skrevet
Shafan
Dette siger Herren:
" ... spørg efter de gamle stier .. "
Jer.6,16

Pinsefestens dag
Kristoffer Fjelde - Bibelsk Tro nr.3/2007

Og da pinsefestens dag var kommet, var de alle samlet på samme sted. Og med ett kom det en lyd fra himmelen som av et fremfarende veldig vær og fylte hele huset der de satt. Og det viste seg for dem tunger likesom av ild, som skilte seg og satte seg på enhver av dem. Da ble de alle fylt med den Hellige Ånd, og de begynte å tale med andre tunger, alt etter som Ånden ga dem å tale, Apg 2,1-4.
Det vi her leser om, er oppfyllelsen av Jesu ord når han taler om den annen talsmann som skulle komme etter at han var gått hjem til himmelen. Pinsehøytiden er den siste store begivenhet i Guds frelsesåpenbaring. Julehøytiden minner oss om at Frelseren er født! Påskehøytiden minner oss om forsoningen. Pinsehøytiden minner oss om at Ånden er kommet! Vi er vitne til Åndens veldige gjeming. Det hadde ikke vært et eneste frelst menneske i dag om ikke Den Hellige Ånd hadde vært iblant oss! Den Hellige Ånd samler, opplyser, helliggjør og oppholder. Ikke underlig at David roper: "Ta ikke din Hellige Ånd fra meg!" Og vi troende i dag roper med David, men vi kjenner også trang til å takke på denne pinsefestens dag: "Takk at du ikke er gått trett av meg." Ofte var det ulydighet, vi gikk feil, vi bedrøvet Ånden på så mange måter, ofte kjente vi Den Hellige Ånds tukt, men det ble også trøst da han vendte vårt blikk mot den uforskyldte nåde i Kristus! Hvor stort, men hvor alvorlig det er at vi frelste er Den Hellige Ånds verk!
"Lukk ham inn, lukk ham inn!
Det er Åndens røst som sier:
Gå og lukk din Frelser inn!"
Kjære ufrelste venn! Er du klar over den fare du er i ved å stå Den Hellige Ånd imot? Tenk du står Gud imot! Du forakter alt hva Jesus har gjort for deg til frelse. Og det er forferdelig. Men hva ville du gjøre om Den Hellige Ånd skulle slutte å kalle på deg? Ja, da er det ingen ting å gjøre, da er et menneske evig fortapt! Derfor roper Guds ord: "I dag om dere hører hans røst, da forherd ikke deres hjerter!"Kristoffer Fjelde døde d. 10. marts 2007 - I Bibelsk Tro nr.3 2007 kan man bl.a. læse:
Krstoffer Fjelde var en særpræget forkynner og sangevangelist. Med iver og kraft forkynte han Guds ord til vekkelse, opbyggelse, tukt og trøst.
Det lå sterkt på ham at folk måtte blive frelst før det blev for sent. Derfor siterte han ofte sangen:

"Så ved alle vanne. Så den gode sæd.
Livets Ord om nåde, kjærlighed og fred.
Sjeler dør omkring deg, livet kjenner du.
Virk, ti tiden flykter. Så kun flittig nu."1) O Hellig Ånd! o søde trøst.
Som flyder ind i siel og bryst
på den, som har et ydmygt hjerte.
Jeg beder dig med længsels smerte.
Ach træng os dog i sielen ind.
At varme op vor frosne sind.
At vi ej lunkne eller kolde.
Men fyrig pinse-fest kan holde.
Halleluja, Halleluja.
2) Ach lad din kraft dog trænge ind.
At gribe an mit haarde sind.
Dets klippe-art at sønderrive
At du deri kan boe og blive.
Ach! det er fuldt af dynd og jord
hvor verdens skarne-tyde gror.
Som dødens beske frugter give.
Hvor kand det da din bolig blive?
Halleluja, Halleluja.
9) O Hellig Ånd! regier min ånd.
og før mig ved din egen haand.
Mod synden nat og dag at krige.
Og altid Abba Fader sige.
Lad Jesu fred i hjertet boe.
Og gjør mig stadig huld og troe.
At ingen synd mig fra dig driver.
Og jeg udi dit forbund bliver.
Halleluja, Halleluja
(Hans Adolf Brorson - Troens rare Klenodie 1901)

Alle læsere ønskes en velsignet pinse.