Shafan

Velkommen til Shafan  

Shafan, som jvf.
2. Kong.22,10 læste lovbogen op for kong Josija,
ønsker at pege på de gamle stier.
Med denne hjemmeside ønsker jeg udfra artikler, udpluk fra bøger og div. indlæg at bringe budskabet om Guds Hellighed - Guds Lov - og frelsen i Jesus Kristus - evangeliet - frem af den tåge, der indhylder en stor del af det kristne Danmark.
 - Siderne bygger på et evangelisk/luthersk bekendelsesgrundlag.
Dette siger Herren:
" ... spørg efter de gamle stier .. "
Jer.6,16
1) Gak ud, min sjæl, betragt med flid
i denne skønne sommertid
Guds underfulde gaver!
Se, hvor hvert lille blomsterpar
sig yndefuldt nu smykket har
på marker og i haver!

2) Hvert træ nu pranger med sit løv,
og jorden dækker til sit støv
med sommergrønne klæde,
og skønnere er liljens dragt
end Salomon i al sin pragt
på gyldne kongesæde.

3) Højt svinger sig de lærker små,
og duerne fra dunkle vrå
i skov og mark sig fryder,
og nattergalen, hør engang!
nu synger glad sin vekselsang,
så bjerg og dal genlyder.

4) Hver hvedemark om gylden høst
nu varsler til den gamles trøst
og til de unges glæde;
og Paradisets takkesang
genlyder i en efterklang
fra lave barnesæde.

7)Velsign os med din Helligånd,
og plej os med din egen hånd,
så vi for dig må være
som blomster små med liflig lugt,
som træer fyldt med yndig frugt
til Jesu Kristi ære!

8)Og, Fader, når du ejegod
oprykker blomsten med sin rod
for bedre den at gemme,
o, plant mig da, og giv mig læ
ved livets væld, af livets træ
i Paradis derhjemme!
Paul Gerhardt 1653. Chr. M. Kragballe 1855.
Den danske Salmebog nr. 726
ANDAGT
Bibelvers

Joh 3,14

»Ligesom Moses ophøjede slangen i ørkenen, sådan må Menneskesønnen ophøjes.«

»Ophøje« betyder at hænge op på et kors. Jesus bruger anskuelsesundervisning for at vise, hvordan det går til at blive født på ny. Israel havde syndet mod Gud, og som straf blev de bidt af giftslanger og lå døende i ørkenen. De lå bogstavelig talt under lovens dødsdom. Det er netop et billede på vor stilling over for Gud i vore synder.

Da får Moses af Gud befaling til at hænge en kobberslange op på en stang - et kors. Folket får besked om at se op på den. De, som gjorde dette, blev helbredt og beholdt livet. Ved at se på kobberslangen undgik de dødsdommen.
»Sådan må Menneskesønnen ophøjes, for at enhver, som tror, skal have evigt liv i ham.«

Kobberslangen er et forbillede på Jesus. Det, som hjalp Israel i ørkenen og alle, som i gammeltestamentlig tid blev frelst, er, at Gud fra begyndelsen har regnet med det sonoffer, som i tidens fylde skulle fuldbyrdes ved hans egen Søn, Jesus Kristus. Jesu død på korset betyder, at den dom, som Gud i sin hellige lov fælder over den, som synder, blev eksekveret på en stedfortræder, på hans egen Søn, for at enhver, som tror på ham, skal stå fri for sit syndeansvar over for Gud.

Øivind Andersen
I sjælesorg hos Jesus
Dansk Luthersk Forlag 1973


Livets brød
Øivind Andersen - LIVETS BRØD
Alle som tror på Jesus, vil jeg minne om hva det ligger i det at Jesus kaller seg lvets brød. Det må. etes hver dag! Den som tror på ham, eier ham! «Den som tror på Sønnen, har evig liv.»

Fred
Thomas Teglgaard - JOHNN
Først pinsedag fornemmer vi en slags afklaring hos dem, ikke mindst hos Peter, som pludselig forkynder evangeliet med saft og kraft, sirnpelthen fordi Helligånden nu vejleder Peter, udlægger Skriften for ham, overbeviser ham om sandheden.
Sjelesørgeriske sannheter fra Romerbrevet VII
Norvald Yri - Bibelsk Tro nr.6 1993
Guds altere blir revet ned, avgudene settes opp i stedet. Gud forherdet en del av Israel (v. 7 ?g.). Gud gav dem en sløvhets ånd, øyne som ikke ser, ører som ikke hører (v. 8). Ja, øynene ble formørket (v. 9).

