Shafan

Velkommen til Shafan  

Shafan, som jvf.
2. Kong.22,10 læste lovbogen op for kong Josija, ønsker at pege på de gamle stier.
Med denne hjemmeside ønsker jeg udfra artikler, udpluk fra bøger og div. indlæg at bringe budskabet om Guds Hellighed - Guds Lov - og frelsen i Jesus Kristus - evangeliet - frem af den tåge, der indhylder en stor del af det kristne Danmark.
 - Siderne bygger på et evangelisk/luthersk bekendelsesgrundlag.

Dette siger Herren:
" ... spørg efter de gamle stier .. "
Jer.6,16
Alle artikler og lydfiler ligger som tabel på ny.shafan.dk -  
lydfiler også på lyt.shafan.dk - kan ses på de forskellige medier.

1) Blomstre som en rosengård
skal de øde vange,
blomstre i et gyldenår
under fuglesange!
Mødes skal i stråledans
Libanons og Karmels glans,
Sarons yndigheder.

2) Ryste mer ej noget knæ,
ingens hænder synke,
skyde hvert udgået træ,
glatte sig hver rynke,
rejse sig det faldne mod,
rinde let uroligt blod,
frygt og sorg forsvinde!
Es 35,1-6 - N.F.S. Grundtvig 1837
Den danske Salmebog nr 78, 1+2

Med ønsket om en fredfyldt, velsignet advent og jul. Henvisning til tidligere jule indlæg. i form af epub bøger, der kan læses med bl.a. FBReader
ANDAGT
Bibelvers

Rom 13,11
  For nu er frelsen os nærmere, end da vi kom til tro (v.11).

Den dag vi overgav os til Jesus og modtog syndernes forladelse, blev vi frelst.

Men vi er ikke hjemme endnu. Først når vi på den nye jord iføres det nye herliggjorte legeme, er vi frelst. Det er denne evige frelse, ordet her peger hen på.

Paulus længtes efter og så frem til denne frelse. Han talte dagene, der gik, og han glædede sig over, at den evige dag snart skulle oprinde. Han levede med sin sjæl i Him­len, hvor Kristus sidder ved Guds højre hånd.

Denne længsel gjorde ham dog ikke uvirksom her på jorden. Den fik ham tværtimod til at intensivere arbejdet og bringe et endnu større offer. For hver dag, der gik, reg­nede han med, at der var en arbejdsdag mindre. Og fordi han selv dag for dag kendte til himmelsk lys over sit liv på jorden, fik han altid ny trang til at hjælpe andre ind i den samme lykke.

Hvilket forunderligt rigt liv!

Og det kan blive dit. Mens verden frygter ved tanken på evigheden, jubler en kristen, fordi han ved, at den fuld­komne frelse venter ham.

Derfor bliver livet med Gud rigere, efterhånden som herlighedens dag nærmer sig. Den er os nærmere i dag, end da vi kom til tro.

Lad os løfte vores hoveder, for vores forløsning nærmer sig.

Da slår ud i lyse sommer

alle hjertets visne knopper.

Hvad du savned', hvad du led

glemmes i hans salighed

Andagt af Tormod Vågen
I KONGENS NÆRHED
Nyt Livs Forlag - 2018


Vi er helbredt! - (Es 53,1-6)
Winrich Scheffbuch - Wer Jesus hat, hat das Leben
Den, der søger Gud, må blive stående ved den korsfæstede Jesus. Der åbner Gud sit hjerte for os. Intet andet sted har han talt så klart.
Frygt ikke
Niels Ove Vigilius - Bibelsk Tro nr.6 1994
Den eneste mulige befrielse fra frykten er den engelen forkynte for hyrdene julenatt: «Frykt ikke! For se, jeg forkynner dere en stor glede - en glede for alt folket. I dag er det født dere en frelser, som er Messias, Herren - i Davids by.


