skrevet
-
Shafan
Dette siger Herren:
" ... spørg efter de gamle stier .. "
Jer.6,16

Til dig o far jeg søger henDigtsamling
Af Leila Drachmann Vigilius, Hillerød
  Melodi: Ja engang mine øjne skal

1) Til dig o far jeg søger hen, har brug for dine ord
Jeg kæmper dagligt med min synd, så dybt den i mig bor.
Fortvivlet mærker jeg min trods
Den er mit hjertes lænkeklods
Jeg længes efter at bli’ fri
Fra dette tyranni


2) Forbedring ser jeg intet af, men fald er hverdagskost
Frimodigheden svækkes, når jeg svigter på min post
Hvordan skal du ku’ bruge mig
Når synd er hvad jeg gi’r til dig
Mon him’lens skønne land jeg når
Og kronen af dig får


3) Tak Fader at du viser mig, hvordan min stilling er
At trods det jeg erfarer her, så er du ganske nær
Før verdens grundvold den blev lagt
Du udvalgte mig i din pagt
At blive frelst ved sønnen din
Hvis blod er livets vin


4) Så er der håb, så har jeg fred, for Jesus tog min sag
Hvad ej jeg kunne, gjorde han, nu har jeg Guds behag
Og ingen anklage mig når
Alene fred af ham jeg får
For Jesus han har købt mig fri
Fra dette tyranni


5) Halleluja hvor er det stort, at jeg har fred med Gud
Trods hvad jeg ser og mærker her, han elsker mig fuldt ud
Jeg står i Jesu herlighed
Som evig evig varer ved
Han ta’r min hånd, til ham jeg går
Hans sejrenskrans jeg får


Hvad er det, der tæller - (Digtsamling)
Af Leila Drachmann Vigilius, Hillerød1) Hvad er det, der tæller, når livet skal gøres op
Når livet går mod sin afslutning her på jord
Hvad er det, der sker, når hjertet siger stop
Når kroppen bliver næring for jordens flor


2) Hvad tænker du sker med det inderste af dig
Når du må slippe alt og møde døden alene
Hvad tænker du sker på død-skyggens vej
Når du med de døde må dig forene


3) Hvad tror du venter på livets anden side
Når dine øjne lukkes for allersidste gang
Hvad er livsnødvendigt at gøre i tide
Når du skal synge hverdagens sidste sang


4) Når mit liv går mod dødens kald og stemme
Og jeg skal slippe alt, der er mig kært på jord
Da er det Min far, der vil, at jeg skal være hjemme
Og forenes med alle, der på Jesus tror


5) Hos Gud er der vej ud af dødens rige
Og du er indbudt til at gå gennem livets port
I troen på Jesus, gøres alle mennesker frie
Og tilregnes livet ved det, han har gjort


5) Kald på Jesus, han kan frelse og redde dit liv
Du er hans dybe længsel og kærlighedsmotiv
Når du har Jesus, smager du aldrig døden
For i dødens nat møder du morgenrøden
Ja, Jesus kommer og løfter kærligt din ånd
Og sammen går I ind til livet hånd i hånd


Luk min mund
- (Digtsamling)
Af Leila Drachmann Vigilius, Hillerød1) Luk min mund mens jeg stadig er her på jord
At den ikke først lukkes ved dommens ord
Lad den gerning ske, at min mund bliver stum
Så evigheden ikke bliver fortvivlende grum
Gør mig tavs i mødet med dine bud og din dom
At jeg ikke bedrages og tror at jeg er from


2) Slå alt hvad jeg kommer med ud af mine hænder
Og frels mig fra mit eget, der øjnene blænder
Afdæk min skæbne, mens du stadig viser nåde
Så jeg aldrig må gå glip af din frelses-flåde
lad mine øre høre dit råb og dit kald
At jeg må modtage tilgivelse for synd og fald


3)Lad mig på dommens dag frimodigt kunne sige
Jeg ved, at jeg i dag må Komme ind i dit rige
For således elskede du verden og greb ind
Iklædte mig Jesus og rensede mit sind
Han er min frimodighed og evige dybe fred
Han har sonet alt, så du ej længere er vred


4) Om blot mine ord kunne beskrive min glæde
For det er mere end stort, jeg hos dig får sæde
Du elsker mig helt uden den mindste grund
Og stik imod al fornuft, er jeg et fund
Ja I dine øjne er jeg vidunderlig og skøn
For du ser mig i lyset af din ophøjede sønKom kære Jesus
- (Digtsamling)
Af Leila Drachmann Vigilius, Hillerød1) Kom kære Jesus og flyt mit blik hen på dig
Mind mit hjerte, om det du gjorde for mig
Rejs du mig op midt i fald og i synd
Fuldend dit værk, og din nåde forkynd
Lad mit hjerte gribe om korsets gåde
Send du sejrsglæde og prædik din nåde


