skrevet
-
Shafan
Dette siger Herren:
" ... spørg efter de gamle stier .. "
Jer.6,16

Satans list
Andreas Michelsen, Frederiksberg

Den verdslige tryghed

For dig som kristen er det en stor fare for åndelig sløvhed, søvn og frafald forårsaget af det, man kan kalde den verdslige tryghed – eller falsk tryghed. 

Det har tidligere i historien været tidspunkter, hvor man kendte til denne fare. I dag må vi dog igen og igen advare imod den. Det drejer sig bl.a om, at i det moderne samfund findes der ingen satan mere. Selv i mange kirker og kristne forsamlinger er han fjernet om ikke fra Bibelen, så dog i store dele af det kristen fællesskab. Man taler ikke om djævelen – man fortier det, og ondskaben får andre navne. 

Prædikanter undgår gerne dette møde med Satan til trods for, at Jesus igen og igen advarede imod ham. Han kommer ikke med bulder og brag og store horn, nej han klæder sig som en uskyldig profet og bruger gerne masser af bibelcitater. Han har omvendt sig fra det, han egentlig er – den onde selv i egen majestæt.

Verdens fyrste, Satan betyder modstander og han er modstander af alle dem, som i Kristus Jesus er på Guds side. Vor kamp er mod magter og myndigheder .. . mod ondskabens åndemagter. Ef 6,12: Thi for os står kampen ikke mod kød og blod, men mod myndigheder og magter, mod verdensherskerne i dette mørke, mod ondskabens åndemagter i himmelrummet.

Vor modstander er usynlig – skaber sig om til en lysets engel (2 kor 11,14: Satan selv giver sig jo ud for at være lysets engel.) og mange er blevet vildledt på den måde. Skriften giver os et klart billede af Satan, og når vi læser om hans had, magt, klogskab og alle hans hjælpere, der mobiliseres imod de troende, burde det være nok til at få os til at skælve for livet. Hvis der var mere frygt, ville det nok være mere sejr. 

Mere end vi regner med, er vi smittet af denne verdslige tryhed, som kommer af, at troen på Satan og hans magt er blevet en blodløs teori for os, sådan at vi ikke skiller os ud fra den verden, der benægter, at Satan findes. Satan arbejder på mange måder – en af dem er at han er en ond inspirationsånd for al ondskab på jorden. Den puster til ilden af ondt begær og onde tanker, som findes i alle mennesker.  

(Fra et afsnit i ”Gjennom Ild" af Johannes Brandtzæg - A.S. Lunde & CO's Forlag 1954)

***

Når talen er om Satans forførende og vildledense strategi, må vi ikke glemme musikken. Stadig flere kristne menigheder går over til at benytte jazz, rock og popmusik i deres gudstjenester. Hvordan skal man vurdere denne udvikling? Tjener denne musik Guds sag eller skader den.

Popmusik im Gottesdienst? 

Joachim Rosenthal forfatter til bogen: "Popmusik im Gottesdienst" skriver sådan: ”Jeg fik i min barndom og ungdomstid en musikalsk uddannelse med forskellige instrumenter og var i mange år meget stærk fikseret af musik. Desværre opstod der i denne tid en stærk afhængighed af kristen popmusik, som havde en meget stærk negativ indflydelse på mig. Især under den kristne rockmusik med dens hamrende beat, følte jeg noget mørkt trænge ind i mig. 

Det var mig umuligt efter den slags påvirkning, at have en stille stund, at bede eller læse i Bibelen. Samtidig tiltog den indre uro hele tiden. Også den bløde medrivende popmusik fremmede min afstandstagen til den klare evengeliske lære. 

En følge af denne indflydelse var åndelig træthed, verdslighed og afstandstagen til Bibelen. Jeg mærkede denne negative indflydelse, men kunne ikke komme fri af den, og blev bedraget af argumentet om, at det jo drejede sig om kristen popmusik. Først gennem en speciel oplevelse og længere tids tung depression blev jeg fri af det, og jeg blev klar over, at kristen popmusik er Djævelens mesterværk. 

Den er hverken kristen eller opbyggende i musikalsk-åndelig henseende, men har en uhyre ødelæggelseskraft på det åndelige liv. Den virker som en bevidsthedsændrende droge. Dette har allerede i årtier ført til en gigantisk nedgang i de kristne menigheder og har manifisteret sig som den dominerende musikstil i evangeliske menigheder – Det er en katastrofe.

Popmusikken i gudstjenester er en af Satans mest raffinerede manipulationer for at tilføre en del af endetidens kristenhed en væsensforskellig Kristus, som i virkeligheden er antikrist. Man behøver ikke at have samme mening i alle ting, men – og det kan alle prøve på sig selv – det faktum, at der en en negativ indflydelse især gennem jazz og rockmusik, er en historisk kendsgerning og temmelig entydig. (...)"

Joachim Rosenthal har gennem 3 årtier beskæftiget sig med dette tema og beskriver det i bogen "Popmusik im Gottesdienst? Hintergründe und Folgen von Jazz, Rock- und Popmusik."    Bogen kan hentes som PDF-fil fra hans hjemmeside, hvor der er yderligere informationer: doulos diakonia  

(Uddrag fra Artikelbeskrivelse gengivet på dansk med tilladelse af Joachim Rosenthal)

Guds fred skal bevare jeres hjerter og jeres tanker i Kristus Jesus Fil.4,7 Bevare betyder "at sætte skildvagt omkring sindet". Vort sind behøver Guds beskyttelse mod Satans og endetidens bedrageri. (Frits Larsen i ”Satans Magt”)    

( Shafan 06-09-17)


Webmaster, Andreas Michelsen

Forside: www.shafan.dk

skrevet Bibeltekster er hentet fra den autoriserede oversættelse, 
© Det Danske Bibelselskab 1992  og kan læses på BibelenOnline