skrevet
Shafan
Dette siger Herren:
" ... spørg efter de gamle stier .. "
Jer.6,16


Julekalender 2023-4

Julekalender 2023-3

Julekalender 2023-2

Julekalender 2023-1

Julebogen-3
Juleindlæg 2014-16

Julebogen-2
Juleindlæg 2011-13

Julebogen-1
Juleindlæg 2007-10
juleandagter1979
juleandagter
Andagterne på shafan  - Som PDF fil
Af Lise og Jørgen Skydstofte
"Lysert skinner i mørket, og mørket fik ikke bugt med det." (Joh 1,5)

Julehilsen
Andreas Michelsen
Julen nærmer sig - og igen står vi med det glædelige budskab, at Jesus Kristus blev født - levede og døde i mit sted. Det er et forunderligt budskab, som desværre ofte og for mange fuldstændig glemmes i en travl og hektisk juleforberedelse. En forberedelse, hvor der ikke er plads til stilhed - og et møde med DEN HELLIGE.

Grundet en brækket skulder må jeg henvise til tidligere juletekster, der ligger i Arkiv. - glædelig jul! 
Tøndermøde 2016
Lørdag den 10 september Søndag den 11 september Mandag den 12 september
Oddvar Dahl
Oddvar Dahl Luk 18,31-46
Kol 2,14
Jesu omsorg
Frelse i Jesu blod
Bliv seende
Immanuel Fuglsang
Immanuel Fuglsang1 Tim 4,1-16
Frafaldstid
1 Pet 1,13-25
Vore afguder
Sandheden
nr7
Peter Olsen -2 22 Kong 17,1-9

Den hellige Gud
Tomhedens fare
r
Våg og bed

Immanuel Fuglsang
Immanuel Fuglsang 2 Mos 12,21-30
Lammets blod
Hbr 9,1-11
Det er gjort
Se på Jesus!
Oddvar Dahl
Oddvar Dahl Matt 25,31
Dagen kommer
Herlighedstronen
Åb 15,3
Lammets sang
Tønder-8
Oddvar Dahl-3-3
Joh 8,30-38

FRIKØBT
Kristus vort liv
Egon Jensen
Egon JensenMatt 12,32-41
Gud er hellig
Renset i blodet
Sov ikke på nåden
Våg og bed
Peter Olsen-1
Peter Olsen
Dan 7,9 /Joh 10
Hbr 9,28
Syndens følger
Det er fuldbragt
Vær rede
Videoerne er optaget af Peder Hovgaard  - og ligger på YouTube, som der er linket til.

Møderne blev holdt i Menighedshuset, Dragonvej 14, Tønder.


Gud er for os en Gud til frelse, hos Gud Herren er der vej ud af døden.
Sl 68,21

Med dette vers, som peger på Jesus som Frelseren og Vejen
ud af døden til livet ønsker Shafan alle læsere en rig og velsignet påske.
Måtte vi i stilhed tage god tid til at møde Jesus ved den tomme grav, sådan som
Maria Magdelene
Påsketekster:
 TimenVers fra forskellige salmer

Julen 2013-14
Juletekster fra tidligere år -
 og hvad der måtte komme i år -


Nyt Liv nr.2-2014
  Fra  Nyt Livs blad 2014 nr.2 - - Nyt Liv - Forbund for evangelisation i Danmark  

 
GUDS KRAFT TIL FRELSE  - Af Jens Olsen
Derfor er der én ting, der er fornøden: at ordet om korset bliver hovedsagen for os i hele vort liv. For det er Guds kraft til frelse for enhver, der tror.

STRØMMEN MOD ROMERKIRKEN - Af Mikkel Vigilius
Romerkirken vil rejse sig som den faste kirkelige klippe midt i det kaotiske, protestantiske kirkehav . Stadigt flere protestanter vil se hen til den og søge hen til den som garanten for ”lærefasthed og moralsk fasthed” (.....)
Man synes ikke længere at anse det for et problem, at katolikkerne fornægter Jesu fuldbragte frelse og retfærdiggørelsen ved tro alene.

