skrevet
Shafan
Dette siger Herren:
" ... spørg efter de gamle stier .. "
Jer.6,16
Frits Larsen 1958

Frits Larsen

Frits Larsen var forstander på Luthersk Missionsforenings Højskole
i Hillerød fra 1923 til 1962.
Familien har venligst stillet materialet til rådighed for Shafan

Frits Larsen     Artiklerne som E-BOG.

(På Ipad iBooks,
 i Windows f.eks EPUBReader)
Lydfiler fra
Møderejse til Tryggheim, Norge 1958
Bibelkursus LMH 1967
Bibelkursus LMH 1968
lyt.shafan.dkPDF fil med små citater og anekdoter Små citater


En samling citater og anekdoter - scannet ind og gemt i en PDF-fil - Vælg at få vist bogmærker for at se indholdsfortegnelsen. (Filen er på ca 33 MB)
Fortroligt samfund - PDF Moses ville se ind i Guds hjerte. Han ville ikke nøjes med ansigtet. Nåden, han havde fået, satte ham i gang. Nåde, som modtages, sætter altid i gang. Den benådede kan ikke leve på det gamle. Nådens liv begærer Gud selv.
Tro og gerninger PDF Vil vi ikke tale ret om arvesynden og om loven, kan vi også godt afskri­ve den bibelske vækkelse i vore kredse
Vore rødder - PDF I de tørre tider opdages der, om man har rigtig rod eller ej. Det er tørre tider i dag. Da må vi besinde os på de værdier, vort liv er forsænket i.
Helliggørelse - at være hellig.PDF Der er ikke mere kraft i en formaning som f.eks. den: Vær brændende i ånden (Rom 12,11) end der er at spise en vejviser ved en skovvej.
Sandheden -  LM 90 året - PDF Det er større ansvar at følge sandheden end følge tiden.
Kan man stole på bibelen?PDF Der er ingen sand menighed, hvor der ikker er sand lære om Skriften. Skriften er indblæst af Gud. Det står fast. "De ord, jeg har talt, er ånd og liv" Joh.6,63.
Skriftens autoritet - PDF Skriftens autoritet bevidnes også deraf, at mennesket gennem Skriftens guddommelige lov føres til en syndserkendelse, som mennesket ikke selv kan skabe og til et evangelium, hvis indhold giver liv, hvor menneskeord intet kan.
Bøn bygger bro - PDF Den bøn, som Jesus giver os, er mere. Den er bøn i hans navn. Det er en bøn, som er barnetro samtale med far. Den er frigjort, så det bliver en hvile i faders gaver, sind og kærlighed.
Slangen er mere end det.PDF Slangens træskhed viste sig. bl.a. i, at den talte. Det lokkede Adam og Eva. Før kunne kun Adam og Eva tale sammen og så med Gud.  En stemme mindede om Gud. Talen er en stor ære for menneskene. Slangen kom som ven. De anede intet til fjender. Alt syntes så trygt.
Fuldfør din tjeneste.PDF Det er farligt at fjerne sig fra Guds tanker. Guds tanke er vor velsignelse - Guds plan er vor velsignelse.
Joh.17,1-11  - Fuldført gerningPDF Uden Jesus er Gud fortærende ild. Der er ingen frelsende vorherretro.
Centreret - PDF  Han blev færdig med alt sit, det vil sige: med alt mit.
StedfortræderenPDF I Kristi herlige sejr ligger, at Guds hellige lov, som blev åbenbaret for Moses ved Horeb, og som Israel bærer på, og som er lagt i vort sind er opfyldt i og ved Jesus.
Det paradoksale i kristenlivetPDF Det liv i Jesus fylder tomrummet i os så man ikke bedrages af verdens værdier.
Troen kommer af det, som høresPDF Vi kan ikke vælge at tro Evangeliet om Jesus, men ved forkyndelsen af evangeliet overtales vi til at tro. Ordet vækker vort øre.
Satans magtPDF Satan får forbuden frugt til at stråle. Satan siger: "Det bør du have". Vi ser ikke klart, at Satan står bag kulisserne og hvisker, og tisker. Denne verdens Gud ryster civilisationen.
Helligelse i troPDF Jo svagere evangeliet er for mig, desto mere vil jeg være med selv for at frembringe bare nogle frugter. Men i et stort evangelium får Jesus råderet med mig.
Hellig ÅndenPDF Den Hellig Ånds kræfter skal vindes af os ved at give den rum. Vi vil hellere have gaver (tungetale o.s.v.) end være skikkede til at bruge dem.
En frigjort kristenPDF Vi er altså ikke glemt, men der, hvor vore arme er for korte, der rækker Guds til, og hans faderøje rækker, så langt som himlen når.
Ånden og Kristus hører sammenPDF Den retfærdighed, vi har, er den, vi ikke har - nemlig den vi har i Kristus - på den objektive sandhed kan vi subjektivt fryde os og med glæde ofre os.
ÅndsgaverPDF Denne kødelige jagen efter at være førstemand er vidt forskellig fra Åndens magt. Megen kødelig magt gør, at de udslag , der kaldes åndsgaver ikke er af Gud.
Satans nederlag - PDF

