skrevet
-
Shafan
Dette siger Herren:
" ... spørg efter de gamle stier .. "
Jer.6,16

Jesus er min  (Digtsamling)
Af Leila Drachmann Vigilius, Hillerød1)  Jesus er min og jeg tilhører Gud
For mig har han opfyldt alle bud
Hans hellige liv er blevet mit liv
Min synd er slettet fra lovens arkiv
Døden har slet ingen krav på mig
Og som dit barn må jeg komme til dig


2)  Jesus er min, alt har jeg i hans blod
himlens skatte han for mig forlod
I dåben blev hans død også min død
Hans opstandelse mit livs evige glød
Han kender mig, og kalder mig for sin
jeg må proklamere, Han er også min


3)  Jesus er min, i evighed min pryd
Hans stemme er sjælens hyrde-lyd
Han løfter mig op på sin stærke skulder
Han bærer mig gennem livets huller
Når jeg er ganske svag og dybt såret
Har Han forbundet mig og kærligt båret

4)  Jesus er min, findes noget større
Lad aldrig den glæde for mig hentørre
Lad hjertet brænde efter dig med længsel
Før du mig ud af mit jordiske fængsel
Gå mig aldrig forbi, når du kommer
Led mig til himlen og den evige sommer

Webmaster, Andreas Michelsen

Forside: www.shafan.dk

skrevet Bibeltekster er hentet fra den autoriserede oversættelse, 
© Det Danske Bibelselskab 1992  og kan læses på BibelenOnline