HAR DEN KATOLSKE KIRKE ÆNDRET SIG?  - Af Mikkel Vigilius
Følgende tredelte artikel - (I) Tilbedelsen af Gud, (II) Guds frelse, (III) De økumeniske dokumenter - er i samråd med Richard Bennett sammensat og oversat på grund- lag af en række forskellige artikler af Richard Bennett, ..
Mange påstår , at der ikke længere er nogen uenighed mellem katolikker og protestanter om retfærdiggørelsen. Hvis det er tilfældet, kan det kun være, fordi protestanterne har opgivet det bibelske evangelium

FRA FORTJENESTE TIL NÅDE I JESUS - (Sådan kom jeg til tro X) - Af Mikkel Vigilius 
Richard Bennetts vidnesbyrd  
Jeg er ikke bare blevet befriet fra det romersk-katolske system, men jeg er blevet en ny skabning i Kristus. Det er ved Guds nåde og ved Guds nåde alene, at jeg er blevet flyttet fra døde gerninger ind i et nyt liv i troen på Jesus.

Bladet kan downloades som PDF fil fra Nyt Livs hjemmeside

Nyt Liv nr.1-2014
  Fra  Nyt Livs blad 2014 nr.1 - - Nyt Liv - Forbund for evangelisation i Danmark   GAMLE ADAMS LOVSANG - Den første af 3 artikler om Liv & Lovsang  - Af Henrik Gren Hansen
Lovsangen har da først og sidst mennesket selv som mål og indhold, og dens funktion er at give et følelsesmæssigt kick. Lovsangs- kulturen er blevet afgørende inficeret af vores egen egocentriske natur . Vi er blevet forbrugere af tilbedelse (Bob Kauflin i bogen Liv Lovsang , der udkom på Credo Forlag i 2012 s. 148).

HER BOR GUD - Af Peder Mikkelsen
Gud er en hellig Gud. Men for dig, som må vende dig til ham og få alt for intet – hos dig bor han. Her , hvor du står
i nådens stand, kan du kalde ham far .
Du ta’r mig op, når alt omkring mig smuldrer ,
befri’r mig fra min synd med nådens kys.
Som lammet hviler jeg på hyrdens skuldrer
og står på klippen i Vorherres lys.

(Albert Nielsen)

JEG VIDSTE, DET VAR ALVOR - (Sådan kom jeg til tro IX) - Af Mikkel Vigilius - Interview med Albert Nielsen  
”Hver dag åbnes nye døre for mig, og jeg oplever nye sider af Guds nåde og udrustning. Jeg er ikke bange for ikke at kunne leve op til mine egne ambitioner mere, for Jesus er blevet en del af mit liv , og fremtiden har jeg lagt i Guds hånd.”

Bladet kan downloades som PDF fil fra Nyt Livs hjemmeside

Op til Jerusalem

PÅSKETEKSTER 2013 OG TIDLIGERE
Nordisk Evangelisk-Luthersk Konference Nordisk Luthersk-Evanglisk Konference. Hillerød oktober 2008.   Lydfiler: Hans Erik Nissen: "Korset, Guds visdom" (1 Kor 1:18-2:5) -"Den själiska och den andliga människan" (1 Kor 2:6-16) -- "Se till, hur du bygger!" (1 Kor 3:5-17)
Jan Bygstad:"Gudsbilden med avseende på förkunnelse och församlingsliv"   Henrik West: "Uppbrott från folkkyrkorna - var går vägen till ett bibliskt och evangeliskt församlingsliv?"  
                              Kommentar af Per Bergene Holm

Påske 2010
Alle læsere ønskes en velsignet påske i Jesu navn.

På påskesiden2010 ligger nogle links til
forskellige påskeartikler og påskesalmer.
Korsets ord

Julesalmer 2009
Julehilsen 2009
Alle læsere ønskes med denne hilsen en velsignet julehøjtid

Påske 2009
Påskehilsen - med en andagt af Hans Erik Nissen.
Alle læsere ønskes med denne hilsen en velsignet påskehøjtid.

Kriterier for sandhed
Af Jan Bygstad  -  DELK, Bergen 
Resultater som argument Argumentasjonen er karakteristisk for mange karismatikere: Det har fulgt så og så store vekkelser med en eller annen predikant, – følgelig må det være fra Gud. Her må det for det første sies at tall og statistikk er verdiløse som teologiske argumenter. Dersom så virkelig var tilfelle, burde jo alle i stedet melde seg inn i den romersk-katolske kirke, en kirke som i antall langt overgår samtlige protestantiske kirkesamfunn. ...
Men i fallets verden har Gud valgt å åpenbare seg gjennom det som er lite, svakt og ubetydelig, og som ikke imponerer noen. For: «Det som er stort i menneskers øyne, er vederstyggelig for Gud» (Luk 16:13). Derfor er et rett forkynt evangelium alltid anstøtelig (1Kor 1:23), – det oppleves aldri som «relevant» av det falne menneske. Å prøve å lage en kristendom som er «relevant» slik det ser ut til at JT ønsker, dvs. som imøtekommer det moderne menneskes følte behov, medfører en tilpasning av troen som kompromitterer den.
(Læs hele kronikken fra Dagen fr. 31.10.08 på Josafat)

