Shafan

Velkommen til Shafan  

Shafan, som jvf.
2. Kong.22,10 læste lovbogen op for kong Josija,
ønsker at pege på de gamle stier.
Med denne hjemmeside ønsker jeg udfra artikler, udpluk fra bøger og div. indlæg at bringe budskabet om Guds Hellighed - Guds Lov - og frelsen i Jesus Kristus - evangeliet - frem af den tåge, der indhylder en stor del af det kristne Danmark.
 - Siderne bygger på et evangelisk/luthersk bekendelsesgrundlag.
Dette siger Herren:
" ... spørg efter de gamle stier .. "
Jer.6,16

LAMMETS SANG

1) At du kaldte mig i nåde
Er for mig den største gåde
For jeg bringer intet godt
Dog i mit sted er du trådt

2) Synden river, flår mit indre
Korsets blod dog smerten lindrer
Har jeg ej frimodighed
Jesu troskab varer ved

3) Når min tro ej læng're hviler
Biblens ord dog til mig smiler
Her jeg læser frelsens dom
At i Jesus er jeg from

4) Når jeg kommer ind i storme
Er det Gud, der vil mig forme
Han ved, hvad mig tjener bedst
Mens på jorden jeg er gæst

5) Også hvis der kommer dage
Hvor jeg verdens vrede smage
Buldrer krig og undergang
Himlen er min sidste sang

6 ) For når øjet bliver lukket
Og mit kød af kroppen plukket
Jeg til Himlen får adgang
Der jeg synger Lammets sang
(Med forfatterens tilladelse)

Leila Drachmann Vigilius
Jeg bor i mørke, men Heren er mit lys
Luthersk Missions Bibelskoles Elevforenings Forlag 2019
Læs nærmere
ANDAGT
Bibelvers

Joh 1,29

Se, dér er Guds lam, som bærer verdens synd.

Du har hørt om Jesus. Måske er du fortrolig med alt, hvad evangelisterne fortæller om ham. Men har du set Guds lam, som bærer verdens synd? Det er det, der afgør, om du er frelst eller fortabt. Der er ikke liv i noget andet end i et blik på det blødende lam.

Skal du løses fra synden, må du se den ligge et andet sted end på dine skuldre. Så længe du ser den hos dig selv, er det dig, der må kæmpe. Og kampen er håbløs. Du kan ikke udslette gammel synd, og der kommer stadig mere til. Helt anderledes er det, når du ser din synd på det blødende offerlam. Da går det op for dit hjerte, at Gud har taget dine synder fra dig og lagt dem på sit lam. I mødet med dette nådens under mangler du ord. Du bliver helt stille, mens dit hjerte græder af fryd.

Du bliver aldrig færdig med at se. Igen og igen drages du mod offerstedet. Det samme gælder dagen. Den lange fredag er din frelsesdag. Igen og igen må du se, hvad det har kostet Gud at frelse dig. Sådan er det på jorden, og sådan er det i Himlen. Der står Lammet på Zions bjerg omgivet af alle sine frelste. Ser du Guds lam her, skal du også gøre det i evighed.

  HANS ERIK NISSEN - LIVETS SEJRSKRANS

Udgivet af Luthersk Missions
Bibelskoles Elevforenings Forlag
I kommission hos Nyt Livs Forlag 2016

Sjelesørgeriske sannheter fra Romerbrevet - IV
Norvald Yri - Bibelsk Tro nr.3 1993
Ser du hvordan Gud selv på forhånd i den gammeltestamentlige lovordning peker framover til Jesus som nådestolen? Du ser Jesus som nådestolen på korset. Du ser hans hellige og rene blod som er gitt og som gjør at Guds nådige og velbehagelige øyne hviler akkurat der. Du ser Lammet som er slaktet og står som din mellommann, din yppersteprest.