Indtil dagen gryr - andagt
Øivind Andersen - VED KILDEN
Morgenstjernen varsler altid solopgang. Det løfte, Gud har givet os om Jesus, varsler Jesu genkomst. Disse bibelvers er skrevet til trøst for hjælpeløse kristne.
Herrens stier... Sl 25,10
Hans Erik Nissen - ét er nødvendigt"
På de trange, mørke stier møder han dig med godhed og troskab. Du kan ikke se det i dag, men i Herrens time skal dine øjne åbnes.
EN BESTANDIG NÅDE
C.O.Rosenius - SAMLEDE SKRIFTER II

»Gud er lys, og der er slet intet mørke i ham. Hvis vi siger, vi har fællesskab med ham, og dog vandrer i mørket, så lyver vi og gør ikke sandheden. Men hvis vi vandrer i lyset, ligesom han er i lyset, så har vi fællesskab med hverandre, og Jesu, hans søns, blod renser os fra al synd.« 1. ]ohs. 1, 6-7.
Korsfæstet med Kristus - til sejr
Af Øivind Andersen - Livets brød
Gud har sendt en stedfortræder, og siden den dag anser han mig for at være død. Hvis jeg nu virkelig begynder at tro dette, at én er død i alles sted, kan jeg vidne, at jeg er korsfæstet med Kristus! Gør jeg ikke det, ringeagter jeg Guds nåde.

Jesus som forbillede og stedfortræder
Olav Valen-Sendstad
Det hellige og rene, det fuldkomne liv, som lov og profeter maler og skildrer for vores øjne, som et retfærdigt og velbehageligt liv for Gud - denne retfærdighed er nu åbenbaret uden loven, uden vore gerninger, uden vort stræb, uden vor lydighed. Den er åbenbaret ved troen på Jesus, ham der er vor retfærdighed for Gud.
Himmel på jord?
Hans Erik Nissen - Bibelsk Tro 4/1995
Falsk lære er altid farlig for troen. Ofte kommer den i lysende klæder. Dit naturlige menneske fryder sig og føler det nye budskab som en befrielse. Den falske lære virker som den forkyndelse, der har været behov for i årevis, og mange føler sig skuffede over, at ikke alle kristne er lige begejstrede.
Ansvaret for din brors sjel
C.O.Rosenius - "VEILEDNING TIL FRED"
Hvor kilden er, flyter det levende vann sunt og vederkvegende til dem som er omkring. Men der det ikke er noen kilde, arbeider man forgjeves på å kalle livets vann fram.
Profeten Joel og endetiden - 4 - PDF
Dag Risdal - Bibelsk Tro 1997/1
Kapittel 2: Herrens dag i fiendehæren - Det hele minner om Nehemias bønn og gråt over tilstanden i Jerusalem (Neh 1,3 ff.). - Når det finner sted en vekkelse i samvittigheten hos lederne og folket, da er det håp!
Guds Hånd
Andreas Michelsen
Jeg er i Herrens hånd - tiderne skifter og din vej / sti, som er banet for dig ændres også i tiden. Men målet er det samme - må vi mødes der, og lade Jesus være vor ledsager hele vejen.
Fundet - Luk 15,1-10
Af Frank Jscobsen - "Til tro på Jesus"
Hvor jeg forstår disse toldere og syndere, som holdt sig nær til Jesus for at høre ham. Der er kraft i det. Der er en hellig Ånd i det. Der er en salig vished. Her har tolderes og synderes sjæl haft det godt. Men fred for mennesker får denne tro ikke.
Salig er de fattige i ånden, for Himmeriget er deres - Andagt
Martin Luther - SÅ FAST EN BORG
Hvis vi virkelig er kristne og tror, at Jesu ord er sandhed, så må det, han siger her, jo bevæge os dybt. Men der er ingen, der rigtigt lægger mærke til, hvem det er, der siger det, og endnu mindre, hvad han siger. Man lader det gå ind ad det ene øre og ud ad det andet uden at tænke videre over det og tage det til hjerte.
Pinsen i lys af Det Gamle Testamente
Af Mikkel Vigilius - NYT LIV 1-2020
Helligåndens gerning er altid kendetegnet ved, at vi afsløres som syndere og oprørere, der må frelses af Guds nåde alene. Målet for Åndens gerning er at herliggøre Jesus for os som vores frelser (Joh 16,14).
BODS-OG BEDEDAG - Nådens dør er åben - endnu
Carl Fr. Wisløff - SÅDAN ER JESUS
I dag bydes vi ind gennem en åben dør - nådens dør. Men døren vil ikke altid være åben. Jesus siger, at der kommer et tidspunkt, da husbonden rejser sig og lukker døren. Da kommer nogle og siger: »Herre! luk op for os!« Men da skal han sige til dem: »Jeg ved ikke, hvor I er fra. Gå bort fra mig, I, som øver uret.«
Prøv mig, Herre - (Sl 26,2)
Martin Luther - SÅ FAST EN BORG
David vil rystes og knuges, for at gamle Adam skal dræbes og ikke rejse sig igen. David vil, at Gud skal lutre ham, som en guldsmed lader sølvet gå igennem ilden, smelter det og derved lutrer og renser det.
Vitne om Jesus
Ludvig Hope - HJELP TIL FRED
En kristens liv er det sterkeste og klareste vitnesbyrd et menneske kan bære fram om Frelseren. Det er også til størst ære for ham og griper dypest i de verdslige mennesker, nå mer enn før. For etter hvert som kunnskapen og den kritiske sans vokser, lærer folk å sette kjensgjerningene høyere enn ord.
Seierstroen på Herrens dag
Dag Risdal - Jesus kommer
Satans våpen er løgn, hykleri og fristelser. Jesu våpen bestod i at han tok bort skyldbrevet- og dermed ble det en seier over synden og over Satan, for den som har tatt sin til?ukt til Frelseren. Hermed er det i virkeligheten trukket en linje helt frem til Herrens dag. «For vi har fått del med Kristus, så sant vi inntil enden holder fast ved den første, fulle visshet» (Heb 3,14) Vi kjenner Bibelens Jesus på sårmerkene, og slik må det være for oss hele veien Joh 20,19-20)!
Jesus Kristus - nådestolen
Norvald Yri - Bibelsk Tro 1993/2
Er du innenfor der blodet gjelder? Følelsene kunne være ulike hos israelittene inne i husene da Guds vrede gikk forbi. Slik i dag også: Noen kan kjenne seg sterke, andre svake. Noen har gode følelser, andre sliter med sitt følelsesliv. Men det avgjørende er å være i Kristus - at han gjelder for deg fremfor Guds hellige åsyn.
Nyttig og unyttig tro
Kristoffer Fjelde -  Bibelsk Tro nr.2 1995
Dersom Kristus ikke er oppstått legemlig, er troen bare tom og unyttig, «blottet for all frelsende kraft» (Odland). Da er du fremdeles i dine synder, dvs. dine synder er ikke betalt eller sonet.
Forkynnelsens vei og avveier Apg 20,26-32
Dag Risdal - Bibelsk Tro nr 1 1993
Det er altså ikke tilstrekkelig med en overfladisk appellforkynnelse i ny og ne, men over lengre tid er det nødvendig med en evangeliesentrert dybde-forkynnelse - med Kristus i sentrum. «Liksom dere altså mottok Kristus Jesus som Herre, så vandre i ham, så dere er rotfestet og blir oppbygget i ham og faste i troen, således som dere har lært, rike på den med takksigelse» (Kol 2,5-6).
Forklædning eller klædning
Af Erik Trans - Bibelsk Tro nr.1 1994
Det var Guds Ord, der ramte Akab. Forklædningen holdt ikke. Det Herrens Ord Akab ikke havde bøjet sig for, ramte ham nu til død og undergang.Nyt Livs bNyt Liv
              21/2lad 2021-nr.2 - PDF format.

