Shafan

OM SIDEN

I 2. Kong.22,10  læser vi:Ypperstepræsten Hilkija sagde til statsskriveren Shafan:

»Jeg har fundet lovbogen i Herrens tempel!«

Hilkija gav bogen til Shafan, som læste den. Så kom statsskriveren Shafan til kongen og aflagde beretning:

»Dine folk har taget de penge frem, som var i templet, og har givet dem til dem, der forestår arbejdet og fører tilsyn med Herrens tempel.«

Og statsskriveren Shafan fortalte kongen, at præsten Hilkija havde givet ham en bog, og Shafan læste den op for kongen.

Dette medførte en vækkelse i landet. (2.Kong.23,1 flg.) og et opgør med den falske gudsdyrkelse og de falske profeter.

Også i dag har vi behov for at finde Guds hellige Lov frem for at få den læst og gennemgået på ny..
Ligesom Shafan bragte lovbogen til kongen og læste den op for ham, ønsker jeg at denne side skal bringe loven og evangeliet frem af den tåge, som indhylder en stor del af det kristne Danmark.

Siderne bygger på et evangelisk/luthersk bekendelsesgrundlag og er i sin tid oprettet efter inspiration fra norske sider. Den første på Shafan er fra 2006.

Indhold:

Forside:               Overskrifter af det senest udlagte med et par linjer.
Artikler:                Alfabetisk
Forfattere:           Alfabetisk oversigt med link til de enkelte forfattere.
Frits Larsen:        Selvstændig side med tekster af Frits Larsen
Lyt:                        Lydfiler med bibelgennemgang
Klip&Indlæg:        Kortere tekster - bogklip
Arkiv:                    Tidligere indlæg

Flere indlæg er tilgængelige som PDF filer, nogle er samlet i e-bøger og kan læses på bl.a  EBReader

I tro må vi have lov at modtage evangeliet om Korset og Frelsen i Jesus Kristus.

Ved dit kors i håb og tro
vil jeg vente, våge
til det gyldne morgenskær
spreder nattens tåge!
(Jesus hold mig nær dit kors - Fanny Crosby 1867)