Shafan

Velkommen til Shafan  

Shafan, som jvf.
2. Kong.22,10 læste lovbogen op for kong Josija, ønsker at pege på de gamle stier.
Med denne hjemmeside ønsker jeg udfra artikler, udpluk fra bøger og div. indlæg at bringe budskabet om Guds Hellighed - Guds Lov - og frelsen i Jesus Kristus - evangeliet - frem af den tåge, der indhylder en stor del af det kristne Danmark.
 - Siderne bygger på et evangelisk/luthersk bekendelsesgrundlag.
Dette siger Herren:
" ... spørg efter de gamle stier .. "
Jer.6,16
Alle artikler og lydfiler ligger som tabel på ny.shafan.dk -  
lydfiler også på lyt.shafan.dk - kan ses på de forskellige medier.


1 I dag er nådens tid,
i dag er Gud at vinde,
nu kan alvorlig flid
hans milde hjerte finde.
Op! op! til bedrings gråd,
og efter Jesus jag,
men snart! det er mit råd.
Nu hedder det: i dag!

3 Træng i Guds arme ind,
og fat din Jesu hjerte,
det koste i dit sind,
ihvad det vil for smerte.
Til kronen går man ej
udi sin gode mag,
træng ind, nu er der vej!
Nu hedder det: i dag!

4 Det er en liden stund,
så lukkes Himlens døre,
begræd de mange pund,1
endnu er nåden større
og vinker dig hen ind
i Jesu favnetag,
men skynd dig som en hind!
Nu hedder det: i dag!

5 Endnu er gunst at få
for knuste hjerters råben,
endnu er Gud at nå,
endnu er Himlen åben.
Hvor er der godt hos Gud!
Kom, hjerte, snart, og tag
mod nådens søde bud:
i dag, i dag, i dag!


Hebr 3,12-15 Tysk 1731.
Hans Adolph Brorson 1735.
Den danske Salmebog nr 592
ANDAGT
Bibelvers

Luk 15,18-19

 Far, jeg har syndet mod himlen og mod dig. jeg forijener ikke længere at kaldes din søn; lad mig gå som en af dine daglejere (Luk 15,18-19).

Når du føler, at du bliver ydmyger, så kast dig ned for din himmelske fars fødder og sig: ”Kære far, nâr du handler sådan her med mig, vil jeg stå det igennem med tålmodighed. Jeg vil også bekende, at jeg har fortjent en langt hårdere straf. Forbarm dig derfor over mig! Vil du ikke have, at jeg skal være arving, så lad mig gå som en af dine tjenere”

Eller som den kana'anæiske kvinde sagde: ”Jeg vil ikke skamme mig ved at være hunden i dit hus, for så får jeg dog alligevel lov til at æde de brødkrumrner, som ellers ville blive trådt på og gå til spilde” (Matt 15,27).

Du må sige det, som det er: ”Gud, du skylder mig ingenting! Men jeg trygler dig om nåde, og jeg holder mig til din barmhjertighed."

Det er den rette vej til at modtage nåden og saligheden. Men der er få, som hører denne forkyndelse, og endnu langt færre, der adlyder den og tager imod i tro.

Andagt af Martin Luther
SÅ FAST EN BORG

Luthersk Missions
Bibelskoles elevforenings Forlag
I kommission hos Nyt Livs Forlag 2017

Herre, jeg har handlet ilde,
syndens byrde er så svar,
ej den vej jeg vandre ville,
som du mig befalet har;
sønderknust jeg ser tilbage
på mit livs henfarne dage.
.
  Johann Franck 1646. B.C. Ægidius 1717.
M.B.Landstad 1861. Bearbejdet 1889.
Den danske Salmebog nr 501

Den første kærlighed - andagt
Øivind Andersen - VED KILDEN
En kristens første kærlighed er Jesus selv! Det er ham, vort hjerte bliver rettet imod, når vi som hjælpeløse og fattige syndere får lov at modtage frelsen.