Som lydfil på www.forkynn.no
Jesus havde alt i sin hånd, da han som verdens eneste forsoner, som alle menneskers mellemmand, som hele skriftens opfylder, som alle menneskers frelser sagde: "Det er fuldbragt" . Det er hele pagtens "ja". Det er Satans nederlag..
Jeg tror på kødets opstandelsePDF Vi tror ikke bare, at Kristus døde for vore synder efter skrifterne, men vi får ligefrem del i hans opstandelsesliv, ja, han lever ved troen i vore hjerter.
Åndens beseglingPDF Lad os da glæde os også over denne side af gaven i Den Hellig Ånd. Vi har fået noget færdigt i Jesus, vi hører ham til, og vi skal nå hjem til ham.
Ret omvendelsePDF Ved falsk bod vokser man. Læser, beder, bliver mere from og vokser. Sand bod fører en ad de ydmyge veje - små tanker om sig selv er omvendelsens frugt.
Om vækkelsePDF Materialisme, rationalisme, liberalisme, nydelsessyge i verden og syndens magt er for lidet at regne mod Guds folks søvn og mod, at Guds folk regner for lidt med Ordets kraft.
Den Hellig Ånd - Bibelstudium IX 1945 - PDF

PDF fil med oprindelige spørgsmål. -  foldes som hæfte.
Men Ånden forherliger alle salighedsskatte i Kristus for den troende. Al lære og al gudstjeneste, som ikke fører til forherligelse af Jesus, men snarere til forringelse af Jesus, er ikke af Gud.
Små citaterPDF Tiden er moden til at gå under, men rede til at opstå igen.
Troens mål: Jeres sjæles frelsePDF Så vender vi da vore øjne fremad og hjemad. Vi venter Jesus. Vi venter ham snart, og når han kommer, får troen svar.
Retfærdiggjort af troPDF Det er Jesus, som er Guds retfærdighed som menneske og som Guds søn, og som Gud. »Gud eksisterede som Kristus og forligte verden med sig selv. «
Satans engel og nådenPDF Der bliver ikke noget tilbage af Paulus. Han kan kun rose sig af, at Guds nåde nu er tilstrækkelig. Han oplever, at han dør døden. Mens han før døde, da budet kom, dør han nu midt i åbenbaringen, mens tornen i kødet stikker.
Troen vor frelsesvej Rom.4,13-25PDF Tror du Guds ord, kommer du i Guds hånd. Tror du ikke Gud, kommer du i den ondes hånd.
Troen lukker Jesus ind i hjertet og synden ud. Vantro lukker synd ind og Jesus ud.
AnfægtelserPDF For enkelte består nederlaget i, at man har ladet sig lede ind i noget falskt, noget opblæst, som skuffer. Det kan nok skabe anfægtelse og sorg.
Vort lønkammerlivPDF Der er så mange foredrag, mange programmer og meget arbejde i Guds rige, Jesus ikke er i. Det lønlige samliv med Jesus kan trænges sådan tilbage ved forstanden og selvtillidens indgriben, at Jesus ikke er i arbejdet.
Eet med JesusPDF For Gud eksisterer vi i Jesus. Korset er den tanke, hvori Gud hvilede, da han skabte mennesket. Et lydeløst lam, han som var forudkendt før verdens grundlæggelse.
Hade - PDF Hade betyder ikke at være imod - det betyder at forsage - at regne noget sådan at det ikke hindrer i at gå vejen helt ud med Jesus.
NytaarstankerPDF Lad os saa aldrig glemme, at alt, lige fra vor anger til vor fred er fra Gud, og at hele vor adgang til aaret 1940 har vi bare i Jesu navn. 
Romerbrevet - oversigt og grundtanker  PDF-fil - Kort referat ved Frits Larsen - Øivind Andersen. Feriekursus 1938 Gud taler kun gennem Ordet om Kristus. Det er ikke en Slags Forkyndelse, der skal virke Frelse, og en anden Forkyndelse, der virker Helliggørelse.
Juleandagter 1958 Den retfærdighed, vi har i Kristus, er vi uden skyld i. Den er bragt i stand gennem Jesu person. Jesus har levet for os.(Juleneget 1958)