skrevet
-
Shafan
Dette siger Herren:
" ... spørg efter de gamle stier .. "
Jer.6,16

Direkte tale 
Andreas Michelsen, Frederiksberg

Jesus pakkede ikke tingene ind, som nogle præster og forkyndere gør i dag. Man siger at traditionen er sådan … og siger nej til at vie to af samme køn, da der ikke er tradition for det – Jesus siger noget helt andet – og det er Ham, vi må lytte til. Jesus siger det direkte - .. og ham du har nu er ikke din mand – (Joh 4,18) 

Joh 8,10:Så sagde Jesus: Heller ikke jeg fordømmer dig. Gå, og synd fra nu af ikke mere. 

En moderne prædikant ville nok pakke det lidt mere ind – og det vil jeg nok også helst selv. Jeg skal jo nødigt støde nogen – menneskefrygten kommer til at tælle mere end gudsfrygt. Jeg vil så gerne bruge en undskyldning også for min synd – noget, man kommer til – og ikke kan gøre for – og Gud er jo nådig. Men med den vildfarelse har jeg ikke brug for Jesus som Frelser. 

Hvor Guds hellige lov ikke bliver forkyndt – og den direkte tale bliver forvrænget til noget andet, mistes gnisten i Guds ord. Det stikker mig ikke i hjertet – det udvandes – og glemmes efterhånden. 

Jeg står tilbage og fik ikke fortalt budskabet direkte – men pakkede det ind, så Guds lov mere blev min egen fortolkning – og ikke ”Det står skrevet” - Det er farligt. 

Sådan var det ikke med gamle Simeon i templet – han kendte skrifterne og kunne sige: Herre, nu lader du din tjener gå bort med fred efter dit ord. For mine øjne har set din frelse, som du har beredt for alle folk: Et lys til åbenbaring for hedninger og en herlighed for dit folk Israel (Luk 2,29 fl). 

Jesus siger det direkte, når han kalder dig– og siger kom til mig (Matt 11,28) – Det er direkte - og understreger at det er Jesus, vi må komme til - ikke nogle falsklærere. 

Det er Jesus, der er vejen – som det også lyder gennem salmisten – der beder om at få vist vejen – stien – Sl 25,4 - nemlig Jesus. 

Og i Joh 14,6: Jesus sagde til ham: Jeg er vejen og sandheden og livet; ingen kommer til Faderen uden ved mig. Han vil også åbenbare sig for dig – det gør han i sit Ord – Ordet, som var i begyndelsen Joh 1,1-5 - I begyndelsen var Ordet, og Ordet var hos Gud, og Ordet var Gud. Han var i begyndelsen hos Gud. Alt blev til ved ham, og uden ham blev intet til af det, som er. I ham var liv, og livet var menneskers lys. Og lyset skinner i mørket, og mørket greb det ikke. Det er Jesus, det daglige brød, som jeg har brug for hver ny dag og år, det er tale om.  Som vi også læser i Joh 6,35:Jesus sagde til dem: »Jeg er livets brød. Den, der kommer til mig, skal ikke sulte, og den, der tror på mig, skal aldrig tørste

Gå til skriften, der møder du Jesu direkte tale – den, der gælder også i 2018 – Guds Ord er evigt - Sl 103,1-3 Min sjæl, pris Herren,alt i mig skal prise hans hellige navn.Min sjæl, pris Herren, glem ikke hans velgerninger! Han tilgiver al din skyld, helbreder alle dine sygdomme. 

Lad os lovprise og takke Gud - Jesus vil ledsage os ind i det nye år , hviket betyder, at Han er ved vor side – bliver ikke træt som vi – og i Ham har jeg alt – alt – Han er min glæde – Han er min styrke – Han er den, der bærer – også når vejen bliver til en smal uoverkommelig sti – og til sidst bærer Han sine lam hjem. Det betyder, du må hvile på Hans skulder – og opleve at blive båret – ikke udenom – men gennem trængsler, som ellers synes uovervindelige. Mange vil sikkert gerne lede dig – som vennerne ville råde Job – men vend tilbage til Jesu Ord – KOM til mig! - og lyt til Jesu direkte tale – må det være vort ønske ind i det nye – år, med alt. 

Med ønsket om et rigt og af Herren velsignet nytår til dig, der læser dette - og med et skønt nytårsdigt af Leila Drachmann Vigilius -ønskes Guds fred.


Til dig o far jeg søger hen -  Digtsamling
Af Leila Drachmann Vigilius, Hillerød
  Melodi: Ja engang mine øjne skal

1) Til dig o far jeg søger hen, har brug for dine ord
Jeg kæmper dagligt med min synd, så dybt den i mig bor.
Fortvivlet mærker jeg min trods
Den er mit hjertes lænkeklods
Jeg længes efter at bli’ fri
Fra dette tyranni


2) Forbedring ser jeg intet af, men fald er hverdagskost
Frimodigheden svækkes, når jeg svigter på min post
Hvordan skal du ku’ bruge mig
Når synd er hvad jeg gi’r til dig
Mon him’lens skønne land jeg når
Og kronen af dig får


3) Tak Fader at du viser mig, hvordan min stilling er
At trods det jeg erfarer her, så er du ganske nær
Før verdens grundvold den blev lagt
Du udvalgte mig i din pagt
At blive frelst ved sønnen din
Hvis blod er livets vin


4) Så er der håb, så har jeg fred, for Jesus tog min sag
Hvad ej jeg kunne, gjorde han, nu har jeg Guds behag
Og ingen anklage mig når
Alene fred af ham jeg får
For Jesus han har købt mig fri
Fra dette tyranni


5) Halleluja hvor er det stort, at jeg har fred med Gud
Trods hvad jeg ser og mærker her, han elsker mig fuldt ud
Jeg står i Jesu herlighed
Som evig evig varer ved
Han ta’r min hånd, til ham jeg går
Hans sejrenskrans jeg får

 (Shafan 02-01-18)Webmaster, Andreas Michelsen

Forside: www.shafan.dk

skrevet Bibeltekster er hentet fra den autoriserede oversættelse, 
© Det Danske Bibelselskab 1992  og kan læses på BibelenOnline