Jesus Kristus Nådestolen
Norvald Yri - Bibelsk Tro nr.2 1993
Vi har ingenting å vise til fremfor den hellige Gud - til vår egen frelse. Men nå har Gud selv åpenbart sin herlighet og ære. I Jesu Kristi død på Golgata har Gud åpenbart sin herlighet. Slik er Jesus nådestedet, nådestolen. Der taler Gud med oss. Den som tror på Jesus skal bli frelst.

Påske På korset viste Jesus seg som seierherre over de onde maktene og myndighetene (Kol 2,15). Påskebudskapet forkynner seier også over dødens makt. Jesus etterlot seg en tom grav. Han er ikke blant de døde. Han lever! Påskedag er den tomme gravs dag. Men dermed er den også fylte gravers håp:

Skillelinjen
Af Winrich Scheffbuch - Wer Jesus hat, hat das Leben
Nu lå han ude på steppen. Natten var kold. Jakob havde mistet fodfæste. Og hvor tyngede den uopgjorte synd ham! Og pludselig talte Gud med denne mand. Ind i det fortvivlede, ødelagte liv råbte Herren: "Jeg er med dig! Jeg er begyndelsen og enden i dit begivenhedsrige liv!"

Sjelesørgeriske sannheter fra Romerbrevet - II
Norvald Yri - Bibelsk Tro nr.1 1993
Det er vel ingen av oss som bruker Bibelen og den rike kristne arven vi fikk til å lage våre egne avguder i hjerte, liv og virksomhet? Hva med røveri av selveste Guds tem­pel, at vi skulle la oss friste til å forandre Guds sannhet slik at den passer inn i et avgudstempel med våre egne avguder i hjerte og liv?

Frimodighed
O. HALLESBY - TROENS LYDIGHED
Findes der vel nogen dybere lykke end den, som holder i modgangens mørke dage? Kan du tænke dig nogen større lykke her i trængselens land end det frimodige og muntre sind, som ikke kan kues af nogen nød, fordi det ser Herrens vej og Herrens nåde tværs igennem modgang, fattigdom, sygdom, sorg og død.


Sjelesørgeriske sannheter fra Romerbrevet
Norvald Yri - Bibelsk Tro nr.1 1992
Vi står ikke i en tjeneste med meninger, men vi står i tjenesten med Sannheten, den vi har i Bibelen. Hvem vil høre på, spør noen. I kristne spørsmål skal vi høre på profetene og apostlene, slik vi finner deres ord i Bibelen.

Hellig higen
Asbjørn Aavik - HELLIG URO
Til de selvtilfredse der borte ved porten kommer aldri han som deler ut byrdene. De er ikke rede til å bære. . . . Og der ved porten springer heller ingen nye kilder. De finnes der inne i de dype, stille skogene, langt vekk fra portlarmen.

Jeg går foran dig og jævner forhindringerne; Es 45,3
Hans Erik Nissen - ét er nødvendigt
Måske synes du, at Gud har ført dig ad smalle og mørke veje. Det er, som om de aldrig får nogen ende. Men det gør de. Gud lader aldrig sit barn ende i fortvivlelsen. Det bliver morgenrøde på ny.
Jesus Kristus er i går og i dag den samme, ja, til evig tid. Hebr 13, 8.
C.O.Rosenius - "HUSANDAGSBOG"
Dette er dog en ubeskrivelig stor trøst og en fast borg, når tiderne skifter, og det bliver stormfuldt og mørkt. Da kan en kristen endnu med glæde synge: »Jeg begærer at være under hans skygge og sidde derunder.Du Herre er min styrke, min klippe, min borg og genløser, min Gud og min trøst. Du er den samme, og dine år får ingen ende.«
Korset
Gunnar Nilsson - Lov og Evangelium 9/2022
Frafall fra Herren har kanskje sin største bakgrunn i selve korset. Korset er det sentrale i kristenlivet. (...)
Å fornekte seg selv og ta sitt kors opp, det er ikke lett for kjød og blod. Vi ser det så ofte når motgang rammer, hvordan mennesker reagerer. Vi ser det i dag når man sliper bort kantene på Guds ord for at mennesker lettere skal ta imot det.
Olie på lamperne - andagt
Øivind Andersen - VED KILDEN
Ved den tid, da Jesus kommer igen, vil der være en stor del af kristenheden, der ikke kender ham.