Gjør ikke Guds Hellige Ånd sorg
Af Asbjørn Aavik - ÅNDENS TEMPEL
Den Hellige Ånd bedrøves ved vår ulydighet. All motstand i vårt liv bedrøver ham. Han bryter seg aldri med makt gjennom noe hinder han møter i livet vårt. Han bedrøves bare - og hindres av det. Min ulydighet blir Åndens stengsel for hans virke i meg og for hans gjernig ved meg.

Sjelesørgeriske sannheter fra Romerbrevet (VI) Ingen blir frelst ved å holde seg til en hedensk religion. Ingen blir frelst ved å være seriøs i sin religiøsitet. Det er helt nødvendig å høre evangeliet om Jesus Kristus for å bli frelst.

Gå ud i alverden
Martin Luther - SÅ FAST EN BORG
Hvis det er gerninger, det handler om, så får jeg løn som forskyldt. Men hvis det handler om nåde, så kan jeg ikke sige, at Gud skylder mig noget som helst. Jeg må bekende, at Gud har skænket mig det helt uden om min fortjeneste.
At vi alle må være ét
Schildhelm Michelsen
Ja vejen opad kan være besværlig, da må man slippe alt, som vil hindre en på vandringen, og som kan gøre vandringen umulig – men slipper du dit eget – og har Jesus i sigte, ham som mål, da se fremad, se opad og oplev det forunderlige, at des nærmere du kommer Jesus, des nærmere kommer du også din næste, der også er på vej og har samme mål som du.

Nu har jeg sagt det,...
Martin Luther - JESU AFSKEDSTALE 1.DEL JOH 14
”Tiden er kommet, til at jeg må afsted, og dette er min sidste prædiken, for Djævelen rykker frem sammen med Judas og hans bande og vil have fat i mig og gøre med mig, som de vil. Jeg må udlevere mig til ham, og han er ond og rasende. Han vil æde mig; men hans mave skal revne ved det, for han har ingen ret over mig og kan ikke finde nogen skyld hos mig.
Ja, Herre!
Af Øivind Andersen - Ved Kilden
Men nu har Jesus fået Peter derhen, hvor han vil have ham.Nu er ydmygelsen størst, men nu bliver opgaven også størst:»Vær hyrde for mine får! « Peter er igen indsat i sit apostelkald.

Sjelesørgeriske sannheter fra Romerbrevet (V)
Norvald Yri - Bibelsk Tro nr.4 1993
Ånden styrker deg i samfunnet med din gode Far i himmelen. Du får se at du har en stor og rik arv med Jesus. Kanskje ser det mørkt ut for mange av Guds barn her i verden, med arven i himmelen kan ingen ta fra oss.

Sjelesørgeriske sannheter fra Romerbrevet - IV
Norvald Yri - Bibelsk Tro nr.3 1993
Ser du hvordan Gud selv på forhånd i den gammeltestamentlige lovordning peker framover til Jesus som nådestolen? Du ser Jesus som nådestolen på korset. Du ser hans hellige og rene blod som er gitt og som gjør at Guds nådige og velbehagelige øyne hviler akkurat der. Du ser Lammet som er slaktet og står som din mellommann, din yppersteprest.

Jesus Kristus Nådestolen
Norvald Yri - Bibelsk Tro nr.2 1993
Vi har ingenting å vise til fremfor den hellige Gud - til vår egen frelse. Men nå har Gud selv åpenbart sin herlighet og ære. I Jesu Kristi død på Golgata har Gud åpenbart sin herlighet. Slik er Jesus nådestedet, nådestolen. Der taler Gud med oss. Den som tror på Jesus skal bli frelst.

Påske På korset viste Jesus seg som seierherre over de onde maktene og myndighetene (Kol 2,15). Påskebudskapet forkynner seier også over dødens makt. Jesus etterlot seg en tom grav. Han er ikke blant de døde. Han lever! Påskedag er den tomme gravs dag. Men dermed er den også fylte gravers håp:

Skillelinjen
Af Winrich Scheffbuch - Wer Jesus hat, hat das Leben
Nu lå han ude på steppen. Natten var kold. Jakob havde mistet fodfæste. Og hvor tyngede den uopgjorte synd ham! Og pludselig talte Gud med denne mand. Ind i det fortvivlede, ødelagte liv råbte Herren: "Jeg er med dig! Jeg er begyndelsen og enden i dit begivenhedsrige liv!"