2) Falder jeg i søvn, da råb, rusk mig vågen
Lad mig aldrig forblive i vildfarelses tågen
Lad min livsvej være styret af dit evige råd
Også hvis det fører mig i smerte og i gråd
Alt, du ser tjener til min frelse og fred
Læg du selv til rette og mit hjerte bered


3) Du er summen af mit hjertes dybe længsel
En dag bli'r jeg frigivet fra jordlivets fængsel
Men til den dag, du kalder og henter mig
Vil jeg takke for frelsen og frydes over dig
Jeg er iklædt Jesus, hans herlighed er min
Og tænk, han ønsker, den også skal bli' din


4) Ja kom lad os sammen træde frem for Gud
Bekende at vi har syndet mod alle hans bud
Lad ikke din nakke være stiv og ærekær
For intet vi kommer med, er det mindste værd
Men alt, hvad vi behøver, giver Gud os glad
For alene i hans søn, skænkes frelsens badVær nær min Gud og frelsesklippe - (Digtsamling)
Af Leila Drachmann Vigilius, Hillerød1) - Vær nær min Gud og frelsesklippe
Dit fuldbragte værk mig aldrig glippe
Vis mig hver dag dine dybe sår
At kampen mod synden stadig står
Ræk mig din trøst mod smerten stor
Den, som du rækker i dit levende ord
Skænk du igen mig frelsens håb
Vis mig alt det, jeg fik i min dåb

2) - Tal om dine sår og kærlighedskamp
Hvordan jeg vandt, da du blev ramt
Løft mit blik, når du tugter og elsker
Vis at ordet er mit sjæleanker
I Ordet forkynder du min virkelighed
At du kommer til i min skrøbelighed
Du alene opretholder mit liv
Jeg er i Kristus dit elskede motiv

3) - Vær nær min frelsesklippe mægtig
Du, min dommer og foresvarer vigtig
Overbevis mit hjerte om al min synd
Giv mig på Jesus glædessyn
Vis mig din hånd og dit sidesår
At din nåde gælder alle mine år
Ræk mig dit ord til hvile og trøst
Før mig til livet ved din hyrderøst

4) - Sæt mine fødder på den fast grund
Lad dit ord nå ned i hjertets bund
Frelser, lad mig aldrig rokkes bort fra dig
Så mit syn det ændres på dig og mig
Før mig i din time til de levendes land
Der, hvor jeg kan indtage livets vand
Hos dig er stilhed midt i orkanen
Jeg møder intet udenfor planen

5) - Jesus min dyrebare frelseskåbe
Korsets segl mærkede mig i dåben
Nu står du i himlen og vidner for Gud
At alle dine bud er opfyldt fuldt ud
For Jesus har betalt min syndegæld
Og det har skabt glædens kildevæld
Alting er herligt, for jeg hviler hos dig
Og en dag kommer du og henter mig

 Leila Drachmann VigiliusLad mit hjerte være bestemt af dine ord
  - (Digtsamling)
Af Leila Drachmann Vigilius, Hillerød1) - Lad mit hjerte være bestemt af dine ord
For i dem finder jeg vejen til, hvor du bor
Lad mit sind formes, så din vilje bliver min
For da vandrer jeg med min hånd i din

2) - Lad mine triste tanker finde hvile hos dig
For derved vendes mit blik væk fra mig
Lad mine øjne skue din eneste søn
For da hviler min sjæl hos min frelser skøn

3) - Lad min fortvivlelse blive forvandlet til håb
Da ved jeg, at du har hørt alle mine råb
Lad al menneskefrygt blive drevet på flugt
For da kan mit liv bære evighedsfrugt

4) - Lad modgang kalde mig ind i dine arme
For da ser jeg din plan og kærligheds varme
Lad min modstand mod dine ord falde
For det er kun i dem, jeg hører dig kalde

5) - Lad dit ord afsløre min synd og mine fald
For da møder de mig ikke i himlens hal
Lad mit hjerte blive renset helt i bund
For da står jeg på Jesu fuldbragte grund