HOLD FAST VED BIBELEN
D.A.Carson - FRA OPSTANDELSEN TIL HANS GENKOMST
I en verden, hvor der er mange falske ideer - mange bedrageriske, egoistiske og gudsfjendtlige ideer - hvad skal vi der gøre for at blive orienteret mod Gud selv?
De venter
Af Asbjørn AAvik - Bibelsk Tro nr.5 2022
– Nettopp dette er mannen i nattens syn. Det er disse som venter på oss – nettopp disse som hudstryker, slår og sparker oss. Derfor kunne de synge Gud lovsanger, prise ham i nattens mørke i et fengsel.

Åndelig renhed
C.O.Rosenius - SAMLEDE SKRIFTER VII
Fødderne og deres tvætning,« siger Luther, »betegner vor vandring og dens renselse.« Og da aner jeg gennem Jesu ord noget usigelig dyrebart. Det, han vil sige os, er: Det er kun jeres vandring, som er uren og stadig må renses.
Ved Herrens fødder - Luk 10,39
Af Tormod Vågen - I KONGENS NÆRHED
Når Gud vil have skrevet om et ret forhold til Jesus, kommer det til udtryk, som det sker her: Hun lyt­tede til hans ord.
For således elskede Gud
Martin Luther - SÅ FAST EN BORG
Når Gud så højt kan elske den verden, der er hans fjende og spotter ham, og når han kan give verden så meget, ja sig selv - hvordan kan du da tro, at han vil lade sin vrede blive over dig og ikke tilgive dine synder, når du søger og råber til ham om nåde?
Hellig tjeneste
Carl Frederik Wisløff - I EVANGELIETS TJENESTE
Men vi kan vidne på mange måder. At holde lyset brændende, at fremholde livets ord, når anledningen byder sig, det er præstetjeneste i nytestamentlig forstand. Og dette gælder alle kristne, ikke kun den gejstlige stand.
Åndens renselse -
Af Øivind Andersen - Livets brød
Hvordan kan det ske? Ved at vandre i Ånden, svarer Ordet. At vandre i Ånden er at leve i det, man har modtaget fra Kristus. ”Blivi migl” siger Jesus. Lev i syndernes forladelse! Tag imod den hver dag!

Hvem holder fast ved Guds bud og har Jesu vitnesbyrd?
Olav Hermod Kydland - Bibelsk Tro 2022/3
Enhver som har tatt imot Jesus, har også tatt imot ham som Herre. Følgelig oppfordres Guds barn til å vandre i ham, “rotfestet og oppbygget i ham, grunnfestet i troen slik dere har lært, rike på takk.” (Kol 2,7) Hva er det som karakteriserer dem som har tatt sin tilflukt til Jesus Kristus? De holder fast ved Guds bud. (Se Åp 14,12!)

Tvivl og vantro
O.HALLESBY - FRA BØNNENS VERDEN
Da er det godt at vide, at vi har tro nok, når ví går til Jesus med vor nød og lægger den frem for ham. Og er der nogen tvivl og liden tro i vort hjerte, så kan vi gøre som manden, der kom til Jesus. Vi kan begynde med at fortælle ham om vor tvivl og svage tro. Da bliver det både enklere og tryggere at bede.

