Shafan

Velkommen til Shafan  

Shafan, som jvf.
2. Kong.22,10 læste lovbogen op for kong Josija, ønsker at pege på de gamle stier.
Med denne hjemmeside ønsker jeg udfra artikler, udpluk fra bøger og div. indlæg at bringe budskabet om Guds Hellighed - Guds Lov - og frelsen i Jesus Kristus - evangeliet - frem af den tåge, der indhylder en stor del af det kristne Danmark.
 - Siderne bygger på et evangelisk/luthersk bekendelsesgrundlag.
Dette siger Herren:
" ... spørg efter de gamle stier .. "
Jer.6,16
Alle artikler og lydfiler ligger som tabel på ny.shafan.dk -  
lydfiler også på lyt.shafan.dk - kan ses på de forskellige medier.

1
  Behold os, Herre, ved dit ord
trods dine fjenders løgn og mord,
som styrte vil fra tronen ned
din Søn, vor drot i evighed!

  2
Bevis din magt, o Jesus Krist,
som alle herrers herre est,
beskærm din arme kristenhed,
dit navn til pris i evighed!

3
Vor trøster god, Gud Helligånd,
forén Guds folk i fredens bånd!
Stat med os i vor sidste nød,
led os til livet fra vor død!


Martin Luther 1542. Dansk 1556.
N.F.S. Grundtvig 1837. H.S. Prahl 1888.


Bibelstudieserie over profeten Hoseas - Guttom Raen  - Bibelsk Tro 1992-94

Profeten Hoseas - Leksjon 1

Profeten Hoseas - Leksjon 2 - 1,2-2,1 - Hoseas' ekteskap og familie som «lignelser»

Profeten Hoseas - Leksjon 3 - 2,2-23: - Ørkenvandring - og veien tilbake
ANDAGT
Bibelvers

Rom 10,8
  »Ordet er dig nær, i din mund og i dit hjerte (nemlig det troens ord, som vi prædiker).« Rom. 10,8.

Troen er et helt personligt tillidsforhold til Jesus. Det er med denne tillid som med al anden tillid: den må skabes og gives. Vi kan ikke kommandere vort hjerte til at fatte tillid.

Dette er en dagligdags oplevelse. Vi møder mennesker, som vi ikke er i stand til at have tillid til, og vi siger til os selv: Nu må jeg tage mig alvorligt sammen og prøve at have tillid til dette menneske. Men det nytter ikke.

Hvis derimod et menneske er det, vi kalder tillidvækkende, behøver vi blot at se dette menneske, høre det og være sammen med det, så er tilliden der.

Sådan er det netop også i vort forhold til Jesus. Han er i sandhed tillidvækkende. Troen kommer ved at se på ham, høre ham og være sammen med ham.
Men hvor finder jeg ham?

Her vidner retfærdigheden af tro for os - vi kunne også sige, at her vidner den sande kristendom: »Sig ikke i dit hjerte: hvem vil stige op til Himmelen (nemlig for at hente Kristus ned)? eller: hvem vil stige ned i afgrunden (nemlig for at hente Kristus op fra de døde)? Hvad siger den da? Ordet er dig nær, i din mund og i dit hjerte (nemlig det troens ord, som vi prædiker).« Rom l0,6-8.
Tænk ikke hid og did eller op og ned, hvordan du skal få fat i Jesus! Han er kommet ned fra Himmelen, og han er stået op igen fra de døde. Og han er dig meget nær: han er i det ord, der taler om ham!
Når du omgås ordet om Jesus, omgås du ham selv. Da vækker han selv tillid i dit hjerte!

Så enkelt er det, siger Guds ord.

Andagt af Øivind Andersen
VED KILDEN
DANSK LUTHERSK FORLAG 1978

Profeten Hoseas - Bibelstudieserie - 3/9
Guttorm Raen - Bibelsk Tro 1993/3
Løftet om bønnhørelsen er knyttet sammen med frelsen: «på den dag». Dette, sammen med det at det er Herren som sier det, viser hvor pålitelig det er. Samtidig minner det om at vi ikke må løsrive dette med bønn og bønnhørelse fra frelsens samfunn med Kristus.