 Leila Drachmann Vigilius


Din vej
Af Leila Drachmann Vigilius, Hillerød


1) Din vej for mig er altid trofast og kærlig
Din opdragelse og tugt er uundværlig
Du handler med mig, som du ser er bedst
Også når du sender tornadoens blæst
Alt, hvad, der gør ondt i mit liv og min krop
Har du ladet komme, skønt du kunne sige stop
Men jeg er leret i min Gud og faders hænder
Så jeg formes og hærdes i ovnen, der brænder
I mit liv har jeg alene med Gud min far at gøre
Og hverken død eller djævel kan mig nogensinde røre

2) Din røst kan buldre, brage og skræmme
Og dine ord brænde sjælen med sin flamme
Du møder mig med dommens ord og kald
For at vise mig min synd og tomme skal
Jeg har ikke krav på din godhed og nåde
Du kan retfærdigt klippe mine livstråde
Det er dig, der sidder på tronen, ikke mig
Dog agerer jeg ofte, som dommer, overfor dig
Men i mødet med dig bliver min mund lukket
Og drømmen om, at du ikke er streng, slukket

3) Det er forfærdeligt at falde i dine hænder
Uden at have Jesus, som du dig vedkender
Da møder jeg ingen Gud, der handler barmhjertigt
Men en dommer der straffer og gør det retfærdigt
Men jeg vil bekende og råbe fra alle tage
At jeg i Jesus er tilgivet synden - alle mine dage
Du er mig uendelig god, min klippe min borg
Og du bærer mig i dine arme, så jeg himlen når
Gudsfrygt er visdom og vej til himmelglæde
Her trøstes jeg for alle de tårer, jeg måtte græde

 Leila Drachmann Vigilius


Din ånd   (Digtsamling)
Af Leila Drachmann Vigilius, Hillerød1) Din Ånd kan jeg ikke tage af mig selv
Men den gives til mig i bytte for min gæld
For det eneste du ønsker at få fra mig
Er al min synd, der skiller mig fra dig
Mit sønderbrudte hjerte tager du imod
Og heler det igen ved korsets fod


2) Ja ved korset bliver min sjæl sat fri
Og ved korset gøres den fattige rig
Ja du tager selv mit stenhjerte ud
Og giver et nyt, der elsker dine bud
For kun det hjerte, som du indsætter
Kan gribe ordet om synden, du udsletter


3) Mit hjerte holdes sundt, ved dit evige ord
For ordet gør min frelser herlig og stor
Ja, Jesus er skatten mit hjerte har fundet
Og til hans hjerte er mit blevet bundet
Så længe han er min, vil mit hjerte slå
Og jeg skal med ham ind i himlen gå


Mørkets smerte
Af Leila Drachmann Vigilius, Hillerød


1) Mit skrig klemmes sammen inde i min krop
Det gør ondt, og smerten tager ikke stop
Fra maven og helt op til mit hjertes kamre
Mærker jeg, hvordan sjælen den jamrer
Min bevidsthed forsvinder ind i natten sort
Og træder ind gennem depressionens port
2) I mørkets nat må jeg gå på skarpe glas
Jeg skriger højlydt for sårene gør Nas
Min hud ryger af i store stykker og flager
Og min krop gives medicin, som den ikke optager
Jeg står stille mens livet stadig ruller
Som en tilskuer der ser gennem kighuller
3) Jeg har mødt mørkets bundløse bund
Og alligevel støder fortvivlelsen ikke på grund
Og selvom livet er Guds gode gave til mig
Må jeg kæmpe imod at søge dødens vej
Det eneste jeg ser og mærker i mit sind
Er det tunge, der ikke flyver væk med vind
4) Men i denne tilstand møder jeg en ny verden
Her regerer kongernes konge al færden
Jeg ser, at hyrdens blik er rettet imod mig
At han går foran, baner og jævner min vej
Jeg er nu genstand for kongens omsorg
Han bærer mig til sin himmelske kongeborg
5) For midt i sorg, fortvivelse og smerte
Drager hyrden omsorg for mit knuste hjerte
Han har taget min hånd, sat livet på spil
Fordi han elsker mig og fordi han vil
At min trøst og glæde ikke er på jord
Men i himlens lyse hjemland, hvor han bor

 Leila Drachmann Vigilius


En ubehagelig gæst
Af Leila Drachmann Vigilius, Hillerød1) Jeg kender en gæst, der ikke er rar at have boende
Det er en gæst, der bor hos alle troende
Han giver store indre brydninger i sjælen
Hans opførsel er falsk og altid farlig kælen

2) Gæsten er god til at manipulere sjælelivet
Han bytter op og ned på det, sandhedsgivet
Han kan få det sorte til at skinne som guld
Men han har alene munden fuld af uld

3) Faktisk bor gæsten i alle menneske- hjerter
Her får han det onde til at ligne desserter
Hans tilstedeværelse er hjertets store problem
Han forvolder samvittigheden dødbringende eksem

