skrevet
Shafan
Dette siger Herren:
" ... spørg efter de gamle stier .. "
Jer.6,16

2017  - Luthersk Missions Bibelskoles Elevforening
har i samarbejde med Nyt Liv udgivet 2 bøger.
Nyt Liv nr.2-2016

416 sider /199 kr
Martin Luther:
Så fast en borg

Andagtsbogen Så fast en borg med udvalgte stykker fra Martin Luthers skrifter vil føre os ind i Guds ords lys. (...) Her er dyb indsigt i Skriften og hjælp for virkelige syndere til at blive holdt fast i troen på frelsen i Jesus alene.
Læs et uddrag af bogen her.
Nyt Liv nr.2-2016

43 sider / 30 kr
Thomas Wind:
Et liv i bøn

“Et liv i bøn“ er for alle, der ønsker at leve et liv med Gud i bøn – men som af mange forskellige årsager kan have svært ved at bede.

Bogen tager med seks forskellige temaer udgangspunkt i hverdagens udfordringer omkring bøn
Bøger fra Nyt Livs Forlag kan købes på Nyt Livs lejre, ved henvendelse til forlaget eller
via Bethesdas Boghandel. 
Adresse: Postboks 57
9330 Dronninglund
Telefon nr.: 23 41 55 91  E-mail: svag@info.dk2016  - Luthersk Missions Bibelskoles Elevforening
har i samarbejde med Nyt Liv udgivet 2 bøger.
Nyt Liv nr.2-2016

118 sider / 80 kr
Hans Erik Nissen:
Livets Sejrskrans

“At stå foran Jesus med sin synd opleves som en dom. Foran Jesus bliver synden syndig som aldrig før, men gå ikke! Bliv! Du står netop dér, hvor du skal høre det mest velsignede af alt: ‘Du skal ikke fordømmes.‘ Det er sagt af ham, der blev det i dit sted.“ (citat fra bogen)
Nyt Liv nr.2-2016

342 sider / 250 kr
Martin Luther:
Jesu afskedstale bd.2

Bind 2 er nu kommet  af den af Luthers bøger, som han selv satte højest. Og man forstår hvorfor: Det er velsignede og vigtige ord af Jesus, som han lægger sine disciple på sinde ved afskedens time i Joh 14-16 (her i bd.2 gennemgås kap.15-16)

Læs et lille uddrag af bogen i Nyt Liv nr.2 2016 s.47-51 - eller her
Bøger fra Nyt Livs Forlag kan købes på Nyt Livs lejre, ved henvendelse til forlaget eller
via Bethesdas Boghandel. 
Adresse: Postboks 57
9330 Dronninglund
Telefon nr.: 23 41 55 91
E-mail: svag@info.dk

Bøger 2015 
Nyt Liv nr.3-2015

69 sider / 25 kr
Karl K. Riis: Guds barn jeg er
Karl K. Riis er tidligere bibelskolelærer på Luthersk Missions Højskole i Hillerød. I denne lille bog videregiver han i sit klare og ligefremme sprog en afgørende, sjælesørgerisk hjælp for den, der ikke ved, om det nu også gælder mig: Kan jeg – sådan som jeg er – synge med på de ord: Guds barn jeg er?
Nyt Liv nr.3-2015

69 sider / 50 kr
Marius Giverholt: Se på Jesus
I denne bog får du 31 små stykker til morgen og aften med et enkelt bibelvers, efterfulgt af en kort og enkel tilegnelse af bibelverset – nogle gange formuleret som bøn. Der er evangelisk trøst og kraft i de små stykker, og ikke mindst rettes blikket mod, at “vort borgerskab er i Himlen“ – hos Jesus.
Nyt Liv nr.3-2015

278 sider / 250 kr.
Martin Luther: Jesu afskedstale

I Johannesevangeliet kap. 14-16 kan vi læse “Jesu afskedstale“ til sine disciple. Luther havde et helt særligt forhold til netop disse ord i Skriften, og det mærkes tydeligt på de prædikener, han holdt. Luther går med bibeludlæggerens grundighed i dybden med de enkelte ord, suger al den evangeliske kraft til sig, og forkynder om Jesus i et sprog for almindelige mennesker. 

Bogen er nyoversat og kommer i to bind. Del 1 udlægger kapitel 14.