Profeten Hoseas - Bibelstudieserie - 2/9
Guttorm Raen - Bibelsk Tro 1993/1
«Ikke mitt folk». Dette peker på en tredje side av dommen over synd: De som vender seg bort fra Herren, kan ikke være hans folk. Det hjelper ikke om de forsøker å kalle ham til hjelp - han vil ikke være deres Gud.
Profeten Hoseas - Bibelstudieserie - 1/9
Guttorm Raen - Bibelsk Tro 1992/1
Dette bibelstudiet har til hensikt først og fremst å få fram budskapet i de bibelske tekster, og vise hvilken betydning dette har også for oss i dag. - Er Bibelen Guds åpenbarte ord til oss, og den eneste absolutte norm for lære og liv, er det for det første nødvendig å kjenne til hva den sier.
Gamle brønner og gamle murer
Dag Risdal - Bibelsk Tro 1996/1
I en forstand er det også en kristens oppgave å «gjenta» det som er fra begynnelsen: det vil si å forkynne Guds Ord, vitne om Jesus, gjenopprette Guds Ords autoritet, gjenreise de nedbrutte murer, sette portene i stand og grave opp igjen de gamle brønner.
Kopivarer
Andreas Michelsen
Når Jesus bliver borte er vi hurtige til at finde en erstatning, en kopivare, og sådan har det altid været, når hyrdens røst ikke høres.

Menneskene som vandrer i mørket skal se et stort lys
Af Gunnar Nilsson - Bibelsk Tro nr.6 2021
En Frelser er født Og for den som vandrer i mørket, det mørket som la seg over oss i Edens hage. Syndens og dødens mørke er for den et budskap om glede.Jeg forkynner dere en stor glede – en glede for alt folket. I dag er det født dere en frelser, som er Messias, Herren – i Davids stad.

Vi er helbredt! - (Es 53,1-6)
Winrich Scheffbuch - Wer Jesus hat, hat das Leben
Den, der søger Gud, må blive stående ved den korsfæstede Jesus. Der åbner Gud sit hjerte for os. Intet andet sted har han talt så klart.
Frygt ikke
Niels Ove Vigilius - Bibelsk Tro nr.6 1994
Den eneste mulige befrielse fra frykten er den engelen forkynte for hyrdene julenatt: «Frykt ikke! For se, jeg forkynner dere en stor glede - en glede for alt folket. I dag er det født dere en frelser, som er Messias, Herren - i Davids by.


Indtil dagen gryr - andagt
Øivind Andersen - VED KILDEN
Morgenstjernen varsler altid solopgang. Det løfte, Gud har givet os om Jesus, varsler Jesu genkomst. Disse bibelvers er skrevet til trøst for hjælpeløse kristne.
Herrens stier... Sl 25,10
Hans Erik Nissen - ét er nødvendigt"
På de trange, mørke stier møder han dig med godhed og troskab. Du kan ikke se det i dag, men i Herrens time skal dine øjne åbnes.
EN BESTANDIG NÅDE
C.O.Rosenius - SAMLEDE SKRIFTER II

»Gud er lys, og der er slet intet mørke i ham. Hvis vi siger, vi har fællesskab med ham, og dog vandrer i mørket, så lyver vi og gør ikke sandheden. Men hvis vi vandrer i lyset, ligesom han er i lyset, så har vi fællesskab med hverandre, og Jesu, hans søns, blod renser os fra al synd.« 1. ]ohs. 1, 6-7.
Korsfæstet med Kristus - til sejr
Af Øivind Andersen - Livets brød
Gud har sendt en stedfortræder, og siden den dag anser han mig for at være død. Hvis jeg nu virkelig begynder at tro dette, at én er død i alles sted, kan jeg vidne, at jeg er korsfæstet med Kristus! Gør jeg ikke det, ringeagter jeg Guds nåde.