4) Denne Adamsgæst er umulig at smide på porten
Han bliver hængende med sin buldren og torden
Først den dag, hvor hjertet ikke slår
Erkender han sit nederlag, så han for altid går

5) Den dag bliver mit ondskabshjerte endelig sat fri
Jeg skal aldrig mere lyde hans fristeri
Den dag skal kun mit nye kødhjerte banke
Jeg er frelst ved Jesu korsdødsplanke

 Leila Drachmann Vigilius


Mig
Af Leila Drachmann Vigilius, Hillerød1)  Jeg er så helt igennem materialistisk
Og ganske skræmmende dybt egoistisk
Jeg kredser om mig selv og det, der er mit
Jeg er gjort af selvtilstrækkelig granit
Mit indre omnipotente hjerte Fortier,
hvad jeg forvolder af smerte

2)  Jeg er blevet bidt i hjertet af en slange
Det er noget jeg ved, og det gør mig bange
Giften ødelægger hjertes sande tale
Infiltrerer klarheden med løgne fatale
Hjertet er blevet mørkt og bidende koldt
Jeg er syndeafhængig som en drukkenbolt

3)  Fra hjertet kommer min ødelæggende egoisme
min tilbøjelighed til overfladisk moralisme
Jeg kan ikke ændre hjertets fordærv
Det er et absolut nytteløst erhverv
Jeg behøver en hjertetransplantation
En frelser der tager frelsesaktion

4)  En frelser, der vil fri mit formørkede indre
En udenfor mig, ja intet mindre
En frelser, der villigt bytter plads med mig
En frelser, der har banet en frelses vej
En frelser, der trofast holder ud med mig
Selvom jeg ofte går syndens vej

5) Tak Jesus, min faste klippegrund stor
Du renser mit hjerte for det, der bor
Intet mangler med dig ved min side
Jeg er frelst og kan det med sikkerhed vide

Navnet jeg elsker (Digtsamling)
Af Leila Drachmann Vigilius, Hillerød1) Jeg kender et navn, hvis lige ikke findes
Det bæres af min frelser og hellige Gud
Gennem det navn kan det evige liv vindes
For han har opfyldt alle lovens strenge bud

2) Jesus er navnet, jeg elsker over alle navne
For han har fjernet min skyld og min skam
Jeg ved, at han døde for at kunne favne
Og bringe mig ren og herlig for Gud frem

3) Jeg vil prise min Herre Jesus for nåden
Ja han er min sjæls klippegrund stor
Han har løftet mig op i frelsesbåden
Givet mig borgerskab i himlen, hvor han bor

4) På jorden går jeg som fremmed i landet
I mit hjerte lever længslen efter mit hjem
Jesu fodspor går foran mine i sandet
Og jeg ender i himlen, når blot jeg følger dem

5) Så selvom jeg falder i syndens arme
Og min herlighed intet menneske ser
Så har Gud dog iklædt mig sønnens varme
Og ser hans herlighed og ikke min synd mer'

6) Så har jeg fred med Gud alle livets dage
Om jeg føler mig nok så syndig og ond
Frelseklippen uden for mig Gud han lagde
Så jeg kun kan takke Gud med min mund
 Leila Drachmann Vigilius
Share on Facebook


Frafaldets vej
Af Leila Drachmann Vigilius, Hillerød1)  Jeg ved, at jeg må forlade vejen, hvorpå jeg går
At den kun fører til smerte, og dybe sår
Jeg ved, at jeg må give slip, og skifte retning
At min drøm straks må sendes til sletning
Syndens vej er dragende og lokkende
Og dens magt er stærk og farlig voksende


2)  Jeg mærker hvordan min modvilje stiger i brystet
Og kendte du mine tanker, ville du blive rystet
Jeg har ikke lyst til at slippe syndens centrum
At miste noget kært og sætte punktum
Men synden river, flår Jesus ud af mit hjerte
Han kan ikke bo der, sammen med det forkerte

3)  Min angst stiger for helvedets rædsler
At jeg skal møde Gud uden min frelser
For det ene ved jeg er virkeligheden sand
Jeg behøver Jesus for at nå himlens land
Så jeg må komme til Guds ord og høre på ny
Søge ind til ham, som skænker synde ly