Nyt Livs Forlag

Adresse: Postboks 57
9330 Dronninglund
Telefon nr.: 23 41 55 91
E-mail: svag@info.dk

Bøger fra Nyt Livs Forlag kan købes på Nyt Livs lejre, ved henvendelse til forlaget eller via Bethesdas Boghandel.  nytliv.dk
Uddrag fra bøgerne på NYT Livs hjemmeside: Guds barn jeg er - Jesu afskedstale - Se på Jesus


Bøger i 2014
Nyt Liv nr.3-2014En bearbejdet udgave af:  Vore lamper slukkes.

I frafaldets tid - (J.F. Løvgren)
I frafaldets tid er en roman, som skildrer livet i en menighed inden Jesu genkomst. Menighedens arbejde er velorganiseret,og præsten er veltalende og populær.
Nyt Liv nr.3-2014En udbygget version af den lederartikel,
Claus L. Munk skrev til Nyt Livs blad (nr. 3-2013).

Frafald - en aktuel trussel for os alle
(Claus L. Munk)

Gud ville lede ham tilbage til trøsten, friheden og rigdommen i Jesus. Her begynder troens liv, og her kan det begynde igen.
Bøgerne kan bestilles online via Bethesdas Boghandel. Find de direkte links til køb på nytliv.dk
Himmelriket
Af Ludwig Harms - ved / Niels Dybdal-Holthe  -   - Tidenstegn - 
Du må ikke tro at det er nok om du ennå har lampen. Se til at du ikke mangler olje. For jeg sier dere i sannhet, at kristendommens ytre form uten Ånden er til ingen nytte til frelse. Heller ikke fornuften og vantroen vil gagne verden til frelse. På dommens dag vil dere fare til djevelen sammen med verden, for Herren ser til hjertet. Og det er det samme som hos verdens barn og hos de døde fromme kristne. 
Nåde og formaning
Af Niels Dybdal-Holthe  -   - Tidenstegn - 
Forkynnelse til formaning er lite påaktet blant noen troende og i enkelte kristne forsamlinger. En forkynner som taler formaning kan lett få stemplet på seg som en lovisk predikant. Og slike folk vil få høre på. Og få forkynnere vil få det ryktet på seg at de er loviske. Og hvem vil egentlig være lovisk?
Toronto. Et vitnesbyrd
Af Jon Tore Lie, Fyllingsdalen  -      Fra: Tidenstegn
Selv om jeg var åpen for alt dette nye, var det en spesiell side av forkynnelsen jeg reagerte på. Det ble nemlig sagt at vi ikke skulle be under møtene.

Læs Jon Tore Lies stærke vidnesbyrd om mødet med Toronto. Vidnesbyrdet ligger på Niels Dybdal-Holthes blog "Tidenstegn" .

Kommentar til forslag om ny struktur for LM
Af Mikkel Vigilius  -  Januar 2008
Med andre ord: skal vi nå frem til en god, ny LM-struktur, der er bestemt af bibelsk tankegang snarere end af vores kulturelle kontekst og foreningstradition, så må vi for mig at se begynde med gribe tilbage henover de sidste halvandet hundrede år tilbage til Ny Testamente og læse de centraletekster sammen på ny. Her er vores fælles udgangspunkt og grundlag. Kan vi finde sammen her, tror jeg også, at vi kan finde sammen om en god, ny struktur i LM.
Uro i Den norske kirke
Styret for Stiftelsen På Bibelens Grunn nov.2007
Jesu Kristi sanne kirke og menighet er altså der Guds ord, lov og evangelium, blir forkynt og lært rent og sakramentene forvaltet rett. De som samles om Ordet og sakramentene i hjertets sanne tro, de er Jesu sanne kirke og menighet, skrev prof. Carl Fr. Wisløff i sin tid.

Bemærkninger til forslag om ændret struktur for LM
Torben Kjær november 2007
I LM har man gennem længere tid drøftet forslag til ændringer af strukturen for den øverste ledelse. Forslaget er så vidt jeg ved ikke offentligt, men det jeg har hørt går på, at man vil skelne mellem en landstyrelse, som har det åndelige og teologiske ansvar, og et landsråd som skal tage sig af praktiske, organisatoriske og økonomiske forhold. I dette råd kan der sidde kvinder. Det sidste finder jeg betænkeligt, da det vil stride mod et bibelsk princip.


