skrevet
-
Shafan
Dette siger Herren:
" ... spørg efter de gamle stier .. "
Jer.6,16

Navnet jeg elsker (Digtsamling)
Af Leila Drachmann Vigilius, Hillerød1) Jeg kender et navn, hvis lige ikke findes
Det bæres af min frelser og hellige Gud
Gennem det navn kan det evige liv vindes
For han har opfyldt alle lovens strenge bud

2) Jesus er navnet, jeg elsker over alle navne
For han har fjernet min skyld og min skam
Jeg ved, at han døde for at kunne favne
Og bringe mig ren og herlig for Gud frem

3) Jeg vil prise min Herre Jesus for nåden
Ja han er min sjæls klippegrund stor
Han har løftet mig op i frelsesbåden
Givet mig borgerskab i himlen, hvor han bor

4) På jorden går jeg som fremmed i landet
I mit hjerte lever længslen efter mit hjem
Jesu fodspor går foran mine i sandet
Og jeg ender i himlen, når blot jeg følger dem

5) Så selvom jeg falder i syndens arme
Og min herlighed intet menneske ser
Så har Gud dog iklædt mig sønnens varme
Og ser hans herlighed og ikke min synd mer'

6) Så har jeg fred med Gud alle livets dage
Om jeg føler mig nok så syndig og ond
Frelseklippen uden for mig Gud han lagde
Så jeg kun kan takke Gud med min mund
 Leila Drachmann Vigilius


Webmaster, Andreas Michelsen

Forside: www.shafan.dk

skrevet Bibeltekster er hentet fra den autoriserede oversættelse, 
© Det Danske Bibelselskab 1992  og kan læses på BibelenOnline