4)  Jeg ved, at hos Gud findes nåde og ny begyndelse
At jeg finder freden gennem Ordets forkyndelse
Jeg vil nå himlen, mit livs hjem og mål
Så jeg kaster alle mine drømme på opgørs-bål
Intet er værd, hvis jeg uden Jesus skal dø
Han, som har frelst mig fra helvedes sø
5) Derfor kommer jeg til din nådetrone min Gud
Bekender, at jeg igen har brudt dine bud
Tilgiv mig, og forny mig i troens glæde
Lad din evige nåde bryde syndens kæde
Tak at Jesus står i himlen for din trone
At han fremholder sine hænder med sejrstone
Midt i min kamp, er Han min retfærdighed
Han Skjuler min synd og min elendighed
Strål af glæde
Af Leila Drachmann Vigilius, Hillerød1) Se hen til mig og strål af glæde
Lad ikke dine tårer kinderne væde
Altid har jeg din sag for øje
Lad dig med dette løfte kun nøje
Jeg har ikke travlt, men har nok af tid
Jeg venter, vil lære dig trostillid
Jeg ønsker, at du skal kalde på mig
At jeg må komme til og frelse dig
Erkend, at du er fortabt uden mig
Og jeg, som er Gud, vil komme til dig

2) Se hen til mig og strål af glæde
Jeg er helt nær og kærligt tilstede
Det, du kæmper med, er i min hånd
Jeg vil selv føre dig ved min ånd
Jeg har skabt dig og kender dit navn
Jeg sender kun prøvelser til frelsesgavn
Bliv stille og kend at jeg er Gud
Som gik i døden for dig forud
Jeg sparede ikke Jesus min søn
Men knuste ham, og syndens løn

3) Se hen til mig og strål af glæde
Snart skal du i himlen indtræde
Du skal ikke dø, men glædes og leve
Det kan du læse i mine kærligheds-breve
Når jeg kommer og henter dig hjem
Skal du mødes med dem, der nåede frem
Intet ondt kan nå dig i mit rige
Ingen sorg kan der sig indsnige
Du er fri, og du er det for evigt
Og du må få lov til at se mit ansigt


Jesus er min
Af Leila Drachmann Vigilius, Hillerød1)  Jesus er min og jeg tilhører Gud
For mig har han opfyldt alle bud
Hans hellige liv er blevet mit liv
Min synd er slettet fra lovens arkiv
Døden har slet ingen krav på mig
Og som dit barn må jeg komme til dig


2)  Jesus er min, alt har jeg i hans blod
himlens skatte han for mig forlod
I dåben blev hans død også min død
Hans opstandelse mit livs evige glød
Han kender mig, og kalder mig for sin
jeg må proklamere, Han er også min


3)  Jesus er min, i evighed min pryd
Hans stemme er sjælens hyrde-lyd
Han løfter mig op på sin stærke skulder
Han bærer mig gennem livets huller
Når jeg er ganske svag og dybt såret
Har Han forbundet mig og kærligt båret

4)  Jesus er min, findes noget større
Lad aldrig den glæde for mig hentørre
Lad hjertet brænde efter dig med længsel
Før du mig ud af mit jordiske fængsel
Gå mig aldrig forbi, når du kommer
Led mig til himlen og den evige sommer

Min tid
Af Leila Drachmann Vigilius, Hillerød1)   Når hverdagen racer og tiden forsvinder
Når mine mange gøremål er tidens prisvinder
Når jeg må forsømme alt det, der er vigtigt
Og jeg knokler for at gøre det, som er rigtigt
Når alle mine lister bestemmer hverdagens fart
Og jeg venter på at kunne gøre det vigtige, snart

Siger du - kom til mig og find hvile

2)  Når jeg planlægger, at der skal ske forandring
Og jeg opdager, det er en umulig vandring
Når dit ord får sidstepladsen i min hverdag
Og mit kristenliv er en mislykket sag
Når jeg burde sætte mig og lytte til dit ord
Men mit stress og min modvilje er for stor

Siger du - kom til mig og find hvile

3)  Når mine projekter bliver til flere og flere
Og de blot vokser mere og mere
Når jeg tager morgendagen som en selvfølgelighed
Og lever livet med skræmmende ligegyldighed
Når jeg glemmer at takke dig for livet
Og for frelsen som du har mig givet

Siger du - kom til mig og find hvile
4)  Morgendagen hviler i dine mægtige hænder
Og jeg ved, at det jeg møder, er det du sender
Når jeg bliver stille og lytter til din tale
Går de ligegyldige planer i hurtig dvale
Hos dig møder jeg livets sande kilde- væld
Så jeg i tryghed kan møde livets kvæld
Webmaster, Andreas Michelsen

Forside: www.shafan.dk

skrevet Bibeltekster er hentet fra den autoriserede oversættelse, 
© Det Danske Bibelselskab 1992  og kan læses på BibelenOnline