Intet andet evangelium - Gal 1,1-10
Winrich Scheffbuch - Wer Jesus hat, hat das Leben
Der findes ikke to skridt i troslivet. Der findes kun et skridt ind i Jesu åbne arme. Længere kan ingen komme end til Jesu tilgivelse og hans frelsesunder.
Hellig tjeneste
Carl Frederik Wisløff - I EVANGELIETS TJENESTE
Men vi kan vidne på mange måder. At holde lyset brændende, at fremholde livets ord, når anledningen byder sig, det er præstetjeneste i nytestamentlig forstand. Og dette gælder alle kristne, ikke kun den gejstlige stand.

Troen holder fast ved Ordet
C.O.Rosenius - "VEILEDNING TIL FRED"
Når Kristus er død og har tatt bort våre synder - hvorfor føler vi da synden og døden i oss? For synden gnager og stikker jo i vår sammvittighet, og den onde samvittigheten gjør at vi frykter for helvete. Jeg har ofte sagt det før: En ting er å føle, en annen ting å tro. Troen holder seg fast til Ordet, hva så enn følelse og fornuft sier.
Åndens renselse -
Af Øivind Andersen - Livets brød
Hvordan kan det ske? Ved at vandre i Ånden, svarer Ordet. At vandre i Ånden er at leve i det, man har modtaget fra Kristus. ”Blivi migl” siger Jesus. Lev i syndernes forladelse! Tag imod den hver dag!

Sandhedens ånd 
Martin Luther - SÅ FAST EN BORG
Jesus trøster nu sine venner og siger til dem: ”Vær ved godt mod, og vær uforfærdede på trods af det, I ser og erfarer. For I vil aldrig nå dertil, hvor I kan omskabe verden og gøre den from.
Hvem holder fast ved Guds bud og har Jesu vitnesbyrd?
Olav Hermod Kydland - Bibelsk Tro 2022/3
Enhver som har tatt imot Jesus, har også tatt imot ham som Herre. Følgelig oppfordres Guds barn til å vandre i ham, “rotfestet og oppbygget i ham, grunnfestet i troen slik dere har lært, rike på takk.” (Kol 2,7) Hva er det som karakteriserer dem som har tatt sin tilflukt til Jesus Kristus? De holder fast ved Guds bud. (Se Åp 14,12!)

Tvivl og vantro
O.HALLESBY - FRA BØNNENS VERDEN
Da er det godt at vide, at vi har tro nok, når ví går til Jesus med vor nød og lægger den frem for ham. Og er der nogen tvivl og liden tro i vort hjerte, så kan vi gøre som manden, der kom til Jesus. Vi kan begynde med at fortælle ham om vor tvivl og svage tro. Da bliver det både enklere og tryggere at bede.

Se, din konge kommer
Ludvig Hope - Bibelsk Tro 1994/2
«Si til Sions datter: Se, din konge kommer til. deg, saknnodig og ridende på et asen, på trelldyrets fole.» Les Matt 21,1-9. Det ene året etter det andre ruller bak oss. Ingen kan stanse tidshjulet. Det går, og vi må gå med.
At de ikke tror på mig
Martin Luther - JESU AFSKEDSTALE 2.DEL JOH 15-16
Det nytter ikke, at man nok så længe dæmmer op, forbedrer og helbreder udadtil, når stammen, roden og kilden til alt ondt stadig er der indvendig. Før alt andet må kilden stoppes til og træets rod fjernes, ellers vælder og bryder det frem ti steder, hver gang du stopper ét hul til og forhindrer én spire i at bryde frem.
Retfærdiggjort af tro
C.O.Rosenius - SAMLEDE SKRIFTER IV

»Ånden selv - den samme ånd, i hvilken vi råber: Abba, fader! - vidner sammen med vor ånd, at vi er Guds børn.« Rom. 8,16. »Den, som tror på Guds Søn, har vidnesbyrdet i sig selv. - I skal vide, at I har evigt liv, I, som tror på Guds Søns navn,«
Bønn
Eivind Gjerde -  Bibelsk Tro nr.2 1996
Derfor; vær som et tre som har boret sine røtter dypt ned i den gode og næringsrike grunn. Fyll ditt hjerte og sinn med Kristi kjærlighet til deg. Hvordan kan du gjøre det konkret? Svar: Fyll deg med Guds Ord. Fyll deg med de evangeliske kjernesannheter. Minn ditt hjerte på Guds løfter. Takk Jesus for hvem han er og hva han har gjort for deg på Golgata.

