skrevet
-
Shafan
Dette siger Herren:
" ... spørg efter de gamle stier .. "
Jer.6,16

Din vej - Digtsamling
Af Leila Drachmann Vigilius, Hillerød


1) Din vej for mig er altid trofast og kærlig
Din opdragelse og tugt er uundværlig
Du handler med mig, som du ser er bedst
Også når du sender tornadoens blæst
Alt, hvad, der gør ondt i mit liv og min krop
Har du ladet komme, skønt du kunne sige stop
Men jeg er leret i min Gud og faders hænder
Så jeg formes og hærdes i ovnen, der brænder
I mit liv har jeg alene med Gud min far at gøre
Og hverken død eller djævel kan mig nogensinde røre

2) Din røst kan buldre, brage og skræmme
Og dine ord brænde sjælen med sin flamme
Du møder mig med dommens ord og kald
For at vise mig min synd og tomme skal
Jeg har ikke krav på din godhed og nåde
Du kan retfærdigt klippe mine livstråde
Det er dig, der sidder på tronen, ikke mig
Dog agerer jeg ofte, som dommer, overfor dig
Men i mødet med dig bliver min mund lukket
Og drømmen om, at du ikke er streng, slukket

3) Det er forfærdeligt at falde i dine hænder
Uden at have Jesus, som du dig vedkender
Da møder jeg ingen Gud, der handler barmhjertigt
Men en dommer der straffer og gør det retfærdigt
Men jeg vil bekende og råbe fra alle tage
At jeg i Jesus er tilgivet synden - alle mine dage
Du er mig uendelig god, min klippe min borg
Og du bærer mig i dine arme, så jeg himlen når
Gudsfrygt er visdom og vej til himmelglæde
Her trøstes jeg for alle de tårer, jeg måtte græde

 Leila Drachmann Vigilius
Webmaster, Andreas Michelsen

Forside: www.shafan.dk

skrevet Bibeltekster er hentet fra den autoriserede oversættelse, 
© Det Danske Bibelselskab 1992  og kan læses på BibelenOnline