Sjelesørgeriske sannheter fra Romerbrevet - II
Norvald Yri - Bibelsk Tro nr.1 1993
Det er vel ingen av oss som bruker Bibelen og den rike kristne arven vi fikk til å lage våre egne avguder i hjerte, liv og virksomhet? Hva med røveri av selveste Guds tem­pel, at vi skulle la oss friste til å forandre Guds sannhet slik at den passer inn i et avgudstempel med våre egne avguder i hjerte og liv?

Frimodighed
O. HALLESBY - TROENS LYDIGHED
Findes der vel nogen dybere lykke end den, som holder i modgangens mørke dage? Kan du tænke dig nogen større lykke her i trængselens land end det frimodige og muntre sind, som ikke kan kues af nogen nød, fordi det ser Herrens vej og Herrens nåde tværs igennem modgang, fattigdom, sygdom, sorg og død.

Hellig higen
Asbjørn Aavik - HELLIG URO
Til de selvtilfredse der borte ved porten kommer aldri han som deler ut byrdene. De er ikke rede til å bære. . . . Og der ved porten springer heller ingen nye kilder. De finnes der inne i de dype, stille skogene, langt vekk fra portlarmen.

Jeg går foran dig og jævner forhindringerne; Es 45,3
Hans Erik Nissen - ét er nødvendigt
Måske synes du, at Gud har ført dig ad smalle og mørke veje. Det er, som om de aldrig får nogen ende. Men det gør de. Gud lader aldrig sit barn ende i fortvivlelsen. Det bliver morgenrøde på ny.
Jesus Kristus er i går og i dag den samme, ja, til evig tid. Hebr 13, 8.
C.O.Rosenius - "HUSANDAGSBOG"
Dette er dog en ubeskrivelig stor trøst og en fast borg, når tiderne skifter, og det bliver stormfuldt og mørkt. Da kan en kristen endnu med glæde synge: »Jeg begærer at være under hans skygge og sidde derunder.Du Herre er min styrke, min klippe, min borg og genløser, min Gud og min trøst. Du er den samme, og dine år får ingen ende.«
Korset
Gunnar Nilsson - Lov og Evangelium 9/2022
Frafall fra Herren har kanskje sin største bakgrunn i selve korset. Korset er det sentrale i kristenlivet. (...)
Å fornekte seg selv og ta sitt kors opp, det er ikke lett for kjød og blod. Vi ser det så ofte når motgang rammer, hvordan mennesker reagerer. Vi ser det i dag når man sliper bort kantene på Guds ord for at mennesker lettere skal ta imot det.
HOLD FAST VED BIBELEN
D.A.Carson - FRA OPSTANDELSEN TIL HANS GENKOMST
I en verden, hvor der er mange falske ideer - mange bedrageriske, egoistiske og gudsfjendtlige ideer - hvad skal vi der gøre for at blive orienteret mod Gud selv?
Åndelig renhed
C.O.Rosenius - SAMLEDE SKRIFTER VII
Fødderne og deres tvætning,« siger Luther, »betegner vor vandring og dens renselse.« Og da aner jeg gennem Jesu ord noget usigelig dyrebart. Det, han vil sige os, er: Det er kun jeres vandring, som er uren og stadig må renses.
Ved Herrens fødder - Luk 10,39
Af Tormod Vågen - I KONGENS NÆRHED
Når Gud vil have skrevet om et ret forhold til Jesus, kommer det til udtryk, som det sker her: Hun lyt­tede til hans ord.
Hellig tjeneste
Carl Frederik Wisløff - I EVANGELIETS TJENESTE
Men vi kan vidne på mange måder. At holde lyset brændende, at fremholde livets ord, når anledningen byder sig, det er præstetjeneste i nytestamentlig forstand. Og dette gælder alle kristne, ikke kun den gejstlige stand.
Hvem holder fast ved Guds bud og har Jesu vitnesbyrd?
Olav Hermod Kydland - Bibelsk Tro 2022/3
Enhver som har tatt imot Jesus, har også tatt imot ham som Herre. Følgelig oppfordres Guds barn til å vandre i ham, “rotfestet og oppbygget i ham, grunnfestet i troen slik dere har lært, rike på takk.” (Kol 2,7) Hva er det som karakteriserer dem som har tatt sin tilflukt til Jesus Kristus? De holder fast ved Guds bud. (Se Åp 14,12!)

Tvivl og vantro
O.HALLESBY - FRA BØNNENS VERDEN
Da er det godt at vide, at vi har tro nok, når ví går til Jesus med vor nød og lægger den frem for ham. Og er der nogen tvivl og liden tro i vort hjerte, så kan vi gøre som manden, der kom til Jesus. Vi kan begynde med at fortælle ham om vor tvivl og svage tro. Da bliver det både enklere og tryggere at bede.