Profeten Hoseas - Bibelstudieserie - 9/9
Guttorm Raen - Bibelsk Tro 1994/4
Herrens veier er rette. Det er de som fører til livet. For de «rettferdige», de som stàr i rett forhold til Gud, er det deres lyst å ferdes der Herren vil. Men «overtrederne», de som lever i synd, kan ikke følge Herrens veier uten at de vender om.

Profeten Hoseas - Bibelstudieserie - 8/9
Guttorm Raen - Bibelsk Tro 1994/3
Årsaken til dommen er helt klar. Israel skal ikke være i tvil om det er deres frafall fra Herren som gjør at ulykken kommer (v. 7). På tross av gjentatte kall til omvendelse, har de fortsatt på syndens vei. Derfor hjelper det ikke å begynne å rope Den høyestes navn når dommen kommer.

Jakobbrevets hemmelighet
Af Øivind Andersen - Bibelsk Tro nr.2 1994
Jakobs brev taler altså ikke om gjerninger ved siden av troen eller om at en kristen må gjøre noe ved siden av troen på Jesus. Men den forkynner at enten er troen levende, fordi den eier Jesus; eller så er den død, fordi den ikke eier Jesus.

Profeten Hoseas - Bibelstudieserie - 7/9
Guttorm Raen - Bibelsk Tro 1994/1
I profetskriftene i Det gamle testamente finner vi mange treffende karakteristikker av hvordan mennesker tenker og oppfører seg når de glemmer Gud. Det er ikke vanskelig å se at mange av dem er høyst aktuelle også i dag.
Profeten Hoseas - Bibelstudieserie - 6/9
Guttorm Raen - Bibelsk Tro 1993/6
Det er en viktig lærdom her i Hoseas at verdslíghet er et tegn på at kjærligheten til Gud er blitt borte (srnl. 1 Joh 2,15; Jak 4,4).
Profeten Hoseas - Bibelstudieserie - 5/9
Guttorm Raen - Bibelsk Tro 1993/5
De som forherder seg i synd, mener gjerne at de kan gjøre det uten at Gud griper inn. Men han kjenner til alle ting (v. 3), og skal i sin tid stille dem fram for dommen.

Forkynnelsen i endetiden 1 Joh 2,18-19
Dag Risdal - Bibelsk Tro nr 3 1993
Enda en tendens i tiden: Blant troens folk i bedehusmiljøene er det oppstått en viss tretthet og lunkenhet, som medfører en betydelig grad av lære-likegyldighet. Man orker ikke lenger å stride troens gode strid og kjempe for den sunne lære, slik det nevnes i Judas' brev v. 3b:

Profeten Hoseas - Bibelstudieserie - 4/9
Guttorm Raen - Bibelsk Tro 1993/4
I stedet for ä veilede om Guds vilje, var de kommet derhen at de var opptatt av stelle seg slik at de kunne ha mest mulig økonomisk vinning av folks handlinger (v. 8).

Profeten Hoseas - Bibelstudieserie - 3/9
Guttorm Raen - Bibelsk Tro 1993/3
Løftet om bønnhørelsen er knyttet sammen med frelsen: «på den dag». Dette, sammen med det at det er Herren som sier det, viser hvor pålitelig det er. Samtidig minner det om at vi ikke må løsrive dette med bønn og bønnhørelse fra frelsens samfunn med Kristus.

Profeten Hoseas - Bibelstudieserie - 2/9
Guttorm Raen - Bibelsk Tro 1993/1
«Ikke mitt folk». Dette peker på en tredje side av dommen over synd: De som vender seg bort fra Herren, kan ikke være hans folk. Det hjelper ikke om de forsøker å kalle ham til hjelp - han vil ikke være deres Gud.
Profeten Hoseas - Bibelstudieserie - 1/9
Guttorm Raen - Bibelsk Tro 1992/1
Dette bibelstudiet har til hensikt først og fremst å få fram budskapet i de bibelske tekster, og vise hvilken betydning dette har også for oss i dag. - Er Bibelen Guds åpenbarte ord til oss, og den eneste absolutte norm for lære og liv, er det for det første nødvendig å kjenne til hva den sier.
Kopivarer
Andreas Michelsen
Når Jesus bliver borte er vi hurtige til at finde en erstatning, en kopivare, og sådan har det altid været, når hyrdens røst ikke høres.