Det er fuldbragt
Ved Andreas Michelsen
En lille påskehilsen - nogle påskevers  - og et par linier af Frits Larsen


Påskevers 2007
Ved Andreas Michelsen


Pinsefestens dag
Af Kristoffer Fjelde, Bibelsk Tro nr.3/2007
Pinsehøytiden er den siste store begivenhet i Guds frelsesåpenbaring.
Hvem eller hvad skal jeg frygte?
Thomas Teglgaard - " IB - 2006"
Herren er vores lys og frelse, læste vi, hvem skal vi da frygte? - Ingen! Og det her er så virkeligheden, ikke min eller salmistens forestilling om virkeligheden. Vi har intet at frygte. Der er ikke noget at være bange for. Herren selv er værn imod alt ondt.
Korset - blodet - nåden
Hans Erik Nissen  - "Mellem liv & død"
Korset betyder, at du har en forsonet Gud. Uden korset var du prisgivet Guds vrede, og den er det mest forfærdelige af alt. Det ser du på Golgata. Guds vrede betyder en lukket himmel, et evigt mørke og fortvivlelsens råb: Min Gud, min Gud, hvorfor har du forladt mig? I helvede er Gud tavs.
Åndens frukt
Asbjørn Aavik  - "Åndens tempel"
Det eneste som ventes av grenen, er at den skal gi plass. plass for saft-sirkulasjonen. Det er vår hvilende stilling som kristne. - - Ikke producere, men bære frukt. Det kristne livet er en evig vekselvirkning mellom det å motta og å gi tilflyte og utflyte - opptakelse og utfoldelse.
"Se det mennesket!"
Gunnar Holth -  Bibelsk Tro nr.2/2006
I 1924 kom en ny bok: ”Omkring Nasareeren”. Her siteres 4 dikt fra bogen.
Spør etter de gamle stier
Dag Risdal - Lov og Evangelium nr.3/2006
Vår største åndelige fare er den moderne teologis syn på synden og på Jesus, uttalte Ludvig Hope.
Guds omvej
Kristoffer Fjelde -  Bibelsk Tro nr.1/2007
Det aller beste måtte være om Gud flyttet alle hindringer – så en kunne benytte den korteste veien. Og så?
Kritik
Hans Erik Nissen - "Mellem liv & død"
Farisæerne havde en nedladende, kritisk og bedømmende holdning over for Jesus. Derfor fik de aldrig nogen levende forbindelse med ham

Våk derfor
Ole Andreas Meling - "Åndskampen i himmelrommet"
Frafallet blant dem som har hatt Guds Ord en tid (Vesten) når stadig nye dybder.

Spørg efter de gamle stier
Jan Bygstad - "Overgivet til Herrens Ord"
Det der måske allermest kendetegner situationen i vores tid er forvirringen, en forvirring som går dybt, dybt ind også i den kristne menigheds rækker.

Lovbogen
Thomas Teglgaard - "IB" 2006
”Da kongen hørte, hvad der stod i lovbogen, flængede han sine klæder." 2.Kong.22,11
(Læs hele andagten)

Socialt fellesskab
Man opplever for tiden – stadig oftere – en forkynnelse og et møteopplegg som minner mer om ”social gospel” enn vekkende evangelisk forkynnelse som fører folk på kne for Gud til omvendelse og fornyelse.
Jørgen Høgetveit  - Kommentar-Avisen 


Falske profeter
Typisk for den falske forkynnelse er at den er overfladisk og tar ikke hensyn til at Gud er en hellig Gud, som ikke tåler synd! De falske profeter (forkynnere)  taler ikke om at folket må vende om til Jesus - for ellers vil de gå evig fortapt!
Fra "Åndskampen i Himmelrummet s106" af Dag Risdal

Dommen
Ved troen på ham indskrives du i bogen, og den Dommens Dag, som er så skræm­mende, vil i stedet blive dagen, du ser frem til med glæde og frimodighed. (Fra andagtsbogen "Ib" ) (Læs hele andagten)
Fra "IB" af Thomas Teglgaard

De vise mænd
Søk selskap med Gud i Bibelen og i bønnerommet, og søk selskap med Guds folk. 
Ludvig Hope