Sinnsforurensing
 Af  Guttorm Raen - Bibelsk Tro - nr.4/1999
Men hva med åndelig forurensing, forurensing av vårt sinn? De alvorlige følger av dette ser det ikke ut til å være mange som er oppmerksomme på –


Skriftens autoritet
 Af  Frits Larsen - LMH 1923-62
Det, som ikke tales ud af Skriftens Ord og indhold, er ikke det livgivende ord, men snak

Forførelser i endetiden
 Af  Dag Risdal - Fra  "Jesus kommer"
Hvorfor skal det benyttes drama for å få folk til å lytte til en bibelsk preken? Bringer disse metoder evangeliet til verden? Mon ikke de snarere bringer verden inn i kirken og til menigheten?

Sandheden - 90 året
 Af  Frits Larsen - LMH 1923-62
Det er større ansvar at følge sandheden end følge tiden.

La oss holde høytid
 Af  Kristian Fagerli - Bibelsk Tro - nr.2/2007
La oss holde høytid. Med bønn om vekkelse og oppvåkning i våre liv. Så vi kan se og tenke og prioritere som Mesteren ser og tenker og prioriterer.


Helliggørelse - at være hellig
 Af  Frits Larsen - LMH 1923-62
Alt, hvad der hører kødet til, er på grund af forsoningen med Kristus virkelig korsfæstet. Det er helliggørelsens inderside.

Oppstandelsens triumf
 Af  Erik Høiby -Bibelsk Tro - nr.2/2007  
Han som selv er Fred skulle være deres trygghet og sikre tilfluktssted i livet, gjennom døden og i evigheten.

Vore rødder
 Af  Frits Larsen , LMH 1923-62
Den levende plante er afhængig af sin rod. Som rodnet så krone. Roden er træets skjulte kilde suger jordbundens kraft efter hemmelighedsfulde love.

Åndens besegling
Frits Larsen  -  "Missionsvennen 1956"
Beseglingen siger også, at vi endnu ikke kan følge helt med i, hvad det er at være en kristen, et Guds barn. Vi lever i tro, men også i et levende håb ved opstandelsen fra de døde, og opstandelsen betyder netop noget med, at det er ført tilbage til det oprindelige igen.


Antikrist - Dyret
Dag Risdal -  "Jesus kommer"
Det dyriske trekk kan vise seg på den måten at det blir en kultur uten Gud og uten himmel, en fullstellstendig materialistisk kultur. - Et annet dyrisk trekk i dag er fornektelsen av at mennesket er skapt i Guds bilde. Dermed faller respekten for Guds ordninger på alle plan.


Et nutidigt sprog
Andreas Michelsen , Tårnby
Men det sprog med karismatiske sange, som flere kredse åbner sig for, er sandsynligvis den mest virksomme ”døråbner” for denne bevægelses forføriske ånd.


Den Hellige Ånds oppgave - å herliggjøre Jesus
Olav Hermod Kydland - Bibelsk Tro nr.5/2005
Jesus er sant menneske og sann Gud – Gudmenneske. Vi kan ikke fatte det av oss selv, men vi tror det fordi den Hellige Ånd har åpenbart det for oss.


Israel, mediemakt, tidsånden og Guds løfter
Eivind Gjerde - Bibelsk Tro nr.2/2006
For en bibeltro kristen er det ingen overraskelse at Israel og jødene blir behandlet på en annen måte enn andre folk. Jødene og Israel er Guds utvalgte folk.


I håpets lys
Erik Høiby - Bibelsk Tro nr.2/2006
Fra denne åpne grav er håpets dør slått opp for oss til et nytt liv under nye vilkår med et nytt og herlig mål.


Kan glæde og smerte gå hånd i hånd?
Immanuel Fuglsang, Herning
Giv, Jesus, mig dit frelsersind for slægtens sorg og harm! Luk mig i dine smerter ind, og gør mig stærk og varm!

Antikrist
Jan Bygstad - "Overgivet til Herrens Ord"
Derfor siger Skriften også: »Når disse ting begynder at ske, så ret jer op og løft jeres hoved, for jeres forløsning nærmer sig« (Luk 21,28).