Menneskene som vandrer i mørket skal se et stort lys
Af Gunnar Nilsson - Bibelsk Tro nr.6 2021
En Frelser er født Og for den som vandrer i mørket, det mørket som la seg over oss i Edens hage. Syndens og dødens mørke er for den et budskap om glede.Jeg forkynner dere en stor glede – en glede for alt folket. I dag er det født dere en frelser, som er Messias, Herren – i Davids stad.

Frygt ikke
Niels Ove Vigilius - Bibelsk Tro nr.6 1994
Den eneste mulige befrielse fra frykten er den engelen forkynte for hyrdene julenatt: «Frykt ikke! For se, jeg forkynner dere en stor glede - en glede for alt folket. I dag er det født dere en frelser, som er Messias, Herren - i Davids by.


Herrens stier... Sl 25,10
Hans Erik Nissen - ét er nødvendigt"
På de trange, mørke stier møder han dig med godhed og troskab. Du kan ikke se det i dag, men i Herrens time skal dine øjne åbnes.
Jesus som forbillede og stedfortræder
Olav Valen-Sendstad
Det hellige og rene, det fuldkomne liv, som lov og profeter maler og skildrer for vores øjne, som et retfærdigt og velbehageligt liv for Gud - denne retfærdighed er nu åbenbaret uden loven, uden vore gerninger, uden vort stræb, uden vor lydighed. Den er åbenbaret ved troen på Jesus, ham der er vor retfærdighed for Gud.
Himmel på jord?
Hans Erik Nissen - Bibelsk Tro 4/1995
Falsk lære er altid farlig for troen. Ofte kommer den i lysende klæder. Dit naturlige menneske fryder sig og føler det nye budskab som en befrielse. Den falske lære virker som den forkyndelse, der har været behov for i årevis, og mange føler sig skuffede over, at ikke alle kristne er lige begejstrede.
Fundet - Luk 15,1-10
Af Frank Jscobsen - "Til tro på Jesus"
Hvor jeg forstår disse toldere og syndere, som holdt sig nær til Jesus for at høre ham. Der er kraft i det. Der er en hellig Ånd i det. Der er en salig vished. Her har tolderes og synderes sjæl haft det godt. Men fred for mennesker får denne tro ikke.
Pinsen i lys af Det Gamle Testamente
Af Mikkel Vigilius - NYT LIV 1-2020
Helligåndens gerning er altid kendetegnet ved, at vi afsløres som syndere og oprørere, der må frelses af Guds nåde alene. Målet for Åndens gerning er at herliggøre Jesus for os som vores frelser (Joh 16,14).
BODS-OG BEDEDAG - Nådens dør er åben - endnu
Carl Fr. Wisløff - SÅDAN ER JESUS
I dag bydes vi ind gennem en åben dør - nådens dør. Men døren vil ikke altid være åben. Jesus siger, at der kommer et tidspunkt, da husbonden rejser sig og lukker døren. Da kommer nogle og siger: »Herre! luk op for os!« Men da skal han sige til dem: »Jeg ved ikke, hvor I er fra. Gå bort fra mig, I, som øver uret.«

Bibelsk Tro
Bibelsk Tro nr. 4 2022

Hva er sannhet?
Slik Gud i begynnelsen skilte mørke fra lys, slik skiller han i sitt ord mellom sannhet og løgn, ondt og godt, rett og galt.
Per Bergene Holm

Mektig livsforvandlende møte! (Jes 6,1-13) – Gud sa ikke at de ville ta skade av å ete av treet – men dø! Du som måtte forkaste Guds ord – prøv å komme utenom det! – konsekvensen av å forkaste Guds ord!
Einar Kristoffersen

Helvete – Guds Flammende Vrede  - Helvete har ingen utløpsdato. Det er ikke lenger håp om frelse for dem som er der. Ja, de kan ikke engang håpe på å bli utslettet. Pinen forutsetter dag og natt uten opphør, i evighetenes evigheter.
Peter Olsen
Bibelsk Tro
Bibelsk Tro nr. 3 2022

Pinsefestens dag
...Da ble de alle fylt med den Hellige Ånd, og de begynte å tale med andre tunger, alt etter som Ånden gav å tale“. (Apg 2,1-4). .
Kristoffer Fjelde