Jesus som forbillede og stedfortræder
Olav Valen-Sendstad
Det hellige og rene, det fuldkomne liv, som lov og profeter maler og skildrer for vores øjne, som et retfærdigt og velbehageligt liv for Gud - denne retfærdighed er nu åbenbaret uden loven, uden vore gerninger, uden vort stræb, uden vor lydighed. Den er åbenbaret ved troen på Jesus, ham der er vor retfærdighed for Gud.
Himmel på jord?
Hans Erik Nissen - Bibelsk Tro 4/1995
Falsk lære er altid farlig for troen. Ofte kommer den i lysende klæder. Dit naturlige menneske fryder sig og føler det nye budskab som en befrielse. Den falske lære virker som den forkyndelse, der har været behov for i årevis, og mange føler sig skuffede over, at ikke alle kristne er lige begejstrede.
Ansvaret for din brors sjel
C.O.Rosenius - "VEILEDNING TIL FRED"
Hvor kilden er, flyter det levende vann sunt og vederkvegende til dem som er omkring. Men der det ikke er noen kilde, arbeider man forgjeves på å kalle livets vann fram.
Fundet - Luk 15,1-10
Af Frank Jscobsen - "Til tro på Jesus"
Hvor jeg forstår disse toldere og syndere, som holdt sig nær til Jesus for at høre ham. Der er kraft i det. Der er en hellig Ånd i det. Der er en salig vished. Her har tolderes og synderes sjæl haft det godt. Men fred for mennesker får denne tro ikke.
Salig er de fattige i ånden, for Himmeriget er deres - Andagt
Martin Luther - SÅ FAST EN BORG
Hvis vi virkelig er kristne og tror, at Jesu ord er sandhed, så må det, han siger her, jo bevæge os dybt. Men der er ingen, der rigtigt lægger mærke til, hvem det er, der siger det, og endnu mindre, hvad han siger. Man lader det gå ind ad det ene øre og ud ad det andet uden at tænke videre over det og tage det til hjerte.
Pinsen i lys af Det Gamle Testamente
Af Mikkel Vigilius - NYT LIV 1-2020
Helligåndens gerning er altid kendetegnet ved, at vi afsløres som syndere og oprørere, der må frelses af Guds nåde alene. Målet for Åndens gerning er at herliggøre Jesus for os som vores frelser (Joh 16,14).
BODS-OG BEDEDAG - Nådens dør er åben - endnu
Carl Fr. Wisløff - SÅDAN ER JESUS
I dag bydes vi ind gennem en åben dør - nådens dør. Men døren vil ikke altid være åben. Jesus siger, at der kommer et tidspunkt, da husbonden rejser sig og lukker døren. Da kommer nogle og siger: »Herre! luk op for os!« Men da skal han sige til dem: »Jeg ved ikke, hvor I er fra. Gå bort fra mig, I, som øver uret.«
Prøv mig, Herre - (Sl 26,2)
Martin Luther - SÅ FAST EN BORG
David vil rystes og knuges, for at gamle Adam skal dræbes og ikke rejse sig igen. David vil, at Gud skal lutre ham, som en guldsmed lader sølvet gå igennem ilden, smelter det og derved lutrer og renser det.
Vitne om Jesus
Ludvig Hope - HJELP TIL FRED
En kristens liv er det sterkeste og klareste vitnesbyrd et menneske kan bære fram om Frelseren. Det er også til størst ære for ham og griper dypest i de verdslige mennesker, nå mer enn før. For etter hvert som kunnskapen og den kritiske sans vokser, lærer folk å sette kjensgjerningene høyere enn ord.
Seierstroen på Herrens dag
Dag Risdal - Jesus kommer
Satans våpen er løgn, hykleri og fristelser. Jesu våpen bestod i at han tok bort skyldbrevet- og dermed ble det en seier over synden og over Satan, for den som har tatt sin til?ukt til Frelseren. Hermed er det i virkeligheten trukket en linje helt frem til Herrens dag. «For vi har fått del med Kristus, så sant vi inntil enden holder fast ved den første, fulle visshet» (Heb 3,14) Vi kjenner Bibelens Jesus på sårmerkene, og slik må det være for oss hele veien Joh 20,19-20)!
Jesus Kristus - nådestolen
Norvald Yri - Bibelsk Tro 1993/2
Er du innenfor der blodet gjelder? Følelsene kunne være ulike hos israelittene inne i husene da Guds vrede gikk forbi. Slik i dag også: Noen kan kjenne seg sterke, andre svake. Noen har gode følelser, andre sliter med sitt følelsesliv. Men det avgjørende er å være i Kristus - at han gjelder for deg fremfor Guds hellige åsyn.
Nyttig og unyttig tro
Kristoffer Fjelde -  Bibelsk Tro nr.2 1995
Dersom Kristus ikke er oppstått legemlig, er troen bare tom og unyttig, «blottet for all frelsende kraft» (Odland). Da er du fremdeles i dine synder, dvs. dine synder er ikke betalt eller sonet.
Forkynnelsens vei og avveier Apg 20,26-32
Dag Risdal - Bibelsk Tro nr 1 1993
Det er altså ikke tilstrekkelig med en overfladisk appellforkynnelse i ny og ne, men over lengre tid er det nødvendig med en evangeliesentrert dybde-forkynnelse - med Kristus i sentrum. «Liksom dere altså mottok Kristus Jesus som Herre, så vandre i ham, så dere er rotfestet og blir oppbygget i ham og faste i troen, således som dere har lært, rike på den med takksigelse» (Kol 2,5-6).
Forklædning eller klædning
Af Erik Trans - Bibelsk Tro nr.1 1994
Det var Guds Ord, der ramte Akab. Forklædningen holdt ikke. Det Herrens Ord Akab ikke havde bøjet sig for, ramte ham nu til død og undergang.
Nyt Livs bNyt Liv
       21/3lad 2021-nr.3 - PDF format.

