OrdetSmag og se
at Herren er god
Sl 34,9

Shafan
Dette siger Herren:
" ... spørg efter de gamle stier .. " Jer.6,16

Når Jesus slår følge med os

Andreas Michelsen

Når Jesus slår følge med dig – og Han bliver din ledsager. 

På Bibelens første sider læser vi hvordan Adam og Eva nød den daglige tur i Haven sammen med Gud, når Han slog følge med dem … Men så - Gud kom stadig til dem, men de flygtede. Da Gud så spurgte ”Adam, hvor er du?” - kom Adam frem med undskyldninger. . 

Et andet sted læser vi om Abraham – også han blev flere gange mødt af Gud – og vi hører, hvordan han lytter – og lader Gud ledsage sig på vandringen. (1 Mos,12.1) – ”Drag op fra...” 

Når Gud slår følge med dig, må du ofte drage op fra det, du ellers har bygget på. - Gud vil dig noget - læs selv i Bibelen og se, hvordan Gud har mødt mennesker – slået følge med dem og været deres ledsager. 

Gud kommer også til dig, der ikke kender ham. Samuel 1 Sam3,7 er et eksempel på det – (1 Sam 3,7). Også i dag vil Gud slå følge med os – ledsage og bevare os igennem hverdagens mange udfordringer. 

Der kan være tider i livet, hvor man er fuldstændig i vildrede. Både unge og ældre oplever det – og hvor er det da vigtigt, at lytte til Jesus fodtrin . Han er lige i nærheden for at tale med os, selvom vi ofte ikke er opmærksomme på det. 

Du kan stå og spørge: hvor er vejen for mig - og planlægger et liv med Gud men kan ikke finde vejen. Jesus siger "Jeg er Vejen" - og det er Han - gennem hele livet. 

Oh Herre – åbne du mine øjne, at jeg må se, hvor rig jeg er – og ikke skal vandre ene. 

Efter påskemorgen kom Jesus til disciplene – også den enkelte f.eks Peter. - Eksamen ved en båd  - (Asbjørn Aavik)

Et herligt eksempel er det også med de to, der var på vandring mod Emmaus – og faktisk havde opgivet alt. Da slog Jesus følge med dem, men de fattede det ikke før de så de naglemærkede hænder, der brød brødet. Bedrøvede disciple (C. O. Rosenius) - Da åbnedes deres øjne og ører, så Jesu Ord blev levende og virkende for dem.  - Når øjnene åbnes - (Carl Fr. Wisløff)

Lad også i dag Jesu naglemærkede hænder være vort pejle mærke – Jesu kors – al min ros skal være - - Ved det kors jeg finder fred – ro - Gennem døden – opstandelse til evigt liv - i Guds time.  - Timen (samling af påsktekster)

Med disse tanker – og nedenstående andagt af Winrich Sheffbuch ønskes alle læsere en velsignet påske med tid til stilhed for Jesus og det fuldbragte.

***** 

Kapitulationen ApG 9,1-9
Winnrich Scheffbuch - "Wer Jesus hat, hat das Leben"

Kapitulationen Apostlenes Gerninger 9,1-9 

Saulus sagde: ”Herre, hvem er du?” Herren svarede: ”Jeg er Jesus, ham du forfølger" 

Sammenbrud er almindelige. Af en ven kan du høre, hvordan en vital mand ikke længere er i stand til at klare den ekstraordinære arbejdsbyrde. Det skete pludselig. Han skyndte sig til et vigtigt møde, så brød han sammen. 

Lægen fastslog derefter, at der var tale om ”kredsløbsforstyrrelser”. Kroppen var ikke længere i stand til at klare de store krav. Enten nerverne, sindet eller hjertet kunne ikke længere holde trit. 

Sauluses sammenbrud omfattede meget mere. Det drejede sig om hans liv, hans vilje og hans tro. 

”Saulus tørstede dog efter hævn mod disciplenes Herre med trusler og mord” fortæller Lukas levende. Hvor kom dette dybe had fra? ”Det som ikke er, kan ikke være” var hans motto. Han kunne ikke længere tåle de kristne, hvis liv var fyldt med skyld og synd, takke Jesus for frelsen. Hans motto var lydighed. Opfyldelse til det sidste og fromme ofre i ens eget liv var søjlerne i hans verdensbillede. 

Verden bryder da sammen, hvis alle skøger, tyve og bedragere falder ind under Guds nåde. 

Saulus formåede at ryste dette evangelium af sig. Han følte sig stolt over at man kunne bringe evangeliets budskab til tavshed. Så han glædede sig også, da Stefanus blev myrdet i en hagl af sten. 

Så mødte Jesus ham. Intet havde hidtil kunnet bremse hans fanatiske had. 

Nu lå han lamslået på jorden grebet af en skræmmende angst og spurgte med skælvende stemme: ”Herre, hvem er du? ” 

Foran den opstandne Herre var ingen undvigeelse mulig. Hans eneste mulighed var at tro. De overfladiske, dem der misbruger evangeliet for at beruse sindet, vil have det sværere end Saulus. Han indså fra starten af, at Jesus vil bryde med hele det gamle liv. Jesus vil som herre i det nye menneske danne det i sit billede. 

En sådan genfødsel er kun mulig gennem en fuldstændig overgivelse, hvor mennesket giver sig helt i hænderne på den største konge. 

(Fra "Wer Jesus hat, hat das Lben"  (Den, der har Jesus, har livet.. s. 65) af Winrich Scheffbuch -  med tilladelse  - Shafan-04-04-20)


Webmaster, Andreas Michelsen

Forside: www.shafan.dk

Bibeltekster er hentet fra den autoriserede oversættelse, 
© Det Danske Bibelselskab 1992  og kan læses på BibelenOnline