Anfektelse og tvil – Da er det Jesus så gjerne vil komme deg riktig nær. Han prøver å få deg stille, og så hvisker han inn i hjertet ditt: Mitt blod det rant for deg!
Nils Dybdal-Holthe

Bibelens avsluttende samtale og innbydelse (Åp 22, 16-21) Denne renselsen i Jesu blod, skjer ikke bare ved den første omvendelsen, men hver dag. Det er disse som blir bevart. De behøver nådestolen Kristus.
Henric Staxäng
Påskebog
Påskebogen

Se, vi går op til Jerusalem
Jesus vil ha oss med inn i fasten og påskehøytiden, slik at vi kan få se ham i hans Ord.
Kristian Fagerli 2005 

I Påskebogen er der samlet mange indlæg med relation til påsken.
Bibelsk Tro
Bibelsk Tro nr. 2 2022

Jesus måtte dø som vår stedfortreder
Den som følger Jesus og hører ham til, han er to steder. Han er både på korset og samtidig har han stått opp av graven og vandrer i seierens rike.
Per Bergene Holm

Kristi vanære Du akter ikke, som Moses, Kristi vanære for en rikdom, du synes snarere å skjule din kristendom som en skam!
Fredrik Wisløff

Er du forberedt på å dø? Å berede seg selv til døden med egne krefter, kan ikke bestå for Gud, det holder ikke. Når døden virkelig trer oss nær, så forsvinner alt sammen som dugg for solen.
Martin Luther
Nyt Livs bNyt Liv 22/1lad 2022-nr.1 - PDF format.

Gud eller afgud?
- - Vigtigere end nye veje, fremstød, møderækker osv. er det at finde tilbage til Jesu radikalitet og sige de ord efter, som han har sagt før, i al deres skarphed og rystende alvor. Herren  -    Hans Erik Nissen

Min ufattelige rigdom i Jesus
  -- Og for Gud bliver du aldrig mere hellig og ren, end du er i troen på Jesus. Det gælder i dag, det gjaldt i går, det gælder i evighed!
Carl Richard Hansen

Brønden
- - Gud er en brønd med levende vand, og alle, som tørster, kan komme og få det gratis, uden betingelser:Den, der tørster, skal komme, og den, der vil, skal få livets vand for intet (Åb 22,17).                          Peter Vestergaard Olsen
Bibelsk Tro
Bibelsk Tro nr. 1 2022

Sliter du med åndelig søvn?
Den som sover tar ikke til seg næring. Vi trenger mat for å leve, men en sovende savner ikke dette. Er det slik også i vårt åndelige liv?
Ove Eikje

Den vernende muren for Guds folk Guds folk er i trengsel på samme måte som israelittene var det. Også våre murer er nedrevet. Skremmende mange av Guds folk har mistet sinn og sans for den sunne lære.
Hans Erik Nissen

«Åndsmakt – ikke bare ord» . Er det ikkje det me treng også i vår tid? Erfaringane frå Kina vitna om at det var dei «tome kar» Herren fekk «fylle» med åndsmakt og tillit til Guds ord.
Dag Rune Lid
Nyt Livs bNyt Liv 21/3lad 2021-nr.3 - PDF format.

Du er elsket! -  Om julens årsag og betydning: Du er ikke bare støv!  Det blev jul på jord. Jesus kom. Frelseren kom.  
Hans Erik Nissen

Ikke gøre - men høre
  -- Hvordan er det da muligt at blive frelst? Det er det ved at høre et budskab om noget, som Jesus allerede har gjort for at bjærge os hjem til Himlen.
Ove Eikje
Guds kraft - Guds ord og Jesus Kristus er ét. Ved Ordet og troen bor Jesus i vore hjerter (Ef 3,17). Ved Ordet og troen er vi forenede med Jesus (Joh 14,23).
Olav Valen-Sendstad
Nye bøger - Nyt Livs Forlag 2021

SE JEG GØR ALTING NYT
Se, jeg gør alting NYT
Af Svend Åge Jacobsen
Bogen er en grundig, sammenhængende og opbyggelig gennemgang af hele Johannes’ Åbenbaring.
Kan købes hos Nyt Livs Forlag eller modtages via medlemskab i Luthersk Missions Bibelskoles Elevforening.
187 sider / 125 kr.