Se, din konge kommer
Ludvig Hope - Bibelsk Tro 1994/2
«Si til Sions datter: Se, din konge kommer til. deg, saknnodig og ridende på et asen, på trelldyrets fole.» Les Matt 21,1-9. Det ene året etter det andre ruller bak oss. Ingen kan stanse tidshjulet. Det går, og vi må gå med.

Bibelsk Tro
Bibelsk Tro nr. 3 2022

Den Hellige Ånds innsegl
Uten Den Hellige Ånd kan ingen bli en kristen. Heller ikke kan noen være en kristen uten å eie Den Hellige Ånd.
Hans Erik Nissen

Pinsehøytiden – Men Jesus forlot vår jord for å ta sete ved Faderens høyre hånd og gjøre sin frelse gjeldende i himmelen.
Per Bergene Holm

Hva mener Herren med dette budskapet til oss: Bli fylt av Ånden?  - Å bli fylt av Ånden har noe med opprydding å gjøre, har noe med nedriving av vegger å bestille.
Asbjørn Aavik
Bibelsk Tro
Bibelsk Tro nr. 2 2023

Jesus er oppstått – han lever!
Snart gryr det en evig påskedag der situasjonen blir snudd på hodet, akkurat som ved den tomme grav.
Dag Rune Lid

Korset – Jesu Kristi kors Ved korset ble døren åpnet til Guds nådetrone. Der er et hvilested for enhver trett vandrer. Der er gledes kilden med nådens livgivende vann. .
Kjell Dahlene

Troskap mot Guds Ord i endetiden Jesus Kristus kommer snart igjen. Vi ser at tegnene for hans snarlige gjenkomst er rundt oss over alt. Jesus Kristi andre komme er nær og står for døren.
Eivind Gjerde
Nyt Liv 23/1Nyt Livs blad 2023-nr.1 - PDF format.

Nytårsstatus- - Det er i håbet, vi skal være rige. Det er i Himlen, vi skal samle os skatte. Hvordan sker det? Det sker, når håbets Gud ved Helligåndens kraft fylder os med al glæde og fred i troen. -   
Henrik Gren Hansen,

Hvorfor luthersk - i dag?
  - Loven afslører sandheden om det faldne menneske: I al sin selvretfærdighed er det en afgudsdyrker, som har sat sit eget ego i Guds sted. Loven råber til samvittigheden: Skyldig, skyldig!
Jan Bygstad

Lys i mørket -  Der bagved, i det mørke baghus, skal der bo en gammel, blind mand. Jeg har næsten ingen kraft og intet mod mere til dette besøg.

Bibelsk Tro
Bibelsk Tro nr. 1 2023

Når jeg ser blodet, vil jeg gå dere forbi
At Gud alltid ser Jesu blod, gir det urolige hjertet ditt hvile. Ikke noe av det vi kan gjøre, holder mål.
Hans Erik Nissen

En uvurderlig skatt Jesus er døren der kan komme inn i Ordet. Når vi kommer til Jesus, kommer vi i besittelse av Ordet, for Han har og er Ordet til evig liv.
Adolph Saphir

Samfunnet med Jesus og den benådede synder Men det er også umulig å bli forvisset om Jesu kjærlighet ved å se på seg selv. For ser en på seg selv, så ser en jo bare sin uverdighet, så en må finne det ganske utenkelig og umulig at Jesus kan elske en så vanartet sjel. –
Olav-Valen Senstad
Bibelsk Tro
Bibelsk Tro nr. 6 2022

Julens tegn
Se hen til barnet som er født av jomfruen, så ser du din bror og din stedfortreder. Han er kommet for å gå helt inn i dine kår,
Carl Fr. Wisløff

Under nådens himmellys Himmelens nådelys vil skinne for Guds barn, under alle forhold og til alle tider - under prøvelser, anfektelser og sykdom inntil døden løser Guds barn fra denne forgjengelig verden.
Olav Hermod Kydland

Profeten Jona – et budskap for vår tid Jona’s bok er på flere måter aktuell i vår tid. Først og fremst gjelder det budskapet om dom og undergang for alle som vender Gud ryggen – “for denne verdens gud har forblindet de vantros sinn” (2 Kor. 4,4).
Jon Olav Østhus
Nyt Livs bNyt Liv 22/3lad 2022-nr.3 - PDF format.