I må ikke være bekymrede
- - Hver dag jeg lever på denne jord, får jeg lov til at vende mig mod Herren  -                     Hans Erik Nissen
Min nåde er dig nok  -- Du bliver ren og retfærdig for Gud uden gerninger (Rom 4,5)!
Olav Valen-Sendstad
Troens skjold - - Når jeg i troen stiller Jesus mellem mig og Satans pile, er jeg helgarderet, og alle hans pile preller af på Jesus.                                                       Peder Mikkelsen 
Bibelsk Tro
Bibelsk Tro nr. 5 2021

Er Jesus sannheten?
Er det mulig å tro på Jesus uten å tro på hans ord, uten fullt ut å ta på alvor hans utsagn og hans apostlers utsagn?
Af Per Bergene Holm

Korsfestet med Kristus - til seier Det verste for alle ærlige kristne er ikke den synd vi har gjort, heller ikke det vi har forsømt, men det som vi er i oss selv.
Øivind Andersen

Guds tanker og veier Lærer du lydighet av det du lider? Takker du ham for hans tanker og veier? Takker du for alt?
Lars Fossdal
Nye bøger - Nyt Livs Forlag 2021

SE JEG GØR ALTING NYT
Se, jeg gør alting NYT
Af Svend Åge Jacobsen
Bogen er en grundig, sammenhængende og opbyggelig gennemgang af hele Johannes’ Åbenbaring.
Kan købes hos Nyt Livs Forlag eller modtages via medlemskab i Luthersk Missions Bibelskoles Elevforening.
187 sider / 125 kr.