Du er elsket! -  Om julens årsag og betydning: Du er ikke bare støv!  Det blev jul på jord. Jesus kom. Frelseren kom.  
Hans Erik Nissen

Ikke gøre - men høre
  -- Hvordan er det da muligt at blive frelst? Det er det ved at høre et budskab om noget, som Jesus allerede har gjort for at bjærge os hjem til Himlen.
Ove Eikje
Guds kraft - Guds ord og Jesus Kristus er ét. Ved Ordet og troen bor Jesus i vore hjerter (Ef 3,17). Ved Ordet og troen er vi forenede med Jesus (Joh 14,23).
Olav Valen-Sendstad
Bibelsk Tro
Bibelsk Tro nr. 6 2021

Menneskene som vandrer i mørket, skal se et stort lys
En Frelser er født Og for den som vandrer i mørket, ... Syndens og dødens mørke er for den et budskap om glede.
Gunnar Nilsson

Jesus er kommet som et lys til verden ”Jeg er verdens lys”, sa Jesus. Dette lys avslører syndens bedrag og farer. Det viser oss vår virkelige tilstand, at vi av naturen elsker mørket.
Axel Remme

Gud utsletter dine synder Den tåken og skyen som dekker synden, er Jesu Kristi blod. Det blodet har dekket, er renset for all synd. Det er ikke mer synd tilbake.
Hans Erik Nissen
Nyt Livs bNyt Liv
       21/2lad 2021-nr.2 - PDF format.

I må ikke være bekymrede
- - Hver dag jeg lever på denne jord, får jeg lov til at vende mig mod Herren  -                     Hans Erik Nissen
Min nåde er dig nok  -- Du bliver ren og retfærdig for Gud uden gerninger (Rom 4,5)!
Olav Valen-Sendstad
Troens skjold - - Når jeg i troen stiller Jesus mellem mig og Satans pile, er jeg helgarderet, og alle hans pile preller af på Jesus.                                                       Peder Mikkelsen 
Bibelsk Tro
Bibelsk Tro nr. 5 2021

Er Jesus sannheten?
Er det mulig å tro på Jesus uten å tro på hans ord, uten fullt ut å ta på alvor hans utsagn og hans apostlers utsagn?
Af Per Bergene Holm

Korsfestet med Kristus - til seier Det verste for alle ærlige kristne er ikke den synd vi har gjort, heller ikke det vi har forsømt, men det som vi er i oss selv.
Øivind Andersen

Guds tanker og veier Lærer du lydighet av det du lider? Takker du ham for hans tanker og veier? Takker du for alt?
Lars Fossdal
Nye bøger - Nyt Livs Forlag 2021

SE JEG GØR ALTING NYT
Se, jeg gør alting NYT
Af Svend Åge Jacobsen
Bogen er en grundig, sammenhængende og opbyggelig gennemgang af hele Johannes’ Åbenbaring.
Kan købes hos Nyt Livs Forlag eller modtages via medlemskab i Luthersk Missions Bibelskoles Elevforening.
187 sider / 125 kr.