Guds vej – eller selvets?- - Ingen nye metoder, ideer eller teknikker fører frem. De kan skabe begejstring og opmærksomhed, men de skuffer og efterlader mennesket tomt. -   
Hans Erik Nissen

Jeg skammer mig ikke
  -- Det er med tanke på sin forkyndelse af evangeliet i Rom, Paulus siger dette. Han havde erfaret, at for denne verdens visdom var ordet om korset en dårskab.
Martinius Svaabec

Jo, det kan jeg godt tale med om - - Da jeg var færdig med at takke Gud, var der gået en times tid. Senere på dagen gjorde jeg det samme igen, og jeg sang stille et par lovsange.
Nye bøger - Nyt Livs Forlag 2022

Jesus er Guds ord
Jesus er Guds Ord
Af Filip Hjorth Kofod
En andagts- og refleksionsbog over Salmernes Bog. Det er ikke en traditionel andagtsbog, men nærmere en nedfældelse af forfatterens personlige udbytte af sin læsning af salmerne. .
Kan købes hos Nyt Livs Forlag eller modtages via medlemskab i Luthersk Missions Bibelskoles Elevforening.   - 239 sider / 175 kr.

Genkomst Fra opstandelsen til Hans genkomst
Af D.A. Carson
Den er først og fremmest skrevet som en kristen brors formaning og opmuntring
Bogen kan købes hos Nyt Livs Forlag eller modtages via medlemskab i Luthersk Missions Bibelskoles Elevforening.
40 sider / 30 kr.

Tro,håb og kærlighed Tro, håb og kærlighed
Jakob Rahbek
Et bibelstudiehæfte over tro, håb og kærlighed i hhv. Matthæus,- Markus- og Johannesevangeliet.
Bogen kan købes hos Nyt Livs Forlag (eller modtages via medlemskab i Luthersk Missions Bibelskoles Elevforening.
46 sider / 30 kr.

Den Kristne Tro - VIDEO-serie -
v/ Mikkel Vigilius - Nyt Liv

den kristne
                tro
Den kristne tro (1) Om den kristne tros indhold.
Den kristne tro (2) Om den Gud, vi alle ved om.
Den kristne tro (3) Om religiøsitetens blinde vej
Den kristne tro (4) Om Guds tale i naturen og samvittigheden
Den kristne tro (5) Om nødvendigheden af kristen mission.
Den kristne tro (6) Om Guds mål med Bibelen
Den kristne tro (7) Om den kristne tros grundlag.
Den kristne tro (8) Om samlingen af det Gamle Testamente
Den kristne tro (9) Om samlingen af det Ny Testamente
Den kristne tro (10) Om Bibelens inspiration afsnit 1.
Den kristne tro (11) Om Bibelens inspiration afsnit 2
Den kristne tro (12) Om Bibelens inspiration afsnit 3
Den kristne tro (13) Om Bibelens inspiration afsnit 4
Den kristne tro (14) Om Bibelens troværdighed afsnit 1.
Den kristne tro (15) Om Bibelens troværdighed afsnit 2
Den kristne tro (16) Om Bibelens troværdighed afsnit 3
Den kristne tro (17) Om det historisk kritiske bibelsyn.
Den kristne tro (18) Om det konservative og det ortodokse bibelsyn
Den kristne tro (19) Om sunde principper for fortolkning af Bibelen afsnit 1
Den kristne tro (20) Om sunde principper for fortolkning af Bibelen afsnit 2
Den kristne tro (21) Om sunde principper for fortolkning af Bibelen afsnit 3
Den kristne tro (22) Om sunde principper for fortolkning af Bibelen afsnit 4
Den kristne tro (23) Om sunde principper for fortolkning af Bibelen afsnit 5
Den kristne tro (24) Om sunde principper for fortolkning af Bibelen afsnit 1 . Princip 10
Den kristne tro (25) Om Bibelen som værn mod vranglære 
Den kristne tro (26) Om bekendelserne som værn mod vranglære
Den kristne tro (27) Om luthersk lære og de andre kirkesamfund:
Den kristne tro (28) Om religionernes gudsopfattelser: 
Den kristne tro (29) Om den treenige Gud i GT:
Den kristne tro (30) Om den treenige Gud i NT:
Den kristne tro (31) Om Guds eksistens og den frelsende tro
Den kristne tro (32) Om kendskabet til Guds væsen og egenskaber. 
Den kristne tro (33) Om Guds hellighed.
Den kristne tro (34) Om Guds retfærdighed.
Den kristne tro (35) Om Guds kærlighed.