Jeramias Tåreprofeten Jeramias
Af Peter Olsen
I “Tåreprofeten Jeremias“ åbnes Jeremias’ bog for os og viser, hvorfor den er aktuel for os også i dag.
Bogen kan købes hos Nyt Livs Forlag eller modtages via medlemskab i Luthersk Missions Bibelskoles Elevforening.
183 sider / 125 kr.

Våg derfor Våg derfor
Philip Wren
Der er ét ord, der går igen i Bibelens budskab til de kristne, der lever under de sidste tiders trængsler og fristelser. Det er, at vi er kaldet til at våge.
Bogen kan købes hos Nyt Livs Forlag (eller modtages via medlemskab i Luthersk Missions Bibelskoles Elevforening.
67 sider / 40 kr. - (5 stk 100 kr)

LOVSANGSTONER LOVSANGSTONER 
Lovsangstoner er Nyt Livs sangbog. Den indeholder det enkle vidnesbyrd om livet med Jesus og himmelhåbet, vi har i ham. Den indeholder et kald til omvendelse og tro.
Den nye udgave af Lovsangstoner indeholder 537 sange, og den kan købes som almindelig sangbog med formatet 10,5 x 15,5 cm eller som melodibog i formatet 15,7 x 23,2 cm.
Sangbogen bestilles ved henvendelse til Nyt Livs Forlag på svag@info.dk eller tlf. 2341 5591. Sangbogen koster 200 kr. + forsendelse og melodibogen 250 kr. + forsendelse.
Den Kristne Tro - VIDEO-serie -
v/ Mikkel Vigilius - Nyt Liv

den kristne
                tro
Den kristne tro (1) Om den kristne tros indhold.
Den kristne tro (2) Om den Gud, vi alle ved om.
Den kristne tro (3) Om religiøsitetens blinde vej
Den kristne tro (4) Om Guds tale i naturen og samvittigheden
Den kristne tro (5) Om nødvendigheden af kristen mission.
Den kristne tro (6) Om Guds mål med Bibelen
Den kristne tro (7) Om den kristne tros grundlag.
Den kristne tro (8) Om samlingen af det Gamle Testamente
Den kristne tro (9) Om samlingen af det Ny Testamente
Den kristne tro (10) Om Bibelens inspiration afsnit 1.
Den kristne tro (11) Om Bibelens inspiration afsnit 2
Den kristne tro (12) Om Bibelens inspiration afsnit 3
Den kristne tro (13) Om Bibelens inspiration afsnit 4
Den kristne tro (14) Om Bibelens troværdighed afsnit 1.
Den kristne tro (15) Om Bibelens troværdighed afsnit 2
Den kristne tro (16) Om Bibelens troværdighed afsnit 3
Den kristne tro (17) Om det historisk kritiske bibelsyn.
Den kristne tro (18) Om det konservative og det ortodokse bibelsyn
Den kristne tro (19) Om sunde principper for fortolkning af Bibelen afsnit 1
Den kristne tro (20) Om sunde principper for fortolkning af Bibelen afsnit 2
Den kristne tro (21) Om sunde principper for fortolkning af Bibelen afsnit 3
Den kristne tro (22) Om sunde principper for fortolkning af Bibelen afsnit 4
Den kristne tro (23) Om sunde principper for fortolkning af Bibelen afsnit 5
Den kristne tro (24) Om sunde principper for fortolkning af Bibelen afsnit 1 . Princip 10
Den kristne tro (25) Om Bibelen som værn mod vranglære 
Den kristne tro (26) Om bekendelserne som værn mod vranglære
Den kristne tro (27) Om luthersk lære og de andre kirkesamfund:
Den kristne tro (28) Om religionernes gudsopfattelser: 
Den kristne tro (29) Om den treenige Gud i GT:
Den kristne tro (30) Om den treenige Gud i NT:
Den kristne tro (31) Om Guds eksistens og den frelsende tro
Den kristne tro (32) Om kendskabet til Guds væsen og egenskaber. 
Den kristne tro (33) Om Guds hellighed.
Den kristne tro (34) Om Guds retfærdighed.
Den kristne tro (35) Om Guds kærlighed.