Se, din konge kommer
Ludvig Hope - Bibelsk Tro 1994/2
«Si til Sions datter: Se, din konge kommer til. deg, saknnodig og ridende på et asen, på trelldyrets fole.» Les Matt 21,1-9. Det ene året etter det andre ruller bak oss. Ingen kan stanse tidshjulet. Det går, og vi må gå med.
At de ikke tror på mig
Martin Luther - JESU AFSKEDSTALE 2.DEL JOH 15-16
Det nytter ikke, at man nok så længe dæmmer op, forbedrer og helbreder udadtil, når stammen, roden og kilden til alt ondt stadig er der indvendig. Før alt andet må kilden stoppes til og træets rod fjernes, ellers vælder og bryder det frem ti steder, hver gang du stopper ét hul til og forhindrer én spire i at bryde frem.
Bønn
Eivind Gjerde -  Bibelsk Tro nr.2 1996
Derfor; vær som et tre som har boret sine røtter dypt ned i den gode og næringsrike grunn. Fyll ditt hjerte og sinn med Kristi kjærlighet til deg. Hvordan kan du gjøre det konkret? Svar: Fyll deg med Guds Ord. Fyll deg med de evangeliske kjernesannheter. Minn ditt hjerte på Guds løfter. Takk Jesus for hvem han er og hva han har gjort for deg på Golgata.

Profeten Hoseas - Bibelstudieserie - 9/9
Guttorm Raen - Bibelsk Tro 1994/4
Herrens veier er rette. Det er de som fører til livet. For de «rettferdige», de som stàr i rett forhold til Gud, er det deres lyst å ferdes der Herren vil. Men «overtrederne», de som lever i synd, kan ikke følge Herrens veier uten at de vender om.

Bibelsk Tro
Bibelsk Tro nr. 2 2023

Jesus er oppstått – han lever!
Snart gryr det en evig påskedag der situasjonen blir snudd på hodet, akkurat som ved den tomme grav.
Dag Rune Lid

Korset – Jesu Kristi kors Ved korset ble døren åpnet til Guds nådetrone. Der er et hvilested for enhver trett vandrer. Der er gledes kilden med nådens livgivende vann. .
Kjell Dahlene

Troskap mot Guds Ord i endetiden Jesus Kristus kommer snart igjen. Vi ser at tegnene for hans snarlige gjenkomst er rundt oss over alt. Jesus Kristi andre komme er nær og står for døren.
Eivind Gjerde
Nyt Liv 23/1Nyt Livs blad 2023-nr.1 - PDF format.

Nytårsstatus- - Det er i håbet, vi skal være rige. Det er i Himlen, vi skal samle os skatte. Hvordan sker det? Det sker, når håbets Gud ved Helligåndens kraft fylder os med al glæde og fred i troen. -   
Henrik Gren Hansen,

Hvorfor luthersk - i dag?
  - Loven afslører sandheden om det faldne menneske: I al sin selvretfærdighed er det en afgudsdyrker, som har sat sit eget ego i Guds sted. Loven råber til samvittigheden: Skyldig, skyldig!
Jan Bygstad

Lys i mørket -  Der bagved, i det mørke baghus, skal der bo en gammel, blind mand. Jeg har næsten ingen kraft og intet mod mere til dette besøg.

Bibelsk Tro
Bibelsk Tro nr. 1 2023

Når jeg ser blodet, vil jeg gå dere forbi
At Gud alltid ser Jesu blod, gir det urolige hjertet ditt hvile. Ikke noe av det vi kan gjøre, holder mål.
Hans Erik Nissen

En uvurderlig skatt Jesus er døren der kan komme inn i Ordet. Når vi kommer til Jesus, kommer vi i besittelse av Ordet, for Han har og er Ordet til evig liv.
Adolph Saphir

Samfunnet med Jesus og den benådede synder Men det er også umulig å bli forvisset om Jesu kjærlighet ved å se på seg selv. For ser en på seg selv, så ser en jo bare sin uverdighet, så en må finne det ganske utenkelig og umulig at Jesus kan elske en så vanartet sjel. –
Olav-Valen Senstad
Bibelsk Tro
Bibelsk Tro nr. 6 2022