Jeramias Tåreprofeten Jeramias
Af Peter Olsen
I “Tåreprofeten Jeremias“ åbnes Jeremias’ bog for os og viser, hvorfor den er aktuel for os også i dag.
Bogen kan købes hos Nyt Livs Forlag eller modtages via medlemskab i Luthersk Missions Bibelskoles Elevforening.
183 sider / 125 kr.

Våg derfor Våg derfor
Philip Wren
Der er ét ord, der går igen i Bibelens budskab til de kristne, der lever under de sidste tiders trængsler og fristelser. Det er, at vi er kaldet til at våge.
Bogen kan købes hos Nyt Livs Forlag (eller modtages via medlemskab i Luthersk Missions Bibelskoles Elevforening.
67 sider / 40 kr. - (5 stk 100 kr)

LOVSANGSTONER LOVSANGSTONER 
Lovsangstoner er Nyt Livs sangbog. Den indeholder det enkle vidnesbyrd om livet med Jesus og himmelhåbet, vi har i ham. Den indeholder et kald til omvendelse og tro.
Den nye udgave af Lovsangstoner indeholder 537 sange, og den kan købes som almindelig sangbog med formatet 10,5 x 15,5 cm eller som melodibog i formatet 15,7 x 23,2 cm.
Sangbogen bestilles ved henvendelse til Nyt Livs Forlag på svag@info.dk eller tlf. 2341 5591. Sangbogen koster 200 kr. + forsendelse og melodibogen 250 kr. + forsendelse.
Den Kristne Tro - VIDEO-serie -
v/ Mikkel Vigilius - Nyt Liv

den kristne tro
Den kristne tro (1) Om den kristne tros indhold.
Den kristne tro (2) Om den Gud, vi alle ved om.
Den kristne tro (3) Om religiøsitetens blinde vej
Den kristne tro (4) Om Guds tale i naturen og samvittigheden
Den kristne tro (5) Om nødvendigheden af kristen mission.
Den kristne tro (6) Om Guds mål med Bibelen
Den kristne tro (7) Om den kristne tros grundlag.
Den kristne tro (8) Om samlingen af det Gamle Testamente
Den kristne tro (9) Om samlingen af det Ny Testamente
Den kristne tro (10) Om Bibelens inspiration afsnit 1.
Den kristne tro (11) Om Bibelens inspiration afsnit 2
Den kristne tro (12) Om Bibelens inspiration afsnit 3
Den kristne tro (13) Om Bibelens inspiration afsnit 4
Den kristne tro (14) Om Bibelens troværdighed afsnit 1.
Den kristne tro (15) Om Bibelens troværdighed afsnit 2
Den kristne tro (16) Om Bibelens troværdighed afsnit 3
Den kristne tro (17) Om det historisk kritiske bibelsyn.
Den kristne tro (18) Om det konservative og det ortodokse bibelsyn
Den kristne tro (19) Om sunde principper for fortolkning af Bibelen afsnit 1
Den kristne tro (20) Om sunde principper for fortolkning af Bibelen afsnit 2
Den kristne tro (21) Om sunde principper for fortolkning af Bibelen afsnit 3
Den kristne tro (22) Om sunde principper for fortolkning af Bibelen afsnit 4
Den kristne tro (23) Om sunde principper for fortolkning af Bibelen afsnit 5
Den kristne tro (24) Om sunde principper for fortolkning af Bibelen afsnit 1 . Princip 10
Den kristne tro (25) Om Bibelen som værn mod vranglære 
Den kristne tro (26) Om bekendelserne som værn mod vranglære
Den kristne tro (27) Om luthersk lære og de andre kirkesamfund:
Den kristne tro (28) Om religionernes gudsopfattelser: 
Den kristne tro (29) Om den treenige Gud i GT:
Den kristne tro (30) Om den treenige Gud i NT:
Den kristne tro (31) Om Guds eksistens og den frelsende tro
Den kristne tro (32) Om kendskabet til Guds væsen og egenskaber. 
Den kristne tro (33) Om Guds hellighed.
Den kristne tro (34) Om Guds retfærdighed.
Den kristne tro (35) Om Guds kærlighed.