skrevet
Shafan
Dette siger Herren:
" ... spørg efter de gamle stier .. "
Jer.6,16

En lille opbyggelig bog
Thomas Teglgaard - 2008
En
        lille opbyggelig bog.

En lille bog om det centrale i kristendommen.

Fra forordet:

Formålet med denne bog er at minde dig og mig om, hvad det er for et budskab, vi som kristne er i besiddelse af. Deri – i selve evangeliet – findes nemlig kraften til at drive mission. Dermed også sagt, hvem målgruppen er: nemlig enhver, som tror og bekender, at Jesus er Kristus, Guds søn og verdens herre.

Med forfatterens tilladelse gengives et par afsnit fra bogen her på siden.
I øvrigt henvises til forfatterens hjemmeside, hvor der kan læses mere om bogen. ThomasTeglgaard.dk

Læs et afsnit her:
"Det er evangeliet om Jesus, vi skal fordybe os i, ikke metoderne til at bringe dette til vore medmennesker."   (s.57 flg.)

"Selv i bestræbelserne på netop ikke at miste dette af syne kan vi opbygge strategier og metoder, som gør, at vi til sidst kun ser metoderne og strategierne, mens Jesus forsvinder."  
(s.7 flg.)
"Skaberen og det skabte" (s.18 flg)

Det store regnskab (s.23 flg.)

Bogen kan købes på Forlaget Lohse.