Julens tegn
Se hen til barnet som er født av jomfruen, så ser du din bror og din stedfortreder. Han er kommet for å gå helt inn i dine kår,
Carl Fr. Wisløff

Under nådens himmellys Himmelens nådelys vil skinne for Guds barn, under alle forhold og til alle tider - under prøvelser, anfektelser og sykdom inntil døden løser Guds barn fra denne forgjengelig verden.
Olav Hermod Kydland

Profeten Jona – et budskap for vår tid Jona’s bok er på flere måter aktuell i vår tid. Først og fremst gjelder det budskapet om dom og undergang for alle som vender Gud ryggen – “for denne verdens gud har forblindet de vantros sinn” (2 Kor. 4,4).
Jon Olav Østhus
Nyt Livs bNyt Liv 22/3lad 2022-nr.3 - PDF format.

Guds vej – eller selvets?- - Ingen nye metoder, ideer eller teknikker fører frem. De kan skabe begejstring og opmærksomhed, men de skuffer og efterlader mennesket tomt. -   
Hans Erik Nissen

Jeg skammer mig ikke
  -- Det er med tanke på sin forkyndelse af evangeliet i Rom, Paulus siger dette. Han havde erfaret, at for denne verdens visdom var ordet om korset en dårskab.
Martinius Svaabec

Jo, det kan jeg godt tale med om - - Da jeg var færdig med at takke Gud, var der gået en times tid. Senere på dagen gjorde jeg det samme igen, og jeg sang stille et par lovsange.
Bibelsk Tro
Bibelsk Tro nr. 5 2022

Ordet, sangen og bønnen
Ubesvarte bønner kan ofte bli et tankekors. Hvorfor svarer ikke Gud? Om ikke Gud svarer med en gang, så hører han likevel bønner.
Olav Hermod Kydland

Når samfunnet rakner     Norge er ikke lenger en nasjonalstat. De tradisjoner, leveregler og verdier som de kjente fra før, er blitt erstattet av det globale og multikulturelle samfunn.
Per Haakonsen

Å følge etter Jesus . Hvetekornet legges i jorden. Det skal dø, men gjennom kornets død blir det til liv og mangfoldig frukt.
Per Bergene Holm /i>
Nyt Livs bNyt Liv 22/2lad 2022-nr.2 - PDF format.

Ønsker du at ligne Jesus?- - For Jesu Kristi skyld har jeg lov til hver dag at sige: Jeg er død fra synden. Det skete langfredag. Nu lever Kristus i mig (Gal 2,20). -   
Hans Erik Nissen

Bileams vej
  -- Går vi til Guds ord med en målsætning om at få Gud til at sige noget andet end det, vi allerede har hørt og erkendt som sandheden, så er vi inde på falskhedens vej.
Mikkel Vigilius
Korset i kristenlivet - - Vil de kristne ikke markere i liv og færd, at de ikke lever som verdens børn, så vil kristendommen forsvinde fra det gamle ”kristne” Europa.
Bibelsk Tro
Bibelsk Tro nr. 4 2022

Hva er sannhet?
Slik Gud i begynnelsen skilte mørke fra lys, slik skiller han i sitt ord mellom sannhet og løgn, ondt og godt, rett og galt.
Per Bergene Holm

Mektig livsforvandlende møte! (Jes 6,1-13) – Gud sa ikke at de ville ta skade av å ete av treet – men dø! Du som måtte forkaste Guds ord – prøv å komme utenom det! – konsekvensen av å forkaste Guds ord!
Einar Kristoffersen

Helvete – Guds Flammende Vrede  - Helvete har ingen utløpsdato. Det er ikke lenger håp om frelse for dem som er der. Ja, de kan ikke engang håpe på å bli utslettet. Pinen forutsetter dag og natt uten opphør, i evighetenes evigheter.
Peter Olsen
Nye bøger - Nyt Livs Forlag 2022

Jesus er Guds ord
Jesus er Guds Ord
Af Filip Hjorth Kofod
En andagts- og refleksionsbog over Salmernes Bog. Det er ikke en traditionel andagtsbog, men nærmere en nedfældelse af forfatterens personlige udbytte af sin læsning af salmerne. .
Kan købes hos Nyt Livs Forlag eller modtages via medlemskab i Luthersk Missions Bibelskoles Elevforening.   - 239 sider / 175 kr.

