i synderes sted må lide.
Se, vi går op til Jerusalem.
Hvem våger, til dagen bryder,
og smager med Herren den smertens kalk,
vor Fader i Himlen byder?
Se, vi går op til Jerusalem,
til Frelserens kors og pine,
til Lammet, som ofres for verdens skyld,
for dine synder og mine.
GUDS NÅDE

1) Guds nåde det er nok for mig
der findes ingen anden vej
som fører til Guds rige.
Så kom gå med den smalle vej
der er beredt en plads for dig
et hjem i nådens rige.

DET ER NOK FOR MIG

4) Jeg stiller mig ved korsets fod
og der jeg bare ta 'r imod
alt detsom Gud vil give.
Ja tak for alt hvad du mig gav
jeg flyder nu i nådens hav
der vil jeg altid blive.

MÅSKE
Måske har du levet et liv nok så fint,
og tænker, det nok skal gå.
Du har ikke syndet mod dette og hint,
for Gud kan jeg sikkert bestå
Her tager du fejl, det er fuldkommenhed,
ej mindre skal til for at give dig fred,
siger ordet.
Så står jeg for Jesus som skyldig til dom,
fortabelsen venter mig.
Men da ser jeg også, hvorfor Jesus kom,
han tog al min synd på sig.
Så står jeg som hellig, retfærdig og ren,
det skyldes alene en eneste en,
nemlig Jesus.
Så tak, kære Jesus, du gik i mit sted
og døde på korset for mig.
Jeg selv, jeg har intet, som giver mig fred,
nej det er alene i dig.
Så hjælp mig at hvile i det du har gjort.
O, Jesus, hvor er det forunderligt stort,
du, min Frelser.
Tekst; Anna Kirstine Haahr ,Herning

2) Ja tænk sig hver en morgen gry
jeg atter må til Jesus fly
og fmde dobbelt nåde.
Jo mer' jeg ser på dig Guds søn
jeg ser at alt er nådeløn
ja nåde over nåde.

3) Af nåde er jeg nu Guds barn
jeg friet er fra satans garn
forunderlige frelser.
Han tog mig op, og bar mig hjem
og jeg er nu kun en af dem
der lever af Guds nåde.

Anna Kirstine Haahr
Herning d. 11.6. 03


5) Tak Jesus, tak for Golgata
den største tak den skal du ha'
tak for forsoningsværket.
Tak at du råbte ud fuldbragt
et bedre ord blev aldrig sagt
det har jeg ofte mærket.

6) Og når Guds ord det trænger ind
og fylder både sjæl og sind
så er jeg i Guds nåde.
Jo mer' jeg tager, mer' jeg får
blot altid jeg i nåden står
det er for mig en gåde.

Mell: Uffe Andersen


Kan du undvære Jesus?
Kan du undvære Jesus,
som kom til jorden ned
den første julenat - for
at give os sin fred?

Kor: Kan du undvære Jesus?
Det vil jeg spørge dig.
Jeg håber, du kan svare
af hele hjertet: Nej.
Kan du undvære Jesus?
Det levende Guds lam,
som gav sit liv på korset
for al din synd og skam!

Kan du undvære Jesus?
Af graven han opstod.
Han vil dig gerne frelse.
Blot tro og tag imod.

Kan du undvære Jesus,
som levede på jord
et syndfrit liv for alle?
Tænk, hvilken nåde stor!
Kan du undvære Jesus,
som beder nu for dig.
Han vil, at du skal følge
ham her på livets vej.

Tekst: Anna Kirstine Haahr. Mell: Uffe Andersen
Stillet til rådighed af forfatteren.


Men han blev gennemboret for vore overtrædelser
      og knust for vore synder.
      Han blev straffet, for at vi kunne få fred,
      ved hans sår blev vi helbredt.

Es.53,5

Pladsbytte
Jesus, nu knæler jeg her ved dit bord.
Alt lægges frem for dig, tanker og ord.
Al synd, som er i mig,
     lægger jeg frem for dig.
:/: Jesus, jeg beder dig:
     Tilgiv du mig! :/:
Jesus var uden synd, pletfri og ren.
Han ser mit syndeliv og syndens mén.
Så siger Han til mig:
     Jeg bytter plads med dig;
:/: jeg gi'r mit liv,
    fordi du skal gå fri. :/:
Tak, Jesus, at du led døden for mig.
Al min retfærdighed har jeg i dig.
Synden tog du på dig,
     derved du frelste mig.
:/: Tak, Jesus, tak,
     fordi jeg må gå fri. :/:
Tekst: Anne Kristine Haahr,  Melodi: Uffe Andersen,
Bryd ud i jubel, Zions datter,
råb af fryd, Jerusalems datter!
Se, din konge kommer til dig,
retfærdig og sejrrig,
sagtmodig, ridende på et æsel,
på en æselhoppes føl.

Jeg tilintetgør vognene i Efraim
og hestene i Jerusalem,
krigsbuerne skal tilintetgøres.
Han udråber fred til folkene,
han hersker fra hav til hav
og fra floden til jordens ender.

Zak.9,9-10