Jeramias Tåreprofeten Jeramias
Af Peter Olsen
I “Tåreprofeten Jeremias“ åbnes Jeremias’ bog for os og viser, hvorfor den er aktuel for os også i dag.
Bogen kan købes hos Nyt Livs Forlag eller modtages via medlemskab i Luthersk Missions Bibelskoles Elevforening.
183 sider / 125 kr.

Våg derfor Våg derfor
Philip Wren
Der er ét ord, der går igen i Bibelens budskab til de kristne, der lever under de sidste tiders trængsler og fristelser. Det er, at vi er kaldet til at våge.
Bogen kan købes hos Nyt Livs Forlag (eller modtages via medlemskab i Luthersk Missions Bibelskoles Elevforening.
67 sider / 40 kr. - (5 stk 100 kr)

LOVSANGSTONER LOVSANGSTONER 
Lovsangstoner er Nyt Livs sangbog. Den indeholder det enkle vidnesbyrd om livet med Jesus og himmelhåbet, vi har i ham. Den indeholder et kald til omvendelse og tro.
Den nye udgave af Lovsangstoner indeholder 537 sange, og den kan købes som almindelig sangbog med formatet 10,5 x 15,5 cm eller som melodibog i formatet 15,7 x 23,2 cm.
Sangbogen bestilles ved henvendelse til Nyt Livs Forlag på svag@info.dk eller tlf. 2341 5591. Sangbogen koster 200 kr. + forsendelse og melodibogen 250 kr. + forsendelse.
Den Kristne Tro - VIDEO-serie -
v/ Mikkel Vigilius - Nyt Liv

den kristne tro
Den kristne tro (1) Om den kristne tros indhold.
Den kristne tro (2) Om den Gud, vi alle ved om.
Den kristne tro (3) Om religiøsitetens blinde vej
Den kristne tro (4) Om Guds tale i naturen og samvittigheden
Den kristne tro (5) Om nødvendigheden af kristen mission.
Den kristne tro (6) Om Guds mål med Bibelen
Den kristne tro (7) Om den kristne tros grundlag.
Den kristne tro (8) Om samlingen af det Gamle Testamente
Den kristne tro (9) Om samlingen af det Ny Testamente
Den kristne tro (10) Om Bibelens inspiration afsnit 1.
Den kristne tro (11) Om Bibelens inspiration afsnit 2
Den kristne tro (12) Om Bibelens inspiration afsnit 3
Den kristne tro (13) Om Bibelens inspiration afsnit 4
Den kristne tro (14) Om Bibelens troværdighed afsnit 1.
Den kristne tro (15) Om Bibelens troværdighed afsnit 2
Den kristne tro (16) Om Bibelens troværdighed afsnit 3
Den kristne tro (17) Om det historisk kritiske bibelsyn.
Den kristne tro (18) Om det konservative og det ortodokse bibelsyn
Den kristne tro (19) Om sunde principper for fortolkning af Bibelen afsnit 1
Den kristne tro (20) Om sunde principper for fortolkning af Bibelen afsnit 2
Den kristne tro (21) Om sunde principper for fortolkning af Bibelen afsnit 3
Den kristne tro (22) Om sunde principper for fortolkning af Bibelen afsnit 4
Den kristne tro (23) Om sunde principper for fortolkning af Bibelen afsnit 5
Den kristne tro (24) Om sunde principper for fortolkning af Bibelen afsnit 1 . Princip 10
Den kristne tro (25) Om Bibelen som værn mod vranglære 
Den kristne tro (26) Om bekendelserne som værn mod vranglære
Den kristne tro (27) Om luthersk lære og de andre kirkesamfund:
Den kristne tro (28) Om religionernes gudsopfattelser: 
Den kristne tro (29) Om den treenige Gud i GT:
Den kristne tro (30) Om den treenige Gud i NT:
Den kristne tro (31) Om Guds eksistens og den frelsende tro
Den kristne tro (32) Om kendskabet til Guds væsen og egenskaber. 
Den kristne tro (33) Om Guds hellighed.
Den kristne tro (34) Om Guds retfærdighed.
Den kristne tro (35) Om Guds kærlighed.