Genkomst Fra opstandelsen til Hans genkomst
Af D.A. Carson
Den er først og fremmest skrevet som en kristen brors formaning og opmuntring
Bogen kan købes hos Nyt Livs Forlag eller modtages via medlemskab i Luthersk Missions Bibelskoles Elevforening.
40 sider / 30 kr.

Tro,håb og kærlighed Tro, håb og kærlighed
Jakob Rahbek
Et bibelstudiehæfte over tro, håb og kærlighed i hhv. Matthæus,- Markus- og Johannesevangeliet.
Bogen kan købes hos Nyt Livs Forlag (eller modtages via medlemskab i Luthersk Missions Bibelskoles Elevforening.
46 sider / 30 kr.

Den Kristne Tro - VIDEO-serie -
v/ Mikkel Vigilius - Nyt Liv

den kristne
                tro
Den kristne tro (1) Om den kristne tros indhold.
Den kristne tro (2) Om den Gud, vi alle ved om.
Den kristne tro (3) Om religiøsitetens blinde vej
Den kristne tro (4) Om Guds tale i naturen og samvittigheden
Den kristne tro (5) Om nødvendigheden af kristen mission.
Den kristne tro (6) Om Guds mål med Bibelen
Den kristne tro (7) Om den kristne tros grundlag.
Den kristne tro (8) Om samlingen af det Gamle Testamente
Den kristne tro (9) Om samlingen af det Ny Testamente
Den kristne tro (10) Om Bibelens inspiration afsnit 1.
Den kristne tro (11) Om Bibelens inspiration afsnit 2
Den kristne tro (12) Om Bibelens inspiration afsnit 3
Den kristne tro (13) Om Bibelens inspiration afsnit 4
Den kristne tro (14) Om Bibelens troværdighed afsnit 1.
Den kristne tro (15) Om Bibelens troværdighed afsnit 2
Den kristne tro (16) Om Bibelens troværdighed afsnit 3
Den kristne tro (17) Om det historisk kritiske bibelsyn.
Den kristne tro (18) Om det konservative og det ortodokse bibelsyn
Den kristne tro (19) Om sunde principper for fortolkning af Bibelen afsnit 1
Den kristne tro (20) Om sunde principper for fortolkning af Bibelen afsnit 2
Den kristne tro (21) Om sunde principper for fortolkning af Bibelen afsnit 3
Den kristne tro (22) Om sunde principper for fortolkning af Bibelen afsnit 4
Den kristne tro (23) Om sunde principper for fortolkning af Bibelen afsnit 5
Den kristne tro (24) Om sunde principper for fortolkning af Bibelen afsnit 1 . Princip 10
Den kristne tro (25) Om Bibelen som værn mod vranglære 
Den kristne tro (26) Om bekendelserne som værn mod vranglære
Den kristne tro (27) Om luthersk lære og de andre kirkesamfund:
Den kristne tro (28) Om religionernes gudsopfattelser: 
Den kristne tro (29) Om den treenige Gud i GT:
Den kristne tro (30) Om den treenige Gud i NT:
Den kristne tro (31) Om Guds eksistens og den frelsende tro
Den kristne tro (32) Om kendskabet til Guds væsen og egenskaber. 
Den kristne tro (33) Om Guds hellighed.
Den kristne tro (34) Om Guds retfærdighed.
Den kristne tro (